1. Начало
  2. Shopiko
  3. Преглед и редакция на поръчките в онлайн магазина

Преглед и редакция на поръчките в онлайн магазина

Вашият онлайн магазин разполага с функционална и удобна статистика за следене на поръчките. С нейна помощ Вашите продукти ще достигат клиентите Ви винаги навреме, а Вие ще получавате информация в реално време за състоянието на Вашия бизнес.


Статистическа информация (в графика) за поръчките ще получите още след като достъпите административния панел на онлайн магазина:

Информация за поръчките в онлайн магазина
Информация за поръчките в онлайн магазина.

Списък на поръчките

От главното меню Поръчки можете да достъпите списък с всички поръчки на онлайн магазина:

Списък с поръчки

Списък с поръчките в онлайн магазина

(1) Всички статуси: Можете да филтрирате поръчките по техния статус – Нова, Потвърдена, Обработва се, Очаквана наличност, Доставка, Отхвърлена, Завършена или Върната. След избор на статус ще бъде генериран списък с всички поръчки.

(2) Търсене на поръчка по номер, имейл, телефон или име на клиент: Потърсете определена поръчка по номера ѝ, по имейл, телефон или име на клиент.

(3) Период: Изберете период на поръчките. Може да избирате измежду няколко дефинирани периода или да зададете избран от Вас.

(4) Колони: Изберете колоните, които да се визуализират в общата страница с поръчки. Може да избирате между следните колони: номер, статус, дата, код, клиент, имейл, телефон, метод на плащане, платена, град, промокод, бележка, продукти, сума продукти, отстъпка, доставка, сума. От падащото меню маркирайте желаните от Вас колони.

(5) Подредба на поръчките: след като сте филтрирали поръчките за желания период и сте избрали колоните в таблицата, може да сортирате поръчките по името на всяка една колона в низходящ или възходящ ред. Само кликнете на името на колоната и след това на стрелкичката.

(6) С опцията Експортирай поръчки в края на страницата, можете да експортирате три различни списъка с поръчките във формат Excel (.xls) или CSV (.csv). Когато приложите филтър на поръчките, експортът ще се направи само на списъка, който се е генерирал.

(7) Маркиране на поръчки и редакция – с един клик може да маркирате всички или избрани поръчки и към тях да приложите Изтриване, Промени статус, Направи платени, Направи неплатени.

Филтриране на поръчките

(8) В края на списъка с поръчки може да намерите обща информация за поръчките и стойностите към тях. Информацията зависи от филтрираните поръчки и от избраните колони. Тя може да е общ сбор на поръчките, брой продукти, сума продукти, обща отстъпка, общо доставка и обща стойност.

(9) От бутона Създай нова поръчка бихте могли да създадете нова поръчка от администрацията на магазина.

(10) За да видите подробности за дадена поръчка, кликнете на бутона Виж в края на реда на поръчката.

Детайли на поръчката

Когато кликнете на бутона ВИЖ, ще видите подробна информация за дадената поръчка, статуса, датата, клиент, номер, стойност и други.

Детайли на поръчката
Детайли на поръчката.

(1) Основната информация на екрана е относно поръчаните продукти с техните варианти и количества, цена, цена за доставка, приложена отстъпка и нейната стойност и обща стойност на поръчката.

(2) От бутона Създай товарителница избирате куриера, с който да изпратите пратката. Ако кликнете два пъти върху бутона, ще се зареди автоматично куриерът, избран от клиента. Ако кликнете веднъж върху бутона, ще се зареди падащо меню с активираните куриерски фирми. При клик върху името на някоя от тях се отваря прозорец, в който да създадете товарителницата. Ако се налага да смените избраната от клиента куриерска услуга, най-напред редактирайте поръчката и методът на доставка, а след това създайте товарителница.

(3) Бихте могли да разпечатате поръчката от бутон Разпечатай. Изберете тази опция ако искате да разпечатате данните на поръчката. При кликване на бутона ще се зареди в нов прозорец специален вариант на поръчката, подходящ за разпечатване.

(4) От бутон Други действия може да редактирате поръчката, да я анонимизирате или да я изтриете. Ако поръчката е изтрита, изчезва от списъка с поръчки и не се включва в отчетите. Възстановяването на изтрита поръчка е възможно, но за целта ще е необходимо да ни изпратите заявка за възстановяване през системата за обслужване на клиенти.

(5) От стрелките може да преминете към предишна или следваща поръчка без да е необходимо да се връщате на общия списък с поръчки.
Подробните данни на поръчката се намират в 4 секции – (6) информация за поръчката с нейния статус и коментар към нея, (7) информация за плащане, (8) информация за доставка и (9) информация за клиента.

(6) В информация за поръчката може да видите нейния номер, датата на създаване, да промените статуса ѝ и да добавите коментар.

(7) В информация за плащането може да промените статуса за плащането: от Няма данни за плащане на Платена, и обратното.

(8) В информация за доставка се съдържа избраният метод за доставка, данните, предоставени от клиента и неговата бележка/коментар към поръчката.

(9) В информация за клиента ще намерите персоналната информация за клиента – име, телефон и имейл. Ако е предоставил данни за фактура, също ще ги видите в тази секция.

(10) До името на клиента от бутон Детайли може да видите пълната информация за клиента и всички негови поръчки. Регистрацията на потребителя може да бъде изтрита, анонимизирана и да се експортират всички данни за клиента.

Информация за клиента

Редакция на поръчката

Някои от промените, които можете да направите:
• Да редактирате данните на клиента и данните за доставка.
• Да добавите или изтриете продукт.
• Да редактирате метода и стойността на доставката.
• Да добавите или коригирате използваната отстъпка.
• Да добавите бележка/коментар към всяка направена поръчка.

Данните на поръчката, които можете да редактирате, са разделени в 5 секции.

Данни на клиента

Промяната на данните за клиента в тази форма няма да промени реалните данни за клиентския профил. Тези данни на клиента са само за тази поръчка. Реалната информация за клиента може да се редактира от меню Клиенти.

Редакция на клиентски данни за определена поръчка
Данни на клиента.

Данни за доставка

Ако правите промени в данните за доставка, изберете населеното място от падащия списък, за да може да използвате въведената информация след това за създаване на товарителница.

Данни за доставка
Адрес за доставка.

Данни за фактура

Данни за фактура
Данни за фактура.

Ако клиентът иска да му бъде издадена фактура за поръчката, би следвало при завършване на поръчката да е въвел необходимите данни, които може да видите в секция Данни за фактура.

Редакция на продуктите

Бихте могли да редактирате продуктите, тяхното количество и параметри.

Редакция на продуктите

За да редактирате наличните продуктите в поръчката, кликнете на моливчето вдясно на продукта и може да промените неговото количество, вариант и цена.

За да добавите нов продукт към поръчката, кликнете Добави продукт, започнете да изписвате името на продукта и след това от падащото меню изберете желания продукт.

От бутона с кошче с един клик може да изтриете продукта от поръчката.

Ако сте редактирали продуктите или сте добавили нови, стойността на поръчката ще се промени автоматично след края на редакцията.

Метод на плащане, доставка и прилагане на отстъпка

Метод на плащане

След като сте направили всички корекции по продуктите в поръчката, има възможност да се промени цената за доставка ръчно – плъзнете бутона в дясно и въведете точна стойност на доставката (1) или от падащото меню Метод за доставка изберете някой от активните методи за магазина (4).

Методът на плащане бихте могли да смените от падащото меню Метод на плащане (3). Може да изберете между наличните за магазина активирани варианти за плащане.

Ако искате да добавите отстъпка към поръчката, има възможност да добавите точна стойност, като плъзнете бутона в дясно и въведете желаната стойност на отстъпката (2) или от падащото меню Код за отстъпка (5) изберете някоя от активните отстъпки в магазина.

В края на секцията ще се видите новата Обща стойност на поръчката спрямо направените промени.

Бележка към поръчката

Бележка към поръчката

В поле Специфични изисквания към поръчката може да въведете коментар за поръчката, който след това се визуализира в секция Информация за доставка.

Ако срещнете затруднение или имате въпроси, свържете се с нас по чат, имейл или телефон, за да Ви съдействаме.

Обновена: 13.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още