1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Конфигуриране на домейн .BG при трансфер към СуперХостинг.БГ

Конфигуриране на домейн .BG при трансфер към СуперХостинг.БГ

След като .BG домейнът е добавен за трансфер във вашия клиентски профил, необходимо е той да бъде конфигуриран, за да бъде стартирана процедурата по трансфер.

Системата на Регистъра е организирана, така че и при трансфер на .BG домейн се въвеждат почти всички данни, както при нова регистрация. Не се въвежда единствено основание за ползване на името, тъй като домейнът вече е регистриран.

За целта влезте в своя клиентски профил  изберете линка „Трансфер на домейни“ от основното меню и натиснете бутона „Конфигуриране„, разположен непосредствено срещу името на .BG домейна.

1. Въвеждане на данни за Регистранта
От менюто „Данни за Регистрант“ изберете дали Регистрант на домейна е физическо лице или организация (юридическо лице). В зависимост от избора ви ще се променят и полетата, като при избор на „Частно лице“ първите две полета стават неактивни.

Забележка: Данните, които въвеждате, трябва да са абсолютно същите, като тези, които са въведени при регистрацията на домейна. Ако има несъвпадение трансферът няма да бъде осъществен.

Основните данни, които се сравняват от страна на Регистъра са:

а/ за юридически лица – името на Регистранта и ЕИК на фирмата (организацията);
б/ за физически лица – името на Регистранта и ЕГН.
Това означава, че тези данни задължително трябва точно да съвпадат.

2. Представляващи Регистранта лица
Ако домейнът е регистриран на юридическо лице, в това поле трябва да се въведе името на лицето, представляващо организацията. Обикновено това е управителя на организацията.

Ако регистрацията е на частно лице в това поле въведете отново името на Регистранта. Полето се попълва по желание и ако се остави празно автоматично се взимат данните за Регистранта.

3. Упълномощени от Регистранта лица
В това поле се попълват данни, само ако регистрацията на домейна ще се извърши от лице, което е упълномощено да извърши регистрацията от името на Регистранта.

В този случай в пълномощното задължително трябва да бъде указано, че лицето е упълномощено:

1. Да представлява Регистранта пред Регистратора (СуперХостинг.БГ ООД)
2. Да упълномощи Регистратора да регистрира домейни от областта .bg от името и за сметка на Регистранта и да извърши плащане за регистрацията.
3. Да управлява регистрираните домейни (промяна на DNS, контактна информация и т.н.).

4. E-mail
Въведете e-mail адреса, който ще се ползва за текущата кореспонденция, свързана с регистрацията на домейна. По подразбиране във формата е избран e-mail адреса от клиентския профил, но ако желаете можете да го промените.

Забележка: При трансфера на домейна не е задължително e-mail адреса да е същия, като този който е въведен при регистрацията, т.е. няма проблем и да се различава от първоначално въведения, като това няма да възпрепятства трансфера. 

5. Натиснете бутона „Изпрати заявката“ и с това процедурата по конфигуриране на домейна завършва.

6. Необходими документи за трансфер на .BG домейн

След като данните за трансфер на домейна са въведени, т.е. домейнът е конфигуриран, остава в срок от 30 дни да подготвите и да ни изпратите (подпишете) пълномощно, което упълномощава СуперХостинг.БГ ООД да ви представлява пред Регистър.БГ и да управлява избрания от вас домейн(и).

След като изтеглите пълномощното трябва да го допълните със своите данни, като подписването му може да стане по един от следните начини:

  • подпис на пълномощно с електронен подпис на Регистранта и изпращането му по електронна поща (e-mail);
  • нотариално заверено пълномощно, изпратено в офиса в гр. София по пощата или по куриер.

Ако срещате затруднения при конфигурирането на домейна или оформянето на документите не се колебайте да се свържете с търговския отдел на СуперХостинг.БГ за да ви укажем необходимото съдействие.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още