1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Пълномощно за регистрация на домейн от областта .BG

Пълномощно за регистрация на домейн от областта .BG

За да бъде регистриран .BG домейн от СуперХостинг.БГ, Регистрантът трябва или да подпише собственоръчно заявката за регистрация или да упълномощи СуперХостинг.БГ пред Регистъра (Регистър.БГ) да подпише заявката и да извърши регистрацията на домейна. Пълномощното служи и за идентификация на Регистранта, т.е. това е документ, който удостоверява самоличността на Регистранта пред Регистър.БГ.

Пълномощното задължително трябва да се подпише по един от следните начини:

А) Подпис на пълномощно с електронен подпис на Регистранта и изпращането му по електронна поща (e-mail).

Вижте още за подписването на документи с електронен подпис: 🔗 Подписване на документ (файл) с електронен подпис | Help

Б) Нотариално заверено пълномощно, изпратено по пощата или куриер в офиса в гр. София.

Попълнено и готово за подпис пълномощно ще ви изпратим на контактния имейл адрес, веднага след запазването на домейна.

След като пълномощното бъде подписано то трябва да бъде изпратено в офиса на СуперХостинг.БГ в гр. София заедно с останалите документи, необходими за регистрацията на избрания домейн.

Нотариално заверени пълномощни се изпращат по пощата или по куриер, задължително на адрес на офиса в гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36.

За всички наши клиенти и партньори, които желаят да регистрират повече от един .BG домейн, това може да стане с едно пълномощно, в което се изброяват няколко домейна.

Обновена: 30.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още