Достъп до хостинг акаунта през SSH с ключ (PuTTY)

При достъп през SSH до хостинг акаунта се препоръчва да се ползва методът за идентификация чрез SSH ключ. При този начин за идентификация при SSH достъп, не се изисква въвеждане на паролата за хостинг акаунта.

Достъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил.

За достъп до хостинг акаунта през SSH с ключ ще е нужно:

  1. Първо да генерирате двойка SSH ключове (публичен и частен).
  2. Настройка в приложението, което се използва за SSH връзка, за използване на частния ключ.

1. Генериране на двойката SSH ключове (публичен и частен)

Генериране на двойката ключове може да се извърши автоматично през cPanel или чрез допълнително приложение като PuTTYgen, инсталирано на вашето устройство.

Генериране на двойката ключове и автоматична инсталация на публичния ключ в хостинг акаунта може да се извърши през меню SSH достъп в cPanel (Управление на ключове за SSH достъп в cPanel).

След като разполагате с частен ключ, преминете към настройката на PuTTY за връзка с хостинг сървъра.

2. Конфигурация на връзка и свързване през PuTTY

От генерираната двойка SSH ключове – публичният трябва да се намира в хостинг акаунта, а частният да е разположен локално на вашето устройство.

След като ключовете са по местата си, можете да направите настройка на приложението PuTTY, така че винаги при свързване с хостинг акаунта да се ползват ключовете.

Настройка на профил (връзка) в PuTTY
Настройка на профил (връзка) в PuTTY

Настройки за връзката

От секция „Category“ вляво кликнете на (1) „Session„, вдясно в полето (2) „Host Name (or IP addrtess)„: въведете името на хостинг сървъра, в полето (3) „Port1022 и в полето ( 4 ) „Saved Sessions“ въведете име на профила. Можете да запишете тези настройки с бутон Save (7).

Кликнете на (5) „Data“ вляво в секция „Connection“ и в полето „Auto-login username“ въведете името на потребителя за cPanel.

Задаване на частния ключ

След това вляво кликнете два пъти на „SSH“ или на плюсчето пред него и отворете опцията (6) „Auth„. Тук в полето „Private key file for authentication“ задайте файла, в който се намира частния ключ. Кликнете на „Browse“ и намерете ключа.

Направените до тук настройки трябва да се запишат в профила в PuTTY. Това става като отворите (1) „Session“ вляво и в дясно кликнете на (7) „Save„.

Свързване с хостинг акаунта

След като всички настройки са записани, за да се осъществи връзката, кликнете на „Open„.

При следващо отваряне на PuTTY може да се избере вече създадения профил, да се кликне на бутона „Load“ и след това на „Open„.

При извършени коректно настройки, след като кликнете „Open“ ще се отвори конзола и ще ви бъде изискана паролата за ключа, ако сте задали такава.

Using username "cpaneluser".
Authenticating with public key "rsa-key-20140123"
Passphrase for key "rsa-key-20140123":

Ако при създаването на ключа не сте въвели парола, то такава няма да се изисква и директно ще се логвате в акаунта.

Using username "cpaneluser".
Authenticating with public key "rsa-key-20140123"
Last login: Wed Jan 15 15:45:52 2014 from 22.333.11.111
Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още