Автоматично обновяване в WordPress

WordPress има два типа версии:

 • Големи подобрения на основния код (ядрото на системата) – major version/основна версия – X.X.y;
 • По-малки подобрения с поправки по кода и повишаване на сигурността на системата – minor version/минорна/малка версия – x.x.Y.

В основните версии се правят по-сериозни промени по кода и функционалностите в системата, докато в минорните версии се съдържат поправки на бъгове и добавки по сигурността.

Автоматично обновяване на WordPress

От WordPress версия 5.6 (декември 2020 г.) обновяването на системата до нови версии е активирано по подразбиране.

При всяка нова версия на системата, независимо дали е основна или малка, тя ще бъде обновена автоматично.

автоматичното обновяване ще се прилага за всички нови основни и минорни версии на WordPress
Автоматичното обновяване ще се прилага за всички нови версии на WordPress – основни и минорни.

Можете да деактивирате автоматичното обновяване до основни версии, като щракнете на „Преминаване към автоматично обновяване само на версиите за поддръжка и сигурност“. Така автоматичното обновяване ще се извършва само при нови малки версии.

Ако Вашата WordPress инсталация е от преди версия 5.6, опцията за автоматичното обновяване за основните версии е деактивирана. Можете да промените тази опция през администрацията » Обновявания.

За да активирате автоматичното обновяване на системата до всяка нейна нова версия (основна и минорна), трябва да кликнете на „Активиране на автоматичното обновяване за всички нови версии на WordPress“.

Активиране/деактивиране на автоматичното обновяване с wp-config.php

Автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии може да се активира/деактивира с директива във файла wp-config.php.

Активиране на автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', true);

Деактивиране на автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);

Автоматично обновяване на плъгините и темите

Автоматичното обновяване на темите и плъгините в WordPress е деактивирано по подразбиране.

Автоматичното обновяване на плъгин/тема може да се активира през администрацията.

Активиране на автоматичното обновяване за даден плъгин - WordPress » Plugins.
Активиране на автоматичното обновяване за даден плъгин – Plugins.
опцията за активиране на автоматично обновяване на темата
Опцията за активиране на автоматичното обновяване на темата – Appearance » Themes » Theme Details.

Автоматичното обновяване се извършва към всяка нова налична версия на плъгина или темата. Не се поддържа избор за обновяване само до минорни версии, както например е за WordPress.

Настройки на обновяването чрез използване на код

Този начин за настройка на автоматичните обновявания се използва предимно от разработчиците. Чрез поставяне на код, например в отделен плъгин, е възможно да се активира/деактивира автоматичното обновяване за основни и минорни версии, плъгините и темите.

add_filter( 'allow_dev_auto_core_updates', '__return_true' );      // Enable development updates
add_filter( 'allow_minor_auto_core_updates', '__return_true' );     // Enable minor updates
add_filter( 'allow_major_auto_core_updates', '__return_true' );     // Enable major updates

Подробна информация за конфигурирането на обновяванията: Configuration via Filters.


Обновяване на WordPress | Help

Обновена: 15.11.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още