1. Начало
  2. Shopiko
  3. Настройки на продуктовия каталог в Shopikо

Настройки на продуктовия каталог в Shopikо

Настройките на каталога с продукти е свързано с показването и подреждането на продуктите в онлайн магазина. За да промените настройките, влезте в администрацията > Каталог > Настройки.

Правилната им настройка ще оптимизира потребителското преживяване на Вашия сайт и ще помогне на клиентите Ви по-лесно да стигнат до желаните продукти.

Подреждане на продуктите

Настройки на каталога

От тук можете да зададете начина, по който ще са подредени по подразбиране продуктите в онлайн магазина.

Ръчно подреждане

В този случай продуктите се подреждат с Drag&Drop. Под тази опция използвайте слайд бутона, за да укажете къде да се нареждат новите добавени продукти – дали в началото, или в края на списъка с продукти.

От нови към стари

Това е подредба по дата, като първо се визуализират най-новите добавени продукти.

От стари към нови

Също подрежда по дата, като най-новите продукти се показват в края на списъка с продукти.

Цена възходяща

Подреждане по цена, от продукти с по-ниска към продукти с по-висока цена.

Цена низходяща

Подреждане по цена, от продукти с най-висока към продукти с по-ниска цена.

Подреждане на продуктите

Можете да посочите и къде да се визуализират новодобавените продукти със следните две опции:

• Новите продукти се добавят в началото на списъка;
• Новите продукти се добавят в края на списъка.

Свързани продукти

Свързани продукти

Свързаните продукти се визуализират в края на всяка продуктова страница в магазина, като предлагат на клиента стоки, към които би имал интерес и би закупил допълнително към вече избрания артикул.

Платформата предлага възможност за управление на свързани продукти на три нива, както следва:

Възможности за свързване на продукти
  1. За целия магазин (секция Каталог > Настройки)

От тук можете да настройвате начина за показване на свързани продукти на ниво целия каталог. Падащото меню дава възможност да избирате дали като свързани продукти да се визуализират артикули от същата категория, или от същата марка. Налична е и опция да не се показват свързани продукти.

Зададените тук настройки обхващат целия магазин – всички продукти в категориите и подкатегориите на каталога.

След като приключите с избраните настройки, натиснете бутон „Запис“.

  1. На ниво категория (опцията „Настройки на категорията“)

Тази настройка Ви дава възможност да посочите логиката на свързани продукти към артикулите за всяка отделна категория/подкатегория. Системата дава приоритет на зададените от тук настройки.

В случаите когато не ползвате опцията за извеждане на свързаните продукти за категорията, системата ще вземе предвид избраната логика на ниво каталог.

Падащо меню Ви дава следните опции:

  • Не е настроена политика за свързани продукти;
  • Да не се показват свързани продукти;
  • Да се показват продукти от конкретна категория, с възможност да селектирате коя да е тя;
  • Да се показват продукти от конкретна марка, с възможност да селектирате коя да е тя.

Завършете настройката, като натиснете бутон „Запис“.

Опции за свързане на продукти
  1. За всеки продукт (Продуктова страница > раздел „Свързани продукти“)

Тук можете да посочите конкретни продукти, които да се показват като свързани с артикули. Можете да го направите, кликнете на бутон „Свържи продукт“. Ще се отвори прозорец, в който е необходимо да започнете изписването на името на желания артикул, а след това го изберете от падащия списък. Натиснете „Добави“.

Ще можете да ползвате и допълнителна опция „Да се обвърже обратно“. В случай че активирате чекбокса, то избраният от Вас продукт, към който добавите свързан такъв, автоматично ще стане свързан на добавения.

Платформата предлага да добавяте неограничен брой свързани артикули. Дизайн шаблоните, от своя страна, предлагат минимален брой продукти, които се визуализират в раздел „Подобни продукти“. Ако дизайна предлага визуализацията на три продукта, а Вие посочите само два, оставащата свободна позиция продукти ще се показва на ротационен принцип, на база направените настройки, зададени категория или на ниво каталог.

Промяната в подредбата на продуктите, можете лесно да извършвате чрез функцията „Drag&Drop”.

След като приключите с настройките, изберете бутон „Запис“.

Логиката на платформата е такава, че приоритетно извежда настройките, зададени на най-ниско ниво. В случай че сте задали конкретни продукти в страницата на продукта, то системата ще изведе тях. Ако ли не, ще потърси зададени на ниво категория настройки за свързани продукти. При липса на такива настройки системата ще провери на ниво магазин.

Когато не е използвана някоя от гореописаните настройки за свързани продукти за трите нива, то системата ще показва свързани продукти от категорията, към която се отнася артикула.

Свързани продукти

Филтри / характеристики (за всички категории и продукти)

За да е възможно да ползвате глобални филтри/ характеристики, които ще са достъпни за всички продукти в магазина, първо трябва да активирате допълнението „Характеристики за всички продукти в магазина“ от меню Допълнения.

След тази активация в меню Каталог > Настройки ще се визуализира раздел „Филтри / характеристики (за всички категории и продукти)“.

От този раздел можете да създаде глобални филтри/характеристики, които ще са достъпни за всички продукти, във всички категории.

След като попълните характеристика и я добавите с бутон Добави характеристика, към нея ще се появят опциите „превод“, „подреждане“ и „редакция“.

За да добавите превод на характеристиката, използвайте опцията „превод“. Тази опция се визуализира при активирана допълнителна езикова версия.

Когато сте създали няколко глобални характеристики, можете да промените подредбата им, като кликнете върху името, задържите и разместите реда.

През опцията „редакция“ можете да промените името на характеристиката или да я изтриете. Също така можете да активирате или деактивирате две важни опции – „Показване на характеристиката в страницата с детайли на продукта“ и „Филтриране по тази характеристика в каталога с продукти“. По подразбиране опцията за показване на характеристиката в страницата на продукта е активирана.

След като сте създали глобална характеристика, при редакция на всеки един продукт в каталога, в раздел „Характеристики“ ще можете да попълвате данни за нея.

Добавяне на характеристика

Табове в продуктовите страници

В страницата с информация за продукта може да има различни табове като подробна информация за продукта, таблица с характеристика или таб с информация за доставка.

При създаване на нов таб с бутона „Добави нов таб“ можете да изберете той да е:

Подробно описание: Табът с подробно описание на продукта дава възможност да се въведе допълнителен (по-детайлен) текст с описание за всеки продукт. След добавяне на този таб в страницата за редакция на продукт ще откриете ново поле „Подробно описание“.
• Доставка: Таб, предназначен за текст, описващ начините и условията за доставка на продуктите. Той е еднакъв за всички продукти.
Таб с еднакъв текст за всички продуктови страници: Този таб Ви дава възможност да добавите стандартен, унифициран текст, който да се визуализира в страниците на всички продукти.

Важно: Табът с характеристиките на продукта е автоматичен и се контролира изцяло от системата. Той се визуализира, в случай че за продукта има зададени характеристики, а когато такива липсват – изчезва.

Табове в продуктовите страници

Ако срещнете затруднение на някоя от стъпките, свържете се с нас по чат, имейл или телефон, за да Ви съдействаме.

Обновена: 08.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още