Python (език за програмиране)

Python (на английски Python и се произнася „пайтън“) е интерактивен, обектно-ориентиран език за програмиране, създаден от Гуидо ван Росум в началото на 90-те години. Често бива сравняван с Tcl, Perl, Scheme, Java и Ruby. Python предлага добра структура и поддръжка за разработка на големи приложения. Програмите написани на Python са доста компактни и четими, като често те са и по-кратки от еквивалентните им, написани на C/C++.

Поддържаните версии на Python при СуперХостинг.БГ за всички хостинг планове са 2.6.6 и 2.7.5.

По-високи версии на Python се поддържат през специалния инструмент Setup Python App в cPanel. В контролния панел cPanel може да се създаде среда за Python приложения. В тази среда може да се инсталират и работят приложения на Python като Django.

Вижте още:

🔗 Създаване на виртуална среда за Python приложения в cPanel | Help

🔗 Инсталиране на Django в хостинг акаунта | Help

🔗 Работа с Python (.py) скриптове | Help

Обновена: 21.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още