Настройки за четене в WordPress

В меню Настройки » Четене в WordPress можете да промените начина, по който се показва съдържанието в сайта.

Можете да определите началната страница, броя на публикациите на страница, в пълен текст или само резюме за RSS новините и видимостта на сайта за търсещите машини.

Начална страница на сайта

В тази част можете да изберете какво да се показва на начална страница на сайта.

Настройки за началната страница в WordPress

Последни публикации: На началната страница на сайта ще се показват публикациите като списък, сортирани по хронологичен ред (последните се показват първи). Класическите блогове използват предимно тази опция.

Статична страница: Възможността за задаване на статична страница се показва само, ако имате създадени една или повече страници. Ако изберете тази опция може да създадете две страници, едната ще бъде началната страница, а другата – за последните ви публикации.

Начална страница – Изберете създадена от вас страница от падащото меню.

Страница за публикации – Изберете страница от падащото меню. Ако не изберете страница тук, вашите публикации ще бъдат достъпни чрез други навигационни функции като категория, календар, меню, джаджа или архив. Дори ако избраната страница е защитена с парола, посетителите няма да бъдат попитани за парола, когато преглеждат мненията на страницата.

Брой на статиите в списъците

Брой на статиите в списъците

В блога се показват най-много: По колко публикации да се показват на страница.

Хранилките показват последните: По колко публикации да се показват в RSS новините. По подразбиране RSS новините са достъпни на адрес https://mysitename.com/feed

За всяка публикация в хранилката се показва: Изберете дали да се показва цялото съдържание на публикацията, или само резюме (обобщение).

Видимост на сайта за търсещи машини

Видимост на сайта за търсещи машини:  Активирайте тази опция само в случай че не желаете ботовете на търсещите машини да индексират вашия сайт.

опция за забрана за обхождане на сайта от търсещи машини

След задаване на необходимите настройки, кликнете на Запазване, за да запазите извършените промени.

Обновена: 10.06.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още