https://help.superhosting.bg/warrant-domain-bg.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Пълномощно за регистрация на домейн от областта .BG

Домейни .BG
пълномощно, регистрация .bg, домейн .бг, регистрант, закупуване на .bg

За да бъде регистриран .BG домейн от СуперХостинг.БГ, Регистрантът трябва или да подпише собственоръчно заявката за регистрация или да упълномощи СуперХостинг.БГ пред Регистъра (Регистър.БГ) да подпише заявката и да извърши регистрацията на домейна. Пълномощното служи и за идентификация на Регистранта, т.е. това е документ, който удостоверява самоличността на Регистранта пред Регистър.БГ.

Пълномощното задължително трябва да се подпише по един от следните начини:

  • подпис на пълномощно с електронен подпис* на Регистранта и изпращането му по електронна поща (e-mail);
  • нотариално заверено пълномощно, изпратено по пощата или куриер в офиса в гр. София.

info-iconПопълнено и готово за подпис пълномощно ще ви изпратим на контактния имейл адрес, веднага след запазването на домейна.

След като пълномощното бъде подписано то трябва да бъде изпратено в офиса на СуперХостинг.БГ в гр. София заедно с останалите документи, необходими за регистрацията на избрания домейн.

info-iconНотариално заверени пълномощни се изпращат по пощата или по куриер, задължително на адрес на офиса в гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36.

За всички наши клиенти и партньори, които желаят да регистрират повече от един .BG домейн, това може да стане с едно пълномощно, в което се изброяват няколко домейна.

 * Подписване с електронен подпис
Когато Регистрантът е юридическо лице електронния подпис, с който се подписва документа, трябва задължително да е фирмен, издаден на лице, управляващо фирмата (организацията). Това може да е подпис на управител, изпълнителен директор, председател и т.н. в зависимост от статута на фирмата (организацията). Ако Регистрантът e физическо лице електронният подпис трябва да е личен.

При подписването на документа трябва да се избере опцията "Attached signature" и документът не трябва да се криптира (архивира). Пълномощното трябва да се подпише като затворен файл, а не когато е отворен с текстообработваща програма от типа на Adobe Reader, Microsoft Word и т.н.

След като файлът е подписан разширението му се променя, като накрая се добавя .p7m или .p7s. Примерно, ако файлът е озаглавен palnomoshtno.pdf след подписването става palnomoshtno.pdf.p7m.

500px270px
SuperHosting.BG
Уведоми ме при
Георги
Гост
Георги

„** Подпис в офиса на СуперХостинг.БГ в гр. София“
Пуснете една бланка тук, че като идва човек в офиса ви, да е подготвил директно файла.

СуперХостинг.БГ
SH
СуперХостинг.БГ

Здравейте,

За да се избегнат евентуални грешки или пропуски в данните, подготвянето на бланката се извършва от наш служител. Това спестява време и допълнително ангажиране, в случай че документът трябва да се завери пред нотариус, но всъщност съдържа некоректни данни и ще трябва отново да се подготвя. В нашия офис подготовката на документа отнема 2-3 минути.

СуперХостинг.БГ
SH
СуперХостинг.БГ

Бележка: От възможните начини за подписване на документите за БГ домейни, вече се поддържат само:
1. Подпис на пълномощно с електронен подпис* на Регистранта и изпращането му по електронна поща (e-mail).
2. Нотариално заверено пълномощно, изпратено по пощата или куриер.

Ludvig
Гост
Ludvig

При собственоръчно подписване на заявката за регистрация, каква е процедурата? Къде трябва да се изпрати и изпращате ли готов образец?

СуперХостинг.БГ
SH
СуперХостинг.БГ

Здравейте,

Подробна информация за регистрацията на .BG домейн със заявка, можете да откриете в статията: Заявка за регистрация на .BG домейни

Поздрави!

Алисе Исмаил
Гост
Алисе Исмаил

Къде е офиса на Супер Хостинг. БГ в гр.Пловдив

СуперХостинг.БГ
SH
СуперХостинг.БГ

Здравейте,

Към момента СуперХостинг.БГ има офис единствено в София (гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36.).

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg