https://help.superhosting.bg/ssh-key-access-putty.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Достъп до хостинг акаунта през SSH с ключ

Контролен панел cPanel
ssh, ssh key, use ssh keys, generate ssh keys, putty, шел достъп с ключ

При достъп през SSH до хостинг акаунта се препоръчва да се ползва метода за идентификация чрез ползването на SSH ключ. При този тип SSH достъп не се изисква въвеждане на потребител и парола за хостинг акаунта.

Достъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил.

Методът достъп с ключ има няколко предимства, пред този с потребител и парола, и поради това е препоръчително да се ползва.

Принципът на действие при достъп с ключ, е че се генерират два ключа - частен и публичен. Публичният ключ остава в хостинг акаунта, а частният ключ се записва на компютъра, от който в последствие ще се извършва свързването към хостинг акаунта. При връзка с хостинг акаунта двата ключа се свързват, подобно на пъзел, и ако има несъответствие връзката бива отхвърлена.

За да може да се ползва ключ за достъп, е необходимо първо да се генерира двойката ключове (частен и публичен).

Генерирането на двойката ключове може да се извърши чрез инструмента PuTTYgen (an RSA and DSA key generation utility).

След като приложението PuTTYgen се свали и се стартира, за генерирането на ключовете се избира бутона "Generate".

ssh-keys-putty

Генериране на нова двойка ключове

За процеса по генерирането е необходимо да се движи хаотично курсора на мишката в обозначеното празно поле.

ssh-keys-generate

Процес по генериране на ключовете

След като ключовете са генерирани е необходимо да се копира ( 1 ) публичния ключ и да се постави във файла authorized_keys в хостинг акаунта.

ssh-keys-generate-putty

двата ключа са генерирани

( 2 ) Частният ключ може да се защити с парола, което е препоръчително. При задаване на парола за ключа, същата ще ви бъде изисквана всеки път при връзка със сървъра.

( 3 ) Запишете частния ключ в директория локално на вашия компютър, препоръчително в защитена такава.

Публичният ключ е необходимо да се копира във файла authorized_keys, който трябва да се създаде в хостинг акаунта в директория: home/cpaneluser/.ssh

ssh-keys-public-key

Съдържанието на публичния ключ, поставено във файла authorized_keys

Задайте коректните права за директориите и файловете в хостинг акаунта:

home/cpaneluser/.ssh (директория) 0700
home/cpaneluser/.ssh/authorized_keys (файл) 0644

Конфигурация на профил в приложението PuTTY

След като двата ключа са по местата си, може да се извърши и настройката на приложението PuTTY, така че винаги при свързване с хостинг акаунта да се ползват ключовете.

 

ssh-keys

Настройка на профил в puTTY

От секция "Category" вляво кликвате на ( 1 ) "Session", вдясно в полето ( 2 ) "Host Name (or IP addrtess)": въвеждате името на хостинг сървъра, в полето ( 3 ) "Port" 1022 и в полето ( 4 ) "Saved Sessions" въвеждате име на профила, под което ще бъдат записани всички настройки.

Кликвате на ( 5 ) "Data" вляво в секция "Connection" и в полето "Auto-login username" въвеждате името на потребителя за cPanel.

След това отново вляво кликвате два пъти на "SSH" или на плюсчето пред него и кликвате опцията ( 6 ) "Auth". Тук е необходимо да се зададе файла, в който се намира частния ключ. Избирате бутона "Browse" и задавате файла с ключа.

Направените до тук настройки трябва да се запишат в профила в PuTTY. Това става като се кликне на ( 1 ) "Session" вляво и в дясно се кликне на бутона ( 7 ) "Save".

За да се осъществи свързването към хостинг акаунта, може да се избере току-що създадения профил, да се кликне на бутона "Load" и след това на бутона "Open".

При извършени коректно настройки, след като се избере бутона "Open" ще се отвори конзола и ще ви бъде изискана паролата за ключа, ако сте задали такава:

Using username "cpaneluser".
Authenticating with public key "rsa-key-20140123"
Passphrase for key "rsa-key-20140123":

Ако при записването на ключа от PuTTYgen не сте въвели парола, то такава няма да се изисква и директно ще се логвате в акаунта:

Using username "cpaneluser".
Authenticating with public key "rsa-key-20140123"
Last login: Wed Jan 15 15:45:52 2014 from 22.333.11.111

500px270px
SuperHosting.BG

Коментари

Все още няма коментари

avatar
  Абониране  
Уведоми ме при
All rights reserved © 2005-2018 , www.superhosting.bg