Настройки за четене в WordPress

Меню Четене в WordPress

В меню Настройки -> Четене в WordPress можете да промените начина, по който се показва съдържанието в сайта.

Можете да определите началната страница, броя на публикациите на страница, броя на публикациите (в пълен текст или само резюме) за RSS новините и видимостта на сайта за търсещите машини.

Начална страница на сайта

Настройки за началната страница в WordPress

В тази част можете да изберете какво да се показва на начална страница на сайта.

(1) Последни публикации: На началната страница на сайта ще се показват публикациите като списък,  сортирани по хронологичен критерии (последните се показват първи). Класическите блогове използват предимно тази опция.

(2) Статична страница: Възможността за задаване на статична страница се показва само, ако имате създадени една или повече страници.  Ако изберете тази опция може да създадете две страници, едната ще бъде началната страница, а другата – за последните ви публикации.

(3) Начална страница – Изберете създадена от вас страница от падащото меню.

(4) Страница за публикации – Изберете страница от падащото меню. Ако не изберете страница тук, вашите публикации ще бъдат достъпни чрез други навигационни функции като категория, календар, меню, джаджа или архив. Дори ако избраната страница е защитена с парола, посетителите няма да бъдат попитани за парола, когато преглеждат мненията на страницата.

Останалите настройки

Допълнителни настройки за четене в WordPress

(1) В блога се показват най-много: По колко публикации да се показват на страница.

(2) Хранилките показват последните:  По колко публикации да се показват в RSS новините. По подразбиране RSS новините са достъпни на адрес http://mysitename.com/feed

(3) За всяка публикация в хранилката се показва: Изберете дали да се показва цялото съдържание на публикацията или само резюме (обобщение).

(4) Видимост на сайта за търсещи машини:  Активирайте тази опция само в случай че не желаете ботовете на търсещите машини да индексират вашия сайт.

След задаване на необходимите настройки, кликнете на Запис на промените, за да запазите извършените промени.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още