1. Начало
 2. Shopiko
 3. Как да активираме модул за доставка с Еконт в онлайн магазина?

Как да активираме модул за доставка с Еконт в онлайн магазина?

Доставка с Еконт

С помощта на модула „Доставка с Еконт“ във вашия онлайн магазин, можете да се възползвате от редица предимства и функционалности, имащи за цел да улеснят процеса на изпращане на стоки до вашите клиенти.

За да активирате модула, кликнете на бутона Научи повече и след това Инсталирай допълнението.

Настройки на модула

След като модулът е активиран, ще е необходимо да въведете данни за връзка с Еконт.

Данни за акаунт в системата на Еконт

Въвеждане на данните за профила в Еконт

След като имате регистрация в системата на Еконт, попълнете данните за профила в полетата. Ако нямате регистрация, може да направите такава на следния адрес: https://ee.econt.com

Данни за подател

Въвеждане на данни за подател


При въвеждането на вашите данни ще можете да изберете дали куриер да идва до вашия адрес, или вие ще предавате пратките в офис на Еконт.Уверете се, че всички данни са въведени коректно – адрес, улица и т.н.

При въвеждането на града, задължително трябва да го изберете от падащото меню, което ще се зареди.

Страна платец на доставката

Страна платец на доставката
 • Стана платец на доставката: Изберете страна платец на доставката – Подател или Получател.
 • Начин на заплащане от подателя: Можете да изберете дали заплащането ще е в брой или на кредит. За да ползвате опцията на кредит, ще трябва да въведете и клиентския ви номер от системата на Еконт.
 • Номер на споразумение за наложен платеж: Въведете номер на споразумение за наложен платеж, сключено със спедиторската фирма.
 • Разрешаване на прегледа на пратката преди плащането ѝ (при наложен платеж): Дали вашите клиенти могат да прегледат пратката, преди да я приемат.
 • Предаване на фактура преди плащане на наложен платеж: Дали заедно с пратката ще изпращате на клиента и фактура.
 • Застраховка върху обявената стойност на пратката: Застраховка върху обявената стойност на пратката.
 • Двупосочна пратка: В случай че след като куриера достави пратката до клиента, е необходимо да се върне до подателя. Например ако предлагате продукт – обувки, можете да изпратите два чифта с различни размери и клиентът може да си избере най-точния за неговия крак. Вторият чифт се връща по куриера при подателя.
 • Тип на пратката по подразбиране: изберете типа на пратката.
 • Известяване на получателя с SMS: В случай че желаете клиентът да получи SMS известие, при доставка с Еконт, маркирайте опцията Известяване на получателя с SMS (таксува се допълнително). [повече информация]

Изпращане на пратка с Еконт и създаване на товарителница

В страницата с детайлите на всяка поръчка е наличен бутон Изпрати с Еконт, най-долу на страницата. Това означава, че можете да използвате Еконт за всяка една поръчка, независимо дали клиентът е избрал метод на доставка с Еконт.

Възможност да изпратите пратката с Еконт

Списъкът с поръчки е достъпен през административния панел на онлайн магазина – меню Поръчки.

За да подготвите пратка по Еконт, първо ще е необходимо да създадете товарителница. Това става като кликнете на бутона Изпрати с Еконт, прегледате и коригирате необходимата информация и кликнете на бутона Създай товарителница. Тази товарителница може да бъде разпечатана и след това използвана за изпращането на пратката.

При създаването на товарителница обърнете внимание на няколко неща:

Данни за получател

Въведете коректно града на получателя

В случай че клиентът не е въвел пощенски код, попълнете наново полето Град с името на града и изберете от падащото меню съвпадащото предложение. След като изберете града, пощенският код ще се попълни автоматично.

Адресът на получателя трябва да е въведен коректно

Необходимо е адресът за доставка да е коректно въведен. В полето Улица (Квартал), трябва да се изписва само улицата (опционално се въвежда с тире и квартала). При въвеждане на името на улицата трябва да изберете от показалото се меню съвпадащото име. В полето Номер (Друго) трябва да се въведе номера на улицата.

Информация за плащането

Информация за плащането

(1) Това е цената за доставка, която е посочена на клиента при завършването на поръчката.
(2) Това е реалната цена на доставката. Цената на доставка се изчислява в реално време от системата на Еконт. В случай че клиентът (получателят) ще заплаща доставката и реалната цена (2) е по-голяма от тази, (1) с която клиентът се е съгласил, може да изберете опцията споделено подател и получател. При тази опция клиентът ще заплати цената за доставка (1), посочена при поръчката, а подателят ще заплати разликата в двете цени (2) – (1). Например ако цената на клиента е 5лв. (1), а реалната цена, изискана от спедитора е 6лв. (2), тогава подателят ще заплати за доставката 1лв.

След като товарителницата е генерирана, ще можете да я разпечатате с една от опциите Разпечатай товарителница.

Разпечатай товарителница

Освен във формат А4, товарителницата може да се разпечата във формат за етикетен принтер (10см х 9см, 10см х 15см).

Информация за размер и тегло при доставка

В администрацията на онлайн магазина, в настройките за всяка категория и в детайлите на всеки продукт, ще се появи нова секция Информация за размер и тегло при доставка.

Информация за тегло и размер на пратката

В изчисляването на цената на доставката участват цената на горивото, стойностите за тегло и размер на пакета.

В полето Тегло се попълва теглото на пакета. В полетата Дължина, Ширина и Височина трябва да се попълнят данните за обемния размер на пакета.

Категории

В настройките на категорията, достъпни през Каталог -> Редакция на категорията, можете да зададете стойност за тегло и размери по подразбиране за всички продукти в тази директория.

В случай че нямате въведени тегло и размери на всеки отделен продукт, тези стойности ще бъдат взети от въведените в настройките на категорията.

Продукти

Тъй като цената на доставка се генерира автоматично по време на поръчката, за всеки продукт трябва да има въведено тегло. В случай че няма въведено тегло за продукта, ще се вземе стойност  по подразбиране 1.5кг.

В страницата на продукта, в администрацията, може да попълните полетата за размер и тегло при доставка, за да могат вашите клиенти да получат коректна информация относно цената за доставка.

Активиране на „Доставка с Еконт“ в поръчката

По подразбиране, след като модула „Доставка с Еконт“ е активиран, това не се показва по никакъв начин в онлайн магазина.

Ако искате клиентите да могат да избират в поръчката, дали доставката да се извърши с Еконт, може да активирате опциите Доставка до офис на Еконт или Доставка до адрес с Еконт, в администрацията на онлайн магазина -> Настройки -> Доставка.

Възможност да се добави избор за доставка към поръчката

Когато тези опции са активирани, на последната стъпка от поръчката ще се появи меню за избор:

Възможност да се добави избор за доставка към поръчката

Важно: Цената на доставка се изчислява в реално време от системата на Еконт и се добавя към стойността на поръчката.

Обновена: 29.09.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още