Контрол на версиите в WordPress (Revisions)

При редакция на публикация или страница в WordPress се създава и нова версия на съдържанието. В WordPress версия 3.6 е подобрена визуализацията на версиите, както и са улеснени прегледа и възстановяването.

Различните версии на една страница или публикация се запазват в базата данни. При натрупване на голям брой версии, обработката на SQL заявките към базата данни става неоптимална.

Добра практика е поддръжката на малък брой версии на публикациите и страниците. Може да се зададе максимален брой версии, които да се пазят. Това се прави в конфигурационния файл wp-config.php с добавянето на следния ред:

define('WP_POST_REVISIONS', 3);

Цифрата 3 показва броя на версиите, които да се пазят.

След задаването на тази настройка, тя ще важи за всички нови версии. Ако вече има текущи версии, те няма да бъдат изтрити.

Съществуващите версии на публикации и страници, може да изтриете чрез изпълнение на SQL заявка в базата данни. Заявката е следната и може да се изпълни в phpMyAdmin:

DELETE a,b,c FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = 'revision'

В примерът по-горе, префиксът на таблиците е wp_ . Ако префиксът на вашите таблици е различен, е необходимо да го промените и в заявката.

Важно: Преди да правите промени по базата данни, направете бекъп на текущото съдържание. В случай, че възникне нужда, ще можете да възстановите информацията непосредствено преди извършените действия.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още