1. Начало
  2. Shopiko
  3. Shopiko – Модул за синхронизация с Microinvest Склад Pro

Shopiko – Модул за синхронизация с Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro модул в ShopikoС допълнението "Microinvest Склад Pro" ще можете да синхронизирате информация между вашия онлайн магазин и приложението Microinvest Склад Pro.

Microinvest Склад Pro е система за управление на стоките, наличностите и паричните потоци на вашия бизнес. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност. Складовият софтуер е напълно интегриран с вашия онлайн магазин и дава възможност за синхронизация на информацията в двете системи.

За да активирате модула, кликнете на бутона Научи повече и след това Инсталирай допълнението.

1. Софтуерни изисквания за интеграция между Microinvest Склад Pro и Shopiko

1.1 Microinvest Склад Pro. Необходимо е да имате лиценз за приложението Microinvest Склад Pro.

1.2 Microinvest Utility Center. Необходимо е да имате лиценз за приложението Мiсrоinvеst Utilitу Сеntеr.

1.3 Shopiko. Необходимо е да имате онлайн магазин на Shopiko с активиран модул Microinvest Склад Pro.

2. Настройка на софтуера

2.1 Microinvest Склад Pro - не е необходима допълнителна настройка.

2.2 Microinvest Utility Center. Това приложение са използва за връзката между Microinvest Склад Pro и онлайн магазина. След като инсталирате приложението трябва да създадете нов сървър.

Използвайте бутона "+Нов".

След това кликнете на "Редакция".

В настройките за "Тип на сървъра" изберете "WarehousePro Import Export Shopiko".

3. Синхронизация на данни

3.1 Установяване на връзка между Shopiko и Microinvest Склад Pro

За връзката между онлайн магазина и складовото приложение са необходими "API идентификатор" и "Ключ".

API идентификатор и ключ

Копирайте API идентификатора и ключа от онлайн магазина, от настройките на допълнението Microinvest Склад Pro и ги поставете в съответните полета в Utility Center приложението.

3.2 Изпълнение на задачи в Microinvest Utility Center

При стартиране на приложението Microinvest Utitlity Center от бутона "Старт" може да се изпълнят следните задачи:

- Импорт.

Извършва импорт на операции от Shopiko към Microinvest Склад Pro. Налична е настройка за отложен старт след натискане на бутона "Старт". Настройката по подразбиране е "При стартиране на сървъра" - задачата се изпълнява веднага след натискане на бутона "Старт".

Важно: При Импорт, в зависимост от настройките, се получават операции направени в онлайн магазина заедно с прилежащите стоки и партньори. Поддържа се импорт на цялата функционалност на поръчките в Shopiko - отстъпки с ваучери, промокодове и други.

- Експорт.

Извършва се експорт на стоки, партньори и количества от Microinvest Склад Pro към Shopiko. Настройките са като задачата за Импорт.

Важно: При Експорт, в зависимост от настройките, се изпращат стоки, налични количества и партньори от складовия софтуер към онлайн магазина.

- Обект.

Тази опция е към задача Импорт. Използва се за задаване на обект, в който ще се записват операциите - онлайн магазин, физически магазин и т.н.

- Експорт партньори от Склад Про.

Тази опция е към задача Експорт. Задава дали към Shopiko да се изпратят и партньорите.

- Експорт стоки от Склад Про.

Тази опция е към задача Експорт. Задава дали към Shopiko да се изпратят и наличните стоки.

- Синхронизация на номенклатура с Shopiko.

Тази опция е към задача Импорт. Задава дали стоките и партньорите от Shopiko да се синхронизират с тези в Microinvest Склад Pro.

Важно: Интеграцията между вече работещи системи не е възможна за момента. Задължително условие е едната от системите да е нова без дефинирани партньори и стоки.
Обновена: 20.08.2018

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още