Настройки на блоковия редактор в WordPress

Редакторът на съдържание в WordPress има изчистен интерфейс и няколко зони, които съдържат определени настройки и опции.

Редакторът в WordPress има няколко зони и панела с инструменти.
Блок-редакторът в WordPress има няколко зони и панела с инструменти.
  1. Горна лента с инструменти.
  2. Панел с библиотеката с блокове (Blocks), шаблони (Patterns) и преизползваеми блокове (Reusable). Панелът се отваря с бутона „плюс“ от горната лента.
  3. Панел с настройки и инструменти за документа (таб Post/Page) или маркирания в момента блок (таб Block). Панелът се показва и скрива с бутон „зъбно колело“.
  4. Зоната за въвеждане на съдържание.
  5. Разделът за мета данни към съдържанието.
  6. Опции на блок-редактора. Отварят се с бутон „три точки“.
  7. Панел със специфични опции за дадения блок. Този блок-панел може да се показва над самия блок или в горната лента (1) на редактора.

1) Горна лента с инструменти

Горна лента с опции.

В горната лента на редактора има няколко опции и бутони за операции към документа.

Бутони за преглед и навигация

Бутон „W“

Бутонът с логото на WordPress ще Ви върне в списъка с публикации в администрацията.

Бутон „плюс“

С бутона „плюс“ може да се добавят нови блокове към съдържанието. При кликването му се отваря панела с библиотеката с блокове, блок-шаблони и преизползваеми блокове.

Нов блок се добавя като се кликне върху него. В полето за търсене може да се потърси по името на блока.

Бутон „режим“

Чрез този бутон можете да превключвате между два режима на редактора – редакция или селектиране. В режим селектиране или избиране, можете много лесно да избирате блоковете, без да се отварят техните настройки. Можете да избирате няколко блока и да ги размествате като един блок.

Отмяна и отказ от отмяна (redo)

За отмяна на извършена операция или действие със съдържанието може да се използва посочения бутон. Вместо с този бутон в горната лента, отмяна може да се извърши с клавишната комбинация Ctrl+Z, а за отказ от отмяна Ctrl+Shift+Z.

Структура на съдържанието

Подробности и скица на документа.
Подробности и скица на документа.

От тази опция може да се видят данни за съдържанието – броя на думите, заглавията, параграфите и блоковете, както и дървовидно представяне на елементите на съдържанието.

Изглед в списък (блок навигация)

Блок навигация - изглед в списък
Блок навигация – изглед в списък.

С блок навигацията може да се преминава към избран блок.

Запис, преглед и публикуване

Запис/Записано

С бутон Запис може да се запише текущото състояние на документа. Този бутон се променя на Превключване към чернова, след като документът е публикуван.

Преглеждане

С бутон Преглеждане може да се види как изглежда документът в публичната част на сайта. При кликване на Преглеждане се извършва автоматичен запис, когато документът е в статус Чернова.

Публикуване

Публикуване

След като документът е готов, публикуването му за публичната част на сайта се извършва с бутон Публикуване.

Обновяване

След като документът е публикуван, този бутон се променя на Обновяване.

Други

Бутон за скриване/показване на страничната лента с инструменти

Бутон за скриване/показване на страничната лента с инструменти

Клавишната комбинация за показване/скриване на страничната лента е Ctrl+Shift+.

Бутон за настройки и опции на редактора6) Опции и настройки на редактора.

3) Панел с инструменти и настройки за документа и блока

В дясната странична лента (панел) се намират два таба – Документ и Блок. В таб Документ се съдържат настройките на документа, а в Блок – настройките на блока.

Какви настройки и инструменти ще има в този панел зависи от използваната тема и плъгини. Стандартно се показват основните настройки, които идват от ядрото на WordPress.

Панелът с настройки може да се скрие/покаже с бутона от горната лента Настройки.

Настройки

Таб Документ

Когато не е маркиран нито един блок, табът Документ с настройки за документа е активен.

таб Документ

Таб Блок

При маркиране на блок се активира таб Блок в страничния панел, с настройките на блока.

таб Блок

В този таб се съдържат дизайн инструментите, с които можете да променяте стила и дизайна на блоковете и съдържанието в тях.

Дизайн инструментите са групирани в няколко категории: типография, цвят, размери, рамка (очертание), оформление и други.

Дизайн инструменти за настройка на дизайна на съдържанието в блоковете.

За различните типове блокове има различни дизайн инструменти.

4) Съдържание

В тази част от редактора се попълва съдържание за публикацията/страницата.

Съдържанието се изгражда с отделни блокове от информация. Най-често използваните и основни блокове с информация са параграф, изображение, заглавие, списък, галерия, цитат, аудио, обложка, файл и видео и други.

Ако сте използвали класическия редактор и вече има създадено съдържание в сайта, можете да продължите да го редактирате с класическия редактор, като използвате класическия блок.

🔗 Създаване на страница или публикация в WordPress | Help

5) Мета данни

Разделът под съдържанието на статията може да съдържа допълнителни кутии (панели) с информация. Тези кутии се добавят от инсталираните плъгини в сайта или темата.

Мета данни

Допълнителни данни за съдържанието може да се намират в панели и в страничната лента, в таб Документ.

6) Опции на редактора

Опциите на редактора се достъпват през бутона от горната лента – с три точки.

Опции на блок-редактора
Опции на редактора.

В това меню може да се показват допълнителни опции, добавени от инсталирани плъгини.

Преглед

Горна лента с инструменти за блока

Това е много удобна настройка на редактора, с която инструментите на блока ще се преместят в горната лента, вместо да са закачени за самия блок.

Инструментите на блока може да се показват в горната лента
Инструментите на блока може да се показват в горната лента

Режим на представяне

Фокус върху блоковете един по един. В този режим не може да се преместват блоковете. Използва се за фокусиране върху писането на съдържание в дадения блок, без разсейване от останалото съдържание в другите блокове.

Фокус само върху активния блок
Фокус само върху активния блок

Режим на цял екран

С тази опция редакторът се разпъва по цялата ширина на прозореца.

Режим на цял екран

Редактор

Визуален редактор

По подразбиране това е режимът за редактиране на съдържание на редактора.

Редактор на код

В режим “редактор на код” може да се извършва редакция на HTML/CSS кода на съдържанието. Излизането от този режим се извършва с бутон Изход от редактора на код или от опциите – с кликване на Визуален редактор.

Редактор на код

Инструменти

Управление на преизползваеми блокове

Тази опция е препратка към списъка с всички създадени преизползваеми блокове.

Управление на преизползваеми блокове

Клавишни комбинации

Работата с редактора може много се да ускори, когато се използват клавишни комбинации за операциите със съдържанието.

Клавишни комбинации

Копиране на цялото съдържание

Цялото съдържание на документа може да се копира. Копира се във вида, в който се вижда в редактора на код, със HTML коментарите.

Настройки

Общи

Настройки

Включване на списък за предварително публикуване

Когато тази опция е активна, при кликване на бутона за Публикуване, ще се покаже допълнително съобщение за проверка преди публикуване.

проверките преди публикуване

С плъгина PublishPress Checklists можете да създадете списък със задължителни и препоръчителни задачи за изпълнение, преди да може да се публикува страницата/статията. Вижте още: Чеклист със задачи преди публикуване на статия в WordPress | Blog

Блокове

настройки за блоковете

Панели

настройки на панелите

Настройки на документа

Тук се показва списък с всички панели, в които се добавят допълнителни данни за дадения тип документ. За публикация основните панели са Постоянна връзка, Категории, Етикети, Картинка за публикацията, Откъс и Дискусия. За страница са Постоянна връзка, Картинка за страницата, Дискусия и Атрибути на страницата.

Допълнително

Списък с всички допълнителни панели (мета кутии), които може да се покажат/скрият от редактора.

Обновена: 21.03.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още