Какво е JavaScript?

JavaScript е скриптов език за програмиране, чрез който статичната уеб страница може да се „раздвижи“. Раздвижването може да бъде чрез промяна на съдържанието, което се визуализира на уеб страницата след извършване на действия от страна на потребителя, контрол над уеб браузъра и други. JavaScript се използва, освен за създаване на интерактивни уеб страници, но и за разработка на игри и скриптове, които се изпълняват от страна на сървъра.

Програмите създадени с JavaScript се наричат скриптове. Файлът, в който се съдържа кода на скрипта, е с разширение .js.

JavaScript скриптовете могат да се вграждат в HTML кода на уеб страницата, директно като код или да се извикват като външен .js файл. При зареждането на уеб страницата, външният .js файл се сваля локално на компютъра на потребителя и самото изпълнение на скрипта се извършва от уеб браузъра.

Една от разликите с езика за програмиране Java е, че за изпълнението на JavaScript скрипт не е нужно преди това кода да бъде компилиран, а директно се изпълнява/интерпретира от уеб браузъра.

Обикновено при работата на даден уеб сайт взимат участие две страни (сървър и клиент) – сървърът, на който се намира сайта, и уеб браузърът на потребителя, през който се разглежда сайта. Уеб браузърът можем да наричаме клиент. Някои от елементите на сайта се изпълняват от страна на клиента, като например HTML, CSS, JavaScript, картинки и всички други, които се свалят локално на компютъра на потребителя. От страна на сървъра се изпълняват елементите, които обработват заявките създадени от клиента към сървъра и връщат желаната информация, като например PHP, XML и други.

JavaScript може да се изпълнява и на сървъра. За целта се използва Node.js.

🔗 Node.js и Node.js хостинг | Help

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още