1. Начало
  2. Други
  3. Електронен подпис
  4. Подписване на документ (файл) с електронен подпис

Подписване на документ (файл) с електронен подпис

За подписване с електронен подпис на pdf и word документи ще Ви е нужен ел. подпис и софтуер за подписване. Всеки подписан електронен документ има същата валидност, както ако е използван саморъчен подпис положен на хартия.

Вижте повече за 🔗 Електронно подписване на документи | Help

Какво е необходимо за подписване на документ с електронен подпис?

1. Електронен подпис

Необходимо е да разполагате с електронен подпис.

Електронен подпис се издава от Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ) като: B-Trust, InfoNotary, StampIt.

Освен стандартните електронни подписи, за които се използват смарт карти, вече можете да използвате такива, за които Ви трябва само мобилно приложение и достъп до интернет. Пример за такъв ел. подпис е Облачният КЕП B-TRust.

2. Приложение за подписване с електронен подпис

За подписване с електронен подпис трябва да инсталирате необходимите драйвери и приложения, които се предоставят от издателя на електронни подписи.

Програми и приложения за подписване с електронен подпис на доставчици B-Trust, InfoNotary, StampIt:

Бележка: Помощна информация, свързана с използването на електронен подпис, можете да потърсите на сайта на съответния издател на подписа или да се свържете с поддръжката му.

Подписване на заявка/пълномощно за BG домейн с електронен подпис

Когато регистрантът на BG домейна е юридическо лице, електронният подпис, с който се подписва документът, трябва задължително да е фирмен, издаден на лице, управляващо фирмата (организацията). Това може да е подпис на управител, изпълнителен директор, председател и т.н. в зависимост от статута на фирмата (организацията). Ако регистрантът e физическо лице, електронният подпис трябва да е личен.

Подробно упътване за подписване на документ с приложение на: B-Trust, InfoNotary, StampIt.

1. Заявка/пълномощно за BG домейн

Необходимите документи (заявка или пълномощно) за регистрацията на BG домейн се изпращат в имейл, след като данните за регистранта бъдат попълнени в клиентския профил в superhosting.bg.

От получения имейл свалете и запишете файла локално на вашия компютър.

2. Отворете папката с файла

Отворете папката, където е записан файлът. Но не отваряйте самия файл.

Важно: Преди да подпишете документа, той трябва да е затворен и да не се извършват промени по него.

3. Кликнете с десен бутон на мишката върху файла

В зависимост от инсталираната програма за подписване, изберете опцията за подписване:

  • Desktop Signer (B-Trust);
  • InfoNotary e-Doc SignerПодпиши (InfoNotary);
  • DSTool Sign… (StampIt).

В случай че се предостави опция, изберете Attached Signature (InfoNotary).

Важно: При подписването не бива да се избира опция за криптиране на файла.

При подписването на документа трябва да се избере опцията „Attached signature“ и документът не трябва да се криптира (архивира). Документът трябва да се подпише като затворен файл, не трябва да е отворен с текстообработваща програма от типа на Adobe Reader, Microsoft Word и т.н.

5. Изберете подписа и въведете ПИН кода му

Ако имате повече от един електронен подпис, изберете подходящия и въведете неговия ПИН код.

6. Завършете процедурата по подписване на файла

В зависимост от използвания софтуер, готовият подписан файл ще е с разширение .p7s или .p7m.

след подписване с електронен подпис, файлът е с окончание p7m (InfoNotary).
Подписаният файл е с окончание p7m (InfoNotary).
след подписване с електронен подпис, файлът е с окончание p7s (StampIt).
Подписаният файл е с окончание p7s (StampIt).

Например, ако файлът е озаглавен document.pdf след подписването става document.pdf.p7m.

7. Изпратете подписания файл в мейл

Изпратете подписания файл в мейл до sales@superhosting.bg.


Домейните .BG / .БГ може да са една много полезна добавка към маркетинга на бранда. Един от плюсовете на домейните на кирилица е, че те се запомнят много по-лесно.

Обновена: 20.02.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още