Крон задача за импорт с WP All Import

За да се настрои крон задача за импорт в WordPress, през плъгина WP All Import, първо се добавя файлът (или url адресът), от който ще се извършва импорта, в менюто на плъгина „ALL Import“ » „New Import“ (на третата стъпка се запазва файла/адреса). След това в меню „Manage Imports„, в опцията „Scheduling Options“ за този импорт, се маркира „Manual Scheduling„. От отворилите се полета се копират двата url адреса (Trigger URL и Processing URL), които след това ще се използват в две крон задачи.

Преди да се създадат самите крон задачи, се създават два .php файла в директорията на сайта. В тях се поставя следния примерен PHP код:

cron1-import-trigger.php

В първия файл се поставя Trigger URL адреса. Този адрес може да се стартира например веднъж на 24 часа. Стартирането на този адрес означава стартиране на процес по проверка за импорт на данните. Важно е тази задача да не се стартира през прекалено малък интервал от време, особено когато в магазина има голям брой продукти.

<?php $ch = curl_init("https://mysupersite.bg/wp-cron.php?import_key=khGdylIs&import_id=7&action=trigger"); $fp = fopen("cron1-status.txt", "w"); curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_exec($ch); curl_close($ch); fclose($fp); ?>

cron2-import-processing.php

Самият импорт се извършва чрез стартирането на Processing URL адреса, който трябва да бъде настроен в задача, която да се стартира на всеки 15 минути. След като процесът по импорт завърши работата си, той няма да има ефект, докато не се стартира отново първата задача (trigger url). Processing задачата ще импортира продуктите на порции, като за всяка отделна порция ще бъдат налични записи в лога на импорта.

<?php $ch = curl_init("https://mysupersite.bg/wp-cron.php?import_key=khGdylIs&import_id=7&action=processing"); $fp = fopen("cron2-status.txt", "w"); curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_exec($ch); curl_close($ch); fclose($fp); ?>

След като файловете са записани може да се създадат и двете крон задачи в cPanel » Автоматизирани задачи (Cron jobs).

След изпълнението на импорта, може да се проследи лога на процедурата през менюто в администрацията на магазина – „Manage Import“ » „History Logs„.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още