1. Начало
 2. WordPress
 3. Автоматично обновяване в WordPress

Автоматично обновяване в WordPress

WordPress има два типа версии:

 • Големи подобрения на основния код (major version – основна версия – X.X.y);
 • По-малки подобрения – поправки по кода и повишаване на сигурността на системата (minor version – минорна версия – x.x.Y).

В основните версии се правят по-сериозни промени по кода и функционалностите в системата, докато в минорните версии се съдържат поправки на бъгове и добавки по сигурността.

Автоматично обновяване на системата

Обновяването на WordPress е автоматично до минорните версии (x.x.Y).

Обновяването до основните версии на WordPress (X.X.y) по подразбиране е деактивирано и се извършва ръчно.

Възможно е да се активира автоматичното обновяване до основните версии чрез директива в wp-config.php или чрез код.

Активиране/деактивиране на автоматичното обновяване с wp-config.php

Автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии може да се активира/деактивира с директива във файла wp-config.php.

Активиране на автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', true);

Деактивиране на автоматичното обновяване на системата до основните ѝ версии:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);

Автоматично обновяване на плъгините и темите

Автоматичното обновяване на темите и плъгините в WordPress е деактивирано по подразбиране.

Автоматичното обновяване на плъгин/тема може да се активира през администрацията.

Активиране на автоматичното обновяване за даден плъгин – WordPress » Plugins.

Автоматичното обновяване се извършва към всяка нова налична версия на плъгина или темата. Не се поддържа избор за обновяване само до минорни версии, както например е за WordPress.

Настройки на обновяването чрез използване на код

Този начин за настройка на автоматичните обновявания се използва предимно от разработчиците. Чрез поставяне на код, например в отделен плъгин, е възможно да се активира/деактивира автоматичното обновяване за основни и минорни версии, плъгините и темите.

add_filter( 'allow_dev_auto_core_updates', '__return_true' );      // Enable development updates
add_filter( 'allow_minor_auto_core_updates', '__return_true' );     // Enable minor updates
add_filter( 'allow_major_auto_core_updates', '__return_true' );     // Enable major updates

Подробна информация за конфигурирането на обновяванията: Configuration via Filters.

🔗 Обновяване на WordPress | Help

🔗 WordPress 5.5 – lazy-loading и автоматично обновяване на плъгините и темите | Blog

Обновена: 27.11.2020

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още