1. Начало
  2. Shopiko
  3. Синхронизация на продукти в Shopiko

Синхронизация на продукти в Shopiko

В административния панел на Shopiko магазина е налична функционалност за импорт и синхронизация на продукти. Двете функционалности се намират в администрацията на магазина » Каталог » Импортиране на продукти.

Импортиране на продукти

При синхронизацията на продукти към системата се подава информация за продукти от външен файл, като тя се сравнява с вече наличните продукти в магазина. За да може да се открие кои продукти от файла на кои продукти в магазина съответстват, се използва ключово поле, по което се сравняват стоките. Най-често това е каталожният номер на артикула. Продукти от файла с ключово поле, което не е открито в магазина, се приемат за нови продукти и могат да бъдат добавени. Продукти от файла с ключово поле, съвпадащо с това на продукт от магазина биха могли да бъдат редактирани. Продукти в магазина, които не са намерени във файла, могат да се игнорират, преместят или премахнат.

Синхронизацията на продукти ви позволява да редактирате цени и наличности, както и да добавяте нови продукти, ако те липсват в магазина.

Чрез опцията за импорт на продукти можете да добавите продукти в магазина си, като информацията за тях ще се извлече от външен файл. При импорт се добавят продуктите, които се намират във файла, но не се променят съществуващи артикули.

Повече информация за импорта на продукти: Импорт на продукти в Shopiko

Поддържани файлови формати

Синхронизация може да се извърши от три типа файлове – Excel, CSV и XML. Синхронизацията се извършва в две основни стъпки – подготовка на информацията и самата синхронизация. Подготовката на информацията ще зависи от типа на файла, който се избрали.

CSV

На първа стъпка от синхронизацията, при избор на .csv файл за импорт, първо ще трябва да посочите символа, който се използва във файла за разделител между отделните колони. Най-често използваният символ за разделител е запетая. Какъв точно е символът може да се види в самия файл. Когато символът не е избран правилно данните в примерната таблица няма да са подредени.

Анализ на файла

След като сте кликнали на Продължи от предишната стъпка, системата на Shopiko автоматично ще извърши проверка на подадения файл/фийд.

Excel, CSV

В резултат от проверката на файла ще бъде генерирана таблица с част от данните. Тя съдържаща първите няколко продукта, които ще ви послужат за преглед и настройка на съответствието между данните от файла и структурата на данните в магазина.

таблица с част от данните

Над всяка колона има падащо меню с опции за избор. Ще трябва да изберете коя колона от файла на коя характеристика на продукта отговаря. За да изключите колона от обработка, тоест информацията от нея да не се импортира, оставете статуса [игнорира се].

Маркирайте опцията Игнориране на първия ред от файла, когато той съдържа имената на колоните.

XML

Когато синхронизацията е от XML файл, след анализа на файла, ще трябва да се премине през фина настройка на данните от файла.

Основен продуктов елемент

Тук е необходимо да се избере елементът от файла, който отговаря на продукт.

елементът от файла, който отговаря на продукт

Най-често ще се съдържа в началото на показаните опции в падащото меню и ще е с име product, Product, ProductItem или много подобно. Продължете с Избери.

Характеристики на продукта

Следващата стъпка е за определяне кой таг или атрибут от подадения файл на коя характеристика на продукта отговаря.

кой таг или атрибут от подадения файл на коя характеристика на продукта отговаря.

Кликнете на линкчето в края на параметъра, за да изберете характеристика. За да изключите таг/атрибут от обработка, тоест информацията от него да не се импортира, оставете статуса [игнорира се].

Настройки за синхронизация

За да се свържат вече съществуващи в магазина продукти с тези от файла (фийда), системата ще потърси съвпадение на определени данни – т.нар. „ключово поле“. Най-често това е каталожният номер на продукта. При съвпадение на ключовото поле системата ще редактира намерения продукт с данните от файла (фийда).

Настройки за синхронизация

Важно: За да може системата да извърши синхронизацията, задължително трябва да сте избрали кое поле от файла/фийда отговаря на наличност и/или цена на продукта.

Анализ на информацията

Нови продукти

Синхронизацията свързва продуктите от магазина и тези във файла по каталожния им номер. Ако даден продукт съществува в магазина без каталожен номер, но във файла го има същия с каталожен номер, двата продукта ще се приемат за два различни.

Импортирай всички продукти

Импортирай всички продукти: Системата ще импортира продуктите, спрямо информацията за тях, открита във файла/фийда. Имате възможност да изберете дали да ги импортирате или (ако размаркирате чекбокса) игнорирате.

Категория: Новите продукти може да се добавят в определена категория.

Добавяне като скрити продукти: Новите продукти ще се добавят като скрити, като ще можете първо да ги прегледате, преди да ги публикувате в магазина.

Продукти за редакция

Продукти за редакция

Тук ще видите броя на продуктите от файла/фийда, за които има съвпадение с вече съществуващи в онлайн магазина.

Редакцията на продуктите се извършва автоматично от самата система на онлайн магазина.

За да бъде пропусната редакцията на продуктите, отмаркирайте опцията пред Редактирай намерените продукти.

Важно: Редакция може да се извърши само на цената, само на наличностите или на двете.

Липсващи продукти

Липсващи продукти

Тук ще видите броя на продуктите в магазина, които не съществуват във файла/фийда.

В зависимост от настройките на синхронизацията, информацията за липсващи продукти може да е сигнал, че те вече не са налични при доставчика ви.

Ако в магазина се предлагат продукти от повече от един доставчик и те идват от различни файлове/фийдове, и/или ги качвате ръчно, трябва да се сте внимателни с тази опция.

Важно: В случай че се колебайте, изберете Не предприемай действия. Изтриването на продукти е необратимо действие.

Изпълнение на процеса по импортиране

След като всички настройки на данните от файла са завършени, преминете към синхронизацията с бутон Продължи.

Когато има голям брой продукти за импортиране/редакция, процесът може да продължи известно време.

Важно: Не затваряйте и не напускайте страницата, докато процесът по синхронизация не завърши.

След като импортирането приключи, с бутон Вижте продуктите, ще можете да прегледате импортираните продукти в Каталога на магазина.

Обновена: 29.09.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още