Настройки на блок-редактора в WordPress

Блок-редакторът в WordPress има изчистен интерфейс и няколко зони, които съдържат определени настройки и опции.

Блок-редакторът има няколко зони и панела с инструменти.
Блок-редакторът има няколко зони и панела с инструменти.
  1. Горна лента с инструменти.
  2. Панел с библиотеката с блокове (Blocks), шаблони (Patterns) и преизползваеми блокове (Reusable). Панелът се отваря с бутона „плюс“ от горната лента.
  3. Панел с инструменти и настройки за документа (таб Post) и блоковете (таб Block). Панелът се показва и скрива с бутон „зъбно колело“.
  4. Зоната за въвеждане на съдържание.
  5. Разделът за мета данни към съдържанието.
  6. Опции на блок-редактора. Отварят се с бутон „три точки“.
  7. Панел със специфични опции за дадения блок. Този блок-панел може да се показва над самия блок или в горната лента на редактора.

1) Горна лента с инструменти

Горна лента с опции.

В горната лента на редактора има няколко опции и бутони за операции към документа.

Бутон „W“

Бутонът с логото на WordPress ще Ви върне в списъка с публикации в администрацията.

Бутон „плюс“

С бутона „плюс“ може да се добавят нови блокове към съдържанието. При кликването му се отваря панела с библиотеката с бутони, шаблони и преизползваеми блокове.

Нов блок се добавя като се кликне върху него. В полето за търсене може да се потърси по името на блока.

Бутон „режим“

Чрез този бутон можете да превключвате между два режима на редактора – редакция или селектиране. В режим селектиране или избиране, можете много лесно да избирате блоковете, без да се отварят техните настройки. Можете да избирате няколко блока и да ги размествате като един блок.

Отмяна и отказ от отмяна (redo)

За отмяна на извършена операция или действие със съдържанието може да се използва посочения бутон. Вместо с този бутон в горната лента, отмяна може да се извърши с клавишната комбинация Ctrl+Z, а за отказ от отмяна Ctrl+Shift+Z.

Структура на съдържанието

Скица на документа.
Скица на документа.

От тази опция може да се видят данни за съдържанието – броя на думите, заглавията, параграфите и блоковете, както и дървовидно представяне на елементите на съдържанието.

Блок навигация

Блок навигация.
Блок навигация.

С блок навигацията може да се преминава към избран блок.

Запис, преглед и публикуване

Запис/Записано

С бутон Запис може да се запише текущото състояние на документа. Този бутон се променя на Превключване към чернова, след като документът е публикуван.

Преглеждане

С бутон Преглеждане може да се види как изглежда документът в публичната част на сайта. При кликване на Преглеждане се извършва автоматичен запис, когато документът е в статус Чернова.

Публикуване

Публикуване

След като документът е готов, публикуването му за публичната част на сайта се извършва с бутон Публикуване.

Обновяване

След като документът е публикуван, този бутон се променя на Обновяване.

Други

Бутон за скриване/показване на страничната лента с инструменти

Бутон за скриване/показване на страничната лента с инструменти

Клавишната комбинация за показване/скриване на страничната лента е Ctrl+Shift+.

Бутон за настройки и опции на редактора5) Опции и настройки на редактора.

3) Панел с инструменти и настройки за документа и блока

В страничната лента се намират два таба – Документ и Блок. В таб Документ се съдържат настройките на документа, а в Блок – настройките на блока.

Когато не е маркиран нито един блок, табът с настройки за документа Документ е активен.

таб Документ

При маркиране на блок се активира таб Блок в страничната лента, с настройките на блока.

таб Блок

Настройките за блоковете може да се определят, допълват или премахват от интерфейса на редактора от използваната тема и плъгините.

Страничната лента с настройки може да се скрие/покаже с бутона от горната лента Настройки.

Настройки

4) Съдържание

В тази част от редактора се попълва съдържание за публикацията/страницата. Съдържанието се изгражда с отделни блокове от информация. Най-често използваните и основни блокове с информация са параграф, изображение, заглавие, списък, галерия, цитат, аудио, обложка, файл и видео и други.

Ако сте използвали класическия редактор и вече има създадено съдържание в сайта, можете да продължите да го редактирате с класическия редактор, като използвате класическия блок.

🔗 Подготовката на нашия блог за Gutenberg и WordPress 5+ (case study) | Blog

5) Мета данни

Разделът под съдържанието на статията може да съдържа допълнителни кутии (панели) с информация. Тези кутии се добавят от инсталираните плъгини в сайта или темата.

Мета данни

Допълнителни данни за съдържанието може да се намират в панели и в страничната лента, в таб Документ.

6) Опции на редактора

Опциите на редактора се достъпват през бутона от горната лента – с три точки.

Опции на блок редактора
Опции на редактора.

В това меню може да се показват допълнителни опции, добавени от инсталирани плъгини.

Горна лента с инструменти за блока

Това е много удобна настройка на редактора, с която инструментите на блока ще се преместят в горната лента, вместо да са закачени за самия блок.

Инструментите на блока може да се показват в горната лента
Инструментите на блока може да се показват в горната лента

Режим на представяне

Фокус върху блоковете един по един. В този режим не може да се преместват блоковете. Използва се за фокусиране върху писането на съдържание в дадения блок, без разсейване от останалото съдържание в другите блокове.

Фокус само върху активния блок
Фокус само върху активния блок

Режим на цял екран

С тази опция редакторът се разпъва по цялата ширина на прозореца.

Режим на цял екран

Визуален редактор

По подразбиране това е режимът за редактиране на съдържание на редактора.

Редактор на код

В режим “редактор на код” може да се извършва редакция на HTML/CSS кода на съдържанието. Излизането от този режим се извършва с бутон Изход от редактора на код или от опциите – с кликване на Визуален редактор.

Редактор на код

Управление на преизползваеми блокове

Тази опция е препратка към списъка с всички създадени преизползваеми блокове.

Управление на преизползваеми блокове

Клавишни комбинации

Работата с редактора може много се да ускори, когато се използват клавишни комбинации за операциите със съдържанието.

Клавишни комбинации

Копиране на цялото съдържание

Цялото съдържание на документа може да се копира. Копира се във вида, в който се вижда в редактора на код, със HTML коментарите.

Настройки

Настройки

Включване на проверките преди публикуване

Когато тази опция е активна, при кликване на бутона за Публикуване, ще се покаже допълнително съобщение за проверка преди публикуване.

проверките преди публикуване

Разрешаване на полезни съвети

Дали в редактора да се показват подсказки и полезни съвети.

Панели за документи

Тук се показва списък с всички панели, в които се добавят допълнителни данни за дадения тип документ. За публикация основните панели са Постоянна връзка, Категории, Етикети, Картинка за публикацията, Откъс и Дискусия. За страница са Постоянна връзка, Картинка за страницата, Дискусия и Атрибути на страницата.

Панели за документи

Разширени панели

Разширени панели

Списък с всички допълнителни панели (мета кутии), които може да се покажат/скрият от редактора.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още