Автоматично обновяване в WordPress

WordPress има два типа версии:

 • Големи подобрения на основния код (major version – основна версия – X.X.y);
 • По-малки подобрения – поправки по кода и повишаване на сигурността на системата (minor version – минорна версия – x.x.Y).

В основните версии се правят по-сериозни промени по кода и функционалностите в системата, докато в минорните версии се съдържат поправки на бъгове и добавки по сигурността.

Автоматично обновяване на WordPress

От версия 5.6 на WordPress обновяването на системата до нови версии е активирано по подразбиране. Това означава, при всяка нова версия на системата, независимо дали е минорна или основна, тя ще бъде обновена автоматично.

автоматичното обновяване ще се прилага за всички нови версии на WordPress – основни и минорни
Автоматичното обновяване ще се прилага за всички нови версии на WordPress – основни и минорни.

Но ако Вашата инсталация е от преди версия 5.6, опцията за автоматичното обновяване за основните версии е деактивирана. Автоматично обновяване ще се прилага само за минорните версии. Можете да промените тази опция през администрацията » Обновявания.

За да активирате автоматичното обновяване на системата до всяка нейна нова версия (основна и минорна), трябва да кликнете на „Enable automatic updates for all new versions of WordPress“.

активиране на автоматичното обновяване за всички нови версии - основни и минорни

Активиране/деактивиране на автоматичното обновяване с wp-config.php

Автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии може да се активира/деактивира с директива във файла wp-config.php.

Активиране на автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', true);

Деактивиране на автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);

Автоматично обновяване на плъгините и темите

Автоматичното обновяване на темите и плъгините в WordPress е деактивирано по подразбиране.

Автоматичното обновяване на плъгин/тема може да се активира през администрацията.

Активиране на автоматичното обновяване за даден плъгин - WordPress » Plugins.
Активиране на автоматичното обновяване за даден плъгин – Plugins.
опцията за активиране на автоматично обновяване на темата
Опцията за активиране на автоматичното обновяване на темата – Appearance » Themes » Theme Details.

Автоматичното обновяване се извършва към всяка нова налична версия на плъгина или темата. Не се поддържа избор за обновяване само до минорни версии, както например е за WordPress.

Настройки на обновяването чрез използване на код

Този начин за настройка на автоматичните обновявания се използва предимно от разработчиците. Чрез поставяне на код, например в отделен плъгин, е възможно да се активира/деактивира автоматичното обновяване за основни и минорни версии, плъгините и темите.

add_filter( 'allow_dev_auto_core_updates', '__return_true' );      // Enable development updates
add_filter( 'allow_minor_auto_core_updates', '__return_true' );     // Enable minor updates
add_filter( 'allow_major_auto_core_updates', '__return_true' );     // Enable major updates

Подробна информация за конфигурирането на обновяванията: Configuration via Filters.

Обновяване на WordPress | Help

WordPress 5.5 – lazy-loading и автоматично обновяване на плъгините и темите | Blog

Обновена: 04.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още