https://help.superhosting.bg/python-scripts.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Работа с Python (.py) скриптове

Контролен панел cPanel
python, py, скриптове на python, py scripts

За коректната работа на Python скриптове в хостинг акаунта, е необходимо да е изпълнено следното:

1. Правата на скрипта трябва да са 0755

2. В същата директория, където се намира скриптът, трябва да се добави файл .htaccess със следното съдържание:

AddHandler cgi-script .py

3. Пътят до Python, който се задава в началото на скрипта, е:

#!/usr/bin/python

4. Примерен скрипт, който функционира коректно, ако по-горните условия са изпълнени:

#!/usr/bin/python
print
print("Hello!")

Ако при тестовете с посочения скрипт се получи съобщение за грешка Internal Server Error, то най-вероятно правата на файла не са 0755.

Ако при зареждането на тестовия скрипт се визуализира самия код на скрипта, това може да е причинено от липсата на файла .htaccess в същата директория или от некоректни редове в този файл.

Указването на енкодинг става чрез добавяне на следния ред след пътя до интерпретатора:

# encoding: utf-8

info-iconБележка: На сървърите за споделен хостинг Python работи като CGI. mod_python се поддържа при ползването на VPS или Нает сървър.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg