CYBER WEEK
Домейни на СуперЦени!
Избери сега!
  1. Начало
  2. Shopiko
  3. Как да синхронизирате наличните продукти в онлайн магазина?

Как да синхронизирате наличните продукти в онлайн магазина?

В платформата Shopiko е налична функционалност за синхронизиране на наличните продукти чрез файл или фийд.

При синхронизацията на продукти към системата се подава информация за продукти от външен файл, като тя се сравнява с вече наличните продукти в магазина. За да може да се открие кои продукти от файла на кои продукти в магазина съответстват, се използва ключово поле, по което се сравняват стоките.

Важно: При синхронизацията за ключово поле се използва каталожният номер на продуктите и, за да бъде успешна тя, е нужно всеки продукт да разполага с такъв.

• Продукти от файла с ключово поле, съвпадащо с това на продукт от магазина, биха могли да бъдат редактирани.

• Продукти от файла с ключово поле, което не е открито в магазина, се приемат за нови продукти и могат да бъдат добавени.

• Продукти в магазина, които не са намерени във файла, могат да се игнорират, преместят или премахнат.

Синхронизацията на продукти Ви позволява да редактирате: име, описание, цена, нов продукт, продукт в промоция, скрит продукт, марка, тегло, мета данни, URL адрес.

Може да се коригира и количеството на продуктите. За тази цел е нужно да е включено следенето на наличност.

Поддържани файлови формати

Синхронизация може да се извърши от три типа файлове – Excel, CSV и XML.

Синхронизацията се извършва в две основни стъпки – подготовка на информацията и самата синхронизация. Подготовката на информацията ще зависи от типа на файла, който се избрали.

За да стартирате синхронизация е нужно да превключите бутона от Импорти към Синхронизация, след това избирате файловия формат, от който искате да извършите синхронизацията и избирате бутон Продължи.

Импорт и синхронизация

След като сте избрали коя ще използвате за синхронизация, е нужно да качите файла от Вашия компютър или да поставите линк към фийда, който ще използвате.

Видове импорт

Анализ на файла

След като сте кликнали на бутона Продължи от предишната стъпка, системата на Shopiko автоматично ще извърши проверка на подадения файл/фийд.

Excel, CSV

В резултат от проверката на файла ще бъде генерирана таблица с част от данните. Тя съдържаща първите няколко продукта, които ще Ви послужат за преглед и настройка на съответствието между данните от файла и структурата на данните в магазина.

Важно: На първа стъпка от синхронизацията, при избор на .csv файл за импорт, първо ще трябва да посочите символа, който се използва във файла за разделител между отделните колони. Най-често използваният символ за разделител е запетая. Какъв точно е символът може да се види в самия файл. Когато символът не е избран правилно, данните в примерната таблица няма да са подредени

Анализ на файла

Над всяка колона има падащо меню с опции за избор. Ще трябва да изберете коя колона от файла на коя характеристика на продукта отговаря. За да изключите колона от обработка, тоест информацията от нея да не се импортира, оставете статуса [игнорира се].

Маркирайте опцията Игнориране на първия ред от файла, когато той съдържа имената на колоните

XML

Когато синхронизацията е от XML файл, след анализа на файла ще трябва да се премине през фина настройка на данните от файла.

След като сте избрали Вашия файл за синхронизация, на следващата стъпка е нужно да изберете основен продуктов елемент, който отговаря на продукт.

Най-често ще се съдържа в началото на показаните опции в падащото меню и ще е с име product, Product, ProductItem или много подобно. Продължете с Избери.

Избор на основен продуктов елемент

Характеристики на продукта

Следващата стъпка е за определяне кой таг или атрибут от подадения файл на коя характеристика на продукта отговаря.

Характеристики на продукта

Кликнете на линкчето в края на параметъра, за да изберете характеристика. За да изключите таг/атрибут от обработка, тоест информацията от него да не се импортира, оставете статуса [игнорира се].

Настройки за синхронизация

За да се свържат вече съществуващи в магазина продукти с тези от файла (фийда), системата ще потърси съвпадение на определени данни – т.нар. „ключово поле“. В процеса по синхронизация в Shopiko това е каталожният номер. При съвпадение на ключовото поле системата ще редактира намерения продукт с данните от файла (фийда).

Настройки на синхронизацията

Важно: За да може системата да извърши синхронизацията, задължително трябва да сте избрали кое поле от файла/фийда отговаря на желания от Вас елемент, който искате да промените.

Анализ на информацията

Нови продукти

Синхронизацията свързва продуктите от магазина и тези във файла по каталожния им номер. Ако даден продукт съществува в магазина без каталожен номер, но във файла го има същия с каталожен номер, двата продукта ще се приемат за два различни.

Импорт на нов продукт

Импортирай всички продукти: Системата ще импортира продуктите спрямо информацията за тях, открита във файла/фийда. Имате възможност да изберете дали да ги импортирате, или (ако размаркирате чекбокса) игнорирате.

Категория: Новите продукти може да се добавят в определена категория.

Добавяне като скрити продукти: Новите продукти ще се добавят като скрити, като ще можете първо да ги прегледате, преди да ги публикувате в магазина.

Продукти за редакция

Тук ще видите броя на продуктите от файла/фийда, за които има съвпадение с вече съществуващи в онлайн магазина.

Продукти за редакция

Редакцията на продуктите се извършва автоматично от самата система на онлайн магазина.

За да бъде пропусната редакцията на продуктите, отмаркирайте опцията пред Редактирай намерените продукти.

Липсващи продукти

Тук ще видите броя на продуктите в магазина, които не съществуват във файла/фийда.

Липсващи продукти

В зависимост от настройките на синхронизацията, информацията за липсващи продукти може да е сигнал, че те вече не са налични при доставчика Ви.

Ако в магазина се предлагат продукти от повече от един доставчик и те идват от различни файлове/фийдове, и/или ги качвате ръчно, трябва да се сте внимателни с тази опция.

Важно: В случай че се колебайте, изберете Не предприемай действия. Изтриването на продукти е необратимо действие.

Изпълнение на процеса по импортиране

След като всички настройки на данните от файла са завършени, преминете към синхронизацията с бутон Продължи.

Когато има голям брой продукти за импортиране/редакция, процесът може да продължи известно време.

Важно: Не затваряйте и не напускайте страницата, докато процесът по синхронизация не завърши.

След като импортирането приключи, с бутон Вижте продуктите ще можете да прегледате импортираните продукти в Каталога на магазина.

Ако срещнете затруднение на някоя от стъпките, не се колебайте да се свържете с нас по чат, имейл или телефон, за да Ви съдействаме.

Обновена: 21.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още