1. Начало
  2. WordPress
  3. Настройка на автоматичното обновяване в WordPress

Настройка на автоматичното обновяване в WordPress

Във WordPress версия 3.7 е добавено автоматично обновяване на системата.

При WordPress има 3 типа на новите версии. Това са:

  • Актуализации основния код (Core updates)
  • По-малки подобрения на ядрото, поддръжка и повишаване на сигурността (Minor updates)
  • Големи подобрения на основния код (Major updates)

По подразбиране ще бъдат прилагани автоматично само по-малките подобрения на ядрото (Minor updates). Възможно е това да се промени и да се прилагат автоматично и други обновления на кода. Тези промени се извършват в конфигурационния файл wp-config.php.

Възможни са следните промени:

Автоматично обновяване и при 3-те типа на новите версии:
define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', true);

Спиране на автоматичното обновяване:
define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);

Автоматично обновяване само при по-малки подобрения на ядрото (Minor updates):
define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');

Допълнителни филтри

Налични са и допълнителни филтри, които дават възможност за допълнителни настройки. Пример:
Активиране на автоматично обновяване на промени, които са все още в разработка:

add_filter( 'allow_dev_auto_core_updates', '__return_true' );

Автоматично обновяване на теми и добавки

Автоматично обновяване на добавки:
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );

Автоматично обновяване на теми:
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );

Спиране на автоматичните обновления

Има възможност да се спрат автоматичните обновявания в WordPress (Не е препоръчително). Това може да бъде направено чрез:

add_filter( 'auto_update_core', '__return_false' );

или

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

Обновена: 31.10.2013

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още