1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Пълномощно за регистрация на домейн от областта .BG

Пълномощно за регистрация на домейн от областта .BG

За да бъде регистриран .BG домейн от СуперХостинг.БГ, Регистрантът трябва или да подпише собственоръчно заявката за регистрация или да упълномощи СуперХостинг.БГ пред Регистъра (Регистър.БГ) да подпише заявката и да извърши регистрацията на домейна. Пълномощното служи и за идентификация на Регистранта, т.е. това е документ, който удостоверява самоличността на Регистранта пред Регистър.БГ.

Пълномощното задължително трябва да се подпише по един от следните начини:

  • подпис на пълномощно с електронен подпис* на Регистранта и изпращането му по електронна поща (e-mail);
  • нотариално заверено пълномощно, изпратено по пощата или куриер в офиса в гр. София.
Попълнено и готово за подпис пълномощно ще ви изпратим на контактния имейл адрес, веднага след запазването на домейна.

След като пълномощното бъде подписано то трябва да бъде изпратено в офиса на СуперХостинг.БГ в гр. София заедно с останалите документи, необходими за регистрацията на избрания домейн.

Нотариално заверени пълномощни се изпращат по пощата или по куриер, задължително на адрес на офиса в гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36.

За всички наши клиенти и партньори, които желаят да регистрират повече от един .BG домейн, това може да стане с едно пълномощно, в което се изброяват няколко домейна.

 * Подписване с електронен подпис
Когато Регистрантът е юридическо лице електронния подпис, с който се подписва документа, трябва задължително да е фирмен, издаден на лице, управляващо фирмата (организацията). Това може да е подпис на управител, изпълнителен директор, председател и т.н. в зависимост от статута на фирмата (организацията). Ако Регистрантът e физическо лице електронният подпис трябва да е личен.

При подписването на документа трябва да се избере опцията "Attached signature" и документът не трябва да се криптира (архивира). Пълномощното трябва да се подпише като затворен файл, а не когато е отворен с текстообработваща програма от типа на Adobe Reader, Microsoft Word и т.н.

След като файлът е подписан разширението му се променя, като накрая се добавя .p7m или .p7s. Примерно, ако файлът е озаглавен palnomoshtno.pdf след подписването става palnomoshtno.pdf.p7m.

Обновена: 29.03.2011

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още