https://help.superhosting.bg/shopiko-add-ekont-delivery-services.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Shopiko - Модул за връзка с Еконт (куриерски услуги)

Shopiko
shopiko ekont, shopiko еконт

Доставка с ЕконтС помощта на модула "Доставка с Еконт" във вашия онлайн магазин, можете да се възползвате от редица предимства и функционалности, имащи за цел да улеснят процеса на изпращане на стоки до вашите клиенти.

За да активирате модула, кликнете на бутона Научи повече и след това Инсталирай допълнението.

Съдържание

Настройки на модула link-to-this-section

След като модулът е активиран, ще е необходимо да въведете данни за връзка с Еконт.

Данни за акаунт в системата на Еконт

Въвеждане на данните за профила в Еконт

След като имате регистрация в системата на Еконт, попълнете данните за профила в полетата. Ако нямате регистрация, може да направите такава на следния адрес: https://ee.econt.com

Данни за подател

Въвеждане на данни за подател
При въвеждането на вашите данни ще можете да изберете дали куриер да идва до вашия адрес, или вие ще предавате пратките в офис на Еконт.

Уверете се, че всички данни са въведени коректно - адрес, улица и т.н.

При въвеждането на града, задължително трябва да го изберете от падащото меню, което ще се зареди.

 

Страна платец на доставката

Избор за платеца на доставките

(1) Изберете страна платец на доставката - Подател или Получател.
(2) Можете да изберете дали заплащането ще е в брой или на кредит. За да ползвате опцията на кредит, ще трябва да въведете и клиентския ви номер от системата на Еконт.
(3) Въведете номер на споразумение за наложен платеж, сключено със спедиторската фирма.
(4) Дали вашите клиенти могат да прегледат пратката, преди да я приемат.
(5) Дали тестването на продуктите е разрешено.
Ако пратката бъде отказана след преглед или тестване, кой ще заплати обратната доставка (връщане) на пратката. Тук можете да изберете опция да се ползват настройките от профила ви в Еконт.
(6) Дали заедно с пратката ще изпращате на клиента и фактура.
(7) Застраховка върху обявената стойност на пратката.
(8) Двупосочна пратка - в случай че, след като куриера достави пратката до клиента, е необходимо да се върне до подателя. Например ако предлагате продукт - обувки, можете да изпратите два чифта с различни размери и клиентът може да си избере най-точния за неговия крак. Вторият чифт се връща по куриера при подателя.

Изпращане на пратка с Еконт и създаване на товарителница link-to-this-section

Възможност да изпратите пратката с Еконт

В страницата с детайлите на всяка поръчка е наличен бутон Изпрати с Еконт, най-долу на страницата. Това означава, че можете да използвате Еконт за всяка една поръчка, независимо дали клиентът е избрал метод на доставка с Еконт.

Списъкът с поръчки е достъпен през административния панел на онлайн магазина - меню Поръчки.

За да подготвите пратка по Еконт, първо ще е необходимо да създадете товарителница. Това става като кликнете на бутона Изпрати с Еконт, прегледате и коригирате необходимата информация и кликнете на бутона Създай товарителница. Тази товарителница може да бъде разпечатана и след това използвана за изпращането на пратката.

При създаването на товарителница обърнете внимание на няколко неща:

Данни за получател

Въведете коректно града на получателя

В случай, че клиентът не е въвел пощенски код, попълнете наново полето Град с името на града и изберете от падащото меню съвпадащото предложение. След като изберете града, пощенският код ще се попълни автоматично.

Адресът на получателя трябва да е въведен коректно

Необходимо е адресът за доставка да е коректно въведен. В полето Улица (Квартал), трябва да се изписва само улицата (опционално се въвежда с тире и квартала). При въвеждане на името на улицата трябва да изберете от показалото се меню съвпадащото име. В полето Номер (Друго) трябва да се въведе номера на улицата.

Информация за плащането

Информация за плащането

(1) Това е цената за доставка, която е посочена на клиента при завършването на поръчката.
(2) Това е реалната цена на доставката. Цената на доставка се изчислява в реално време от системата на Еконт. В случай, че клиентът (получателят) ще заплаща доставката и реалната цена (2) е по-голяма от тази (1) с която клиентът се е съгласил, може да изберете опцията споделено подател и получател. При тази опция клиентът ще заплати цената за доставка (1), посочена при поръчката, а подателят ще заплати разликата в двете цени (2) - (1). Например ако цената на клиента е 5лв. (1), а реалната цена, изискана от спедитора е 6лв. (2), тогава подателят ще заплати за доставката 1лв.

Информация за размер и тегло при доставка link-to-this-section

Информация за тегло и размер на пратката

В администрацията на онлайн магазина, в настройките за всяка категория и в детайлите на всеки продукт, ще се появи нова секция Информация за размер и тегло при доставка.

В изчисляването на цената на доставката участват цената на горивото, стойностите за тегло и размер на пакета.

В полето Тегло се попълва теглото на пакета. В полетата Дължина, Ширина и Височина трябва да се попълнят данните за обемния размер на пакета.

Категории

В настройките на категорията, достъпни през Каталог -> Редакция на категорията, можете да зададете стойност за тегло и размери по подразбиране за всички продукти в тази директория.

В случай, че нямате въведени тегло и размери на всеки отделен продукт, тези стойности ще бъдат взети от въведените в настройките на категорията.

Продукти

Тъй като цената на доставка се генерира автоматично по време на поръчката, за всеки продукт трябва да има въведено тегло. В случай, че няма въведено тегло за продукта, ще се вземе стойност  по подразбиране 1.5кг.

В страницата на продукта, в администрацията, може да попълните полетата за размер и тегло при доставка, за да могат вашите клиенти да получат коректна информация относно цената за доставка.

Активиране на "Доставка с Еконт" в поръчката link-to-this-section

По подразбиране, след като модула "Доставка с Еконт" е активиран, това не се показва по никакъв начин в онлайн магазина.

Ако искате клиентите да могат да избират в поръчката, дали доставката да се извърши с Еконт, може да активирате опциите Доставка до офис на Еконт или Доставка до адрес с Еконт, в администрацията на онлайн магазина -> Настройки -> Доставка.

Възможност да се добави избор за доставка към поръчката

Когато тези опции са активирани, на последната стъпка от поръчката ще се появи меню за избор:

Възможност да се добави избор за доставка към поръчката

info-iconВажно: Цената на доставка се изчислява в реално време от системата на Еконт и се добавя към стойността на поръчката.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg