https://help.superhosting.bg/ssh-key-access-putty.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Достъп до хостинг акаунта през SSH с ключ (PuTTY)

Контролен панел cPanel
ssh, ssh key, use ssh keys, generate ssh keys, putty, шел достъп с ключ

При достъп през SSH до хостинг акаунта се препоръчва да се ползва метода за идентификация чрез SSH ключ. При този тип SSH достъп не се изисква въвеждане на паролата за хостинг акаунта.

info-iconДостъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил.

За да може да се ползва ключ за достъп, първо е необходимо да се генерира двойката ключове (частен и публичен).

Генериране на двойката ключове може да се извърши автоматично през cPanel или чрез допълнително приложение като PuTTYgen, инсталирано на вашето устройство.

info-iconГенериране на двойката ключове и автоматична инсталация на публичния ключ в хостинг акаунта може да се извърши през меню SSH достъп в cPanel (Управление на ключове за SSH достъп в cPanel).

Ако вече разполагате с частен ключ, преминете към настройката на PuTTY за връзка с хостинг сървъра.

Генериране на двойката ключове с PuTTYgen връзка към този раздел

Генерирането на двойката ключове може да се извърши чрез инструмента PuTTYgen (an RSA and DSA key generation utility).

След като приложението PuTTYgen се свали и се стартира, за генерирането на ключовете се избира бутона "Generate".

ssh-keys-putty

Генериране на нова двойка ключове

За процеса по генерирането е необходимо да се движи хаотично курсора на мишката в обозначеното празно поле.

ssh-keys-generate

Процес по генериране на ключовете

След като ключовете са генерирани, публичният трябва да се качи в хостинг акаунта, а частният трябва да се запише на това устройство, от което ще се свързвате с хостинг акаунта.

ssh-keys-generate-putty

двата ключа са генерирани

( 2 ) Частният ключ може да се защити с парола, което е препоръчително. При задаване на парола за ключа, същата ще ви бъде изисквана всеки път при връзка със сървъра.

( 3 ) Запишете частния ключ в директория локално на вашия компютър, препоръчително в защитена такава.

( 1 ) Публичният ключ е необходимо да се постави в хостинг акаунта. Поставете съдържанието на публичния ключ (копирайте го) във файла authorized_keys, който трябва да се намира/създаде в хостинг акаунта в директория: home/cpaneluser/.ssh

Съдържанието на публичния ключ, поставено във файла authorized_keys

Съдържанието на публичния ключ, поставено във файла authorized_keys

Задайте коректните права за директориите и файловете в хостинг акаунта:

home/cpaneluser/.ssh (директория) 0700
home/cpaneluser/.ssh/authorized_keys (файл) 0644

Конфигурация на профил и свързване през PuTTY връзка към този раздел

След като двата ключа са по местата си, може да се извърши и настройката на приложението PuTTY, така че винаги при свързване с хостинг акаунта да се ползват ключовете.

 

ssh-keys

Настройка на профил в puTTY

От секция "Category" вляво кликвате на ( 1 ) "Session", вдясно в полето ( 2 ) "Host Name (or IP addrtess)": въвеждате името на хостинг сървъра, в полето ( 3 ) "Port" 1022 и в полето ( 4 ) "Saved Sessions" въвеждате име на профила, под което ще бъдат записани всички настройки.

Кликвате на ( 5 ) "Data" вляво в секция "Connection" и в полето "Auto-login username" въвеждате името на потребителя за cPanel.

След това отново вляво кликвате два пъти на "SSH" или на плюсчето пред него и кликвате опцията ( 6 ) "Auth". Тук е необходимо да се зададе файла, в който се намира частния ключ. Избирате бутона "Browse" и задавате файла с ключа.

Направените до тук настройки трябва да се запишат в профила в PuTTY. Това става като се кликне на ( 1 ) "Session" вляво и в дясно се кликне на бутона ( 7 ) "Save".

За да се осъществи свързването към хостинг акаунта, може да се избере току-що създадения профил, да се кликне на бутона "Load" и след това на бутона "Open".

При извършени коректно настройки, след като се избере бутона "Open" ще се отвори конзола и ще ви бъде изискана паролата за ключа, ако сте задали такава:

Using username "cpaneluser".
Authenticating with public key "rsa-key-20140123"
Passphrase for key "rsa-key-20140123":

Ако при записването на ключа от PuTTYgen не сте въвели парола, то такава няма да се изисква и директно ще се логвате в акаунта:

Using username "cpaneluser".
Authenticating with public key "rsa-key-20140123"
Last login: Wed Jan 15 15:45:52 2014 from 22.333.11.111

500px270px
SuperHosting.BG

Коментари

avatar
  Абониране  
Уведоми ме при
Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg