1. Начало
  2. Shopiko
  3. Shopiko – Оптимизация за търсачки (SEO)

Shopiko – Оптимизация за търсачки (SEO)

Oптимизация за търсачки (SEO)

Допълнението „Оптимизация за търсачки (SEO)“ е инструмент, чрез който може да оптимизирате магазина за постигане на по-добри резултати при търсене в Google и други търсачки.

За всяка страница от сайта можете да задавате различни URL адреси, заглавия и описания, което спомага за по-предни позиции при търсене.

За да активирате допълнението кликнете на бутона Научи повече и след това Инсталирай допълнението.

Важно: Модулът има два режима на работа: автоматичен и ръчен. Активирания режим по подразбиране е автоматичния.

Общи настройки

В административния панел на онлайн магазина в меню Допълнения -> Оптимизация за търсачки (SEO) можете да намерите общите настройки за допълнението.

Шаблони на форматиране заглавията на страниците

От тук можете да изберете по какъв начин ще се генерира заглавието на страницата на всеки продукт, категория, новина и текстова страница.

Можете да избирате различни комбинации за всеки тип страница.

Пример за генериране на заглавие за страницата на продуктите:

{име на продукта} – {име на категорията} – {име на магазина} , което би изглеждало така например: Сребърна брошка „Есен“ – Брошки – Магазин за бижута

Адрес на XML Sitemap

XML Sitemap е файл в XML формат, описващ адреса на всяка страница от сайта. Ползването на този файл може да подобри откриването на сайта в търсачките.

Адреса на файла е във вида: http://myshop78.shopiko.bg/sitemap.xml

 

След като допълнението е активирано в онлайн магазина, за всеки продукт, категория, новина и текстова страница ще се появи бутона SEO (Оптимизация за търсачки):

Оптимизация за търсачки (SEO)

След като кликнете на този бутон ще се заредят SEO настройките, които са генерирани автоматично.

За да можете да промените автоматично генерираните данни активирайте режима за Ръчно въвеждане като кликнете на Ръчно въвеждане:

Оптимизация за търсачки (SEO)

В прозореца с настройки ще можете да извършите следните настройки:

Оптимизация за търсачки (SEO)

(1) Адрес на страницата (Slag URL)
Slag URL или значещите адреси са важни за оптимизация за търсещи машини. Може да генерирате адресите с линка „генерирай автоматично“. Системата автоматично ще транслитерира въведените заглавия, поставяйки тире „-“ между отделните думи. Имате възможност и да напишете адреса ръчно. Използвайте латински символи (a-z), числа (0-9) и средно или долно тире -, _)

(2) Мета заглавие (Title)
Може да генерирате заглавията с линка „генерирай автоматично“. Системата ще използва въведените от вас заглавия. Имате възможност и да напишете адреса ръчно.

Бележка: Заглавията не трябва да са по-дълги от 50 символа. Цифрите в дясно на полето ще ви помогнат да се ориентирате относно броя на въведените символи. Първата цифра показва колко символа има въведени до момента, а втората показва броя, който ви остава до достигане на максимално допустимия.

(3) Описание (Description)
Може да генерирате описанията, натискайки върху линка „генерирай автоматично“. Системата ще използва въведените от вас информационни текстове. Можете да напишете описанието ръчно.

Бележка: Описанията не трябва да са по-дълги от 160 символа.

Допълнението „Оптимизация за търсачки (SEO)“ се предлага при Shopiko планове МагазинБизнес и МагазинПро.

Обновена: 26.06.2014

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още