Python (език за програмиране)

Python (на английски Python и се произнася „пайтън“) е интерактивен, обектно-ориентиран език за програмиране, създаден от Гуидо ван Росум в началото на 90-те години. Често бива сравняван с Tcl, Perl, Scheme, Java и Ruby.

Python предлага добра структура и поддръжка за разработка на големи приложения. Програмите написани на Python са доста компактни и четими, като често те са и по-кратки от еквивалентните им, написани на C/C++.

Разработчиците, които използват Python, поставят на първо място следните му ползи:

  • Страхотни библиотеки (модули);
  • Голямо подкрепящо общество и фенове;
  • Четим код, лесна и бърза разработка. 

Вижте още за какво се използва Python и какви са ползите му | Blog

Поддържаните версии на Python при СуперХостинг.БГ за всички хостинг планове са 2.6.6 и 2.7.5.

По-високи версии на Python се поддържат през специалния инструмент Setup Python App в cPanel. В контролния панел cPanel може да се създаде среда за Python приложения. В тази среда може да се инсталират и работят приложения на Python като Django.

Вижте още:

Създаване на виртуална среда за Python приложения в cPanel | Help

Инсталиране на Django в хостинг акаунта | Help

Работа с Python (.py) скриптове | Help

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още