Свързване с хостинг акаунта през SSH

Достъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил.

В тази статия ще Ви покажем как може да осъществите SSH връзка с Вашия хостинг акаунт.

SSH връзка с хостинга от Windows компютър

За целта трябва да имате инсталиран SSH клиент на Вашия компютър. Препоръчаме Ви да ползвате безплатния SSH клиент за Windows PuTTY. Изтеглете програмата от официалния сайт putty.org и я инсталирайте на Вашия Windows OS компютър.

Данни за осъществяване на SSH връзка:

 • Host: името на домейна, името на сървъра или IP адрес на сървъра
 • Порт: 1022
 • Потребител: cPanel потребителско име
 • Парола: cPanel парола

След като SSH клиентът е инсталиран и SSH достъпът до хостинг сървъра е активиран, остава само да въведем коректните данни в SSH клиента.

Стартирайте SSH клиента PuTTY на Вашия компютър и въведете следните данни в интерфейса на програмата:

 • Host Name (or IP address) – IP адресът или името на хостинг сървъра.
 • Port – 1022
 • Connection type – SSH
Панел за конфигуриране на SSH клиент PuTTY

Кликнете бутона Open, за да стартирате процеса на свързване.

При първо свързване със сървъра ще бъдете попитани дали приемате RSA2 ключа на сървъра. Това е криптографски ключ, чиято функция е да шифрова информацията, която си разменят сървърът и клиентът.

приемете RSA2 ключа на сървъра

Кликнете Accept, за да приемете ключа.

На следващия екран след login as: въведете потребителското име за cPanel.

Въвеждане на данни за логване в PuTTY

На следващия ред въведете паролата за cPanel по един от следните начини:

 • Ако въвеждате паролата от клавиатурата, абсолютно никакви символи няма да се появят на екрана, защото така работи SSH протоколът – като въведете цялата парола, кликнете бутона Enter.
 • Ако сте копирали паролата от файл, кликнете само веднъж с десен бутон в екрана, за да поставите (paste) паролата и кликнете бутона Enter.
Въвеждане на данни за логване в PuTTY

При въведени коректни данни за достъп SSH връзката е успешно установена.

Изглед на терминала при успешно свързване

SSH връзка с хостинга от Linux или Mac OS X компютър

Потребителите с Linux или OS X компютри трябва да отворят терминал.

Ubuntu – въведете от клавиатурата командата Ctrl+Alt+T или в полето за търсене Ubuntu Dash започнете да въвеждате terminal, както е показано на изображението:

в полето за търсене Ubuntu Dash започнете да въвеждате terminal

Mac OS X – отворете папката Applications (Приложения), след което отворете папката Utilities (Помощни програми). А сега отворете приложението Terminal:

отворете папката Utilities

В отворения терминал изпълнете следната команда:

ssh -p portnumber cpaneluser@serverip

като замените:

 • portnumber – с SSH порта 1022
 • cpaneluser – с Вашия cPanel потребител
 • serverip – с IP адреса на хостинг сървъра
ssh -p 1022 shdemo@11.22.33.44

След това по един от описаните по-горе начини въведете паролата за cPanel.

За допълнителна сигурност можете да използвате SSH ключове при връзката през SSH с хостинг акаунта, вижте: 🔗 Достъп до хостинг акаунта през SSH с ключ (PuTTY) | Help

Обновена: 13.06.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още