1. Начало
  2. Други
  3. Електронен подпис
  4. Подписване на документ (файл) с електронен подпис

Подписване на документ (файл) с електронен подпис

С електронен подпис могат да се подписват електронни документи (файлове). Всеки подписан електронен документ има същата валидност, както ако е използван саморъчен подпис положен на хартия. Вижте повече информация за удостоверението за електронен подпис.

Какво е необходимо за подписване на електронни документи с електронен подпис?

1. Необходимо е да разполагате с електронен подпис

Електронен подпис се издава от Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ).

Доставчици на удостоверителни услуги са B-Trust, InfoNotary, StampIt.

2. Приложение за работа с електронния подпис

За да можете да използвате електронния подпис, трябва да се инсталират необходимите компоненти, които се предоставят от издателя на електронни подписи.

За доставчици B-Trust, InfoNotary, StampIt: Инсталиране на електронни подписи (B-Trust), Автоматичен инсталатор (InfoNotary), Инсталация на УЕП (StampIt)

Ако имате електронен подпис от тези издатели, ще е нужно да инсталирате допълнителни приложения. Например: Desktop Signer (B-Trust), InfoNotary e-Doc Signer (InfoNotary), DSTool (StampIt)

Подписване на заявка или пълномощно за BG домейн с електронен подпис

Подписване на документ с електронен подпис

1. В получен имейл ще ви бъде изпратен съответния файл (заявка/пълномощно).

Свалете/запишете файла локално на вашият компютър.

2. Отворете папката, където е записан файлът.

Важно: Преди да подпишете дадения документ е необходимо той да е затворен и да не се извършват промени по него.

3. Кликнете с десен бутон на мишката върху файла.

В зависимост от инсталираната програма за подписване изберете опцията за подписване - Desktop Signer (B-Trust), InfoNotary e-Doc Signer - Подпиши (InfoNotary), DSTool Sign... (StampIt).

4. В случай, че се предостави опция изберете Attached Signature (InfoNotary).

Важно: При подписването не бива да се избира опция за криптиране на файла.

5. Ако имате повече от един електронен подпис, изберете подходящия и въведете неговия ПИН код.

6. Завършете процедурата по подписване на файла.

В зависимост от използвания софтуер, готовият подписан файл ще е с разширение .p7s или .p7m.

Вижте подробното упътване за подписване на документ (файл):

Когато Регистрантът е юридическо лице електронния подпис, с който се подписва документа, трябва задължително да е фирмен, издаден на лице, управляващо фирмата (организацията). Това може да е подпис на управител, изпълнителен директор, председател и т.н. в зависимост от статута на фирмата (организацията). Ако Регистрантът e физическо лице електронният подпис трябва да е личен.

При подписването на документа трябва да се избере опцията "Attached signature" и документът не трябва да се криптира (архивира). Пълномощното трябва да се подпише като затворен файл, а не когато е отворен с текстообработваща програма от типа на Adobe Reader, Microsoft Word и т.н.

След като файлът е подписан разширението му се променя, като накрая се добавя .p7m или .p7s. Примерно, ако файлът е озаглавен palnomoshtno.pdf след подписването става palnomoshtno.pdf.p7m.

7. Изпратете подписания файл в мейл до sales@superhosting.bg.

Обновена: 21.05.2020

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още