Какво е HTTP?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) е протокол за трансфер на хипертекст в интернет. Първата версия на протокола е от 1991 г., а през 2015 г. излиза новата и по-добра версия HTTP/2.

🚀 При СуперХостинг.БГ всички хостинг и Managed VPS планове се предлагат с по-новия и по-добър протокол – HTTP/2.

HTTP протоколът е измислен със създаването на World Wide Web (световната информационна мрежа или уеб). Този протокол определя правилата, по които се извършва обмяната на информация между уеб сървър и уеб клиент (най-често уеб браузър).

Когато Тим Бърнърс-Лий осъществява идеята си, за мрежа от взаимно свързана информация, наричана днес уеб, той създава и основните ѝ компоненти. Създаден е първият уеб сървър, който предоставя първата уеб страница на първия уеб браузър. Комуникацията между уеб браузър и уеб сървър се извършва по създадения за тази цел протокол – HTTP.

В HTTP протокола са описани няколко метода за поискване (и изпращане) на информация от уеб браузъра към уеб сървъра. Тези HTTP методи се съдържат в заявките, които уеб браузърът изпраща към уеб сървъра.

Най-често срещаните HTTP методи са GET и POST. Съществуват още: HEAD, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT.

В HTTP протокола са описани и HTTP статус кодове, които се изпращат от уеб сървъра, в отговор на заявките от уеб браузъра.

Уеб браузърът и уеб сървърът си говорят на един език – HTTP

Уеб браузърът се свързва с уеб сървъра чрез мрежова TCP връзка, по която изпраща HTTP заявки и приема HTTP отговори.

HTTP заявки, изпратени от браузъра и HTTP отговорите, върнати от уеб сървъра

HTTP заявките от браузъра и HTTP отговорите на сървъра започват с тъй наречените HTTP хедъри. Това са редовете, съдържащи важните указания, по които протича HTTP обмена на информация.

В началото на HTTP заявката чрез HTTP хедърите браузърът описва какво търси и в какъв вид данни би могъл да го получи. Според това описание уеб сървърът ще знае какво и как точно да изпрати към уеб браузъра.

Например в следната HTTP заявка браузърът пита уеб сървъра за ресурса index.html, като го търси на хост help.superhosting.bg и заявява, че разговорът ще се проведе по протокол HTTP/1.1:

GET /index.html HTTP/1.1
Host: help.superhosting.bg

В следващите HTTP хедъри предоставя повече информация за себе си (User-Agent) и за възможностите и предпочитанията си. Подава информация на уеб сървъра, че може да приеме данните в определен формат (Accept) – text, html, xml, xhtml и че може да са компресирани (gzip, deflate).

User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/51.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml
Accept-Encoding: gzip, deflate

На тази HTTP заявка уеб сървърът връща HTTP отговор, започващ с код 200 OK. Това означава, че търсеният ресурс е наличен, заявката е приета и информацията се изпраща към уеб браузъра.

HTTP/1.1 200 OK

В следващите HTTP хедъри уеб сървърът предоставя повече информация за себе си (Server), за установената връзка (Connection) и за самата информация (Content), която изпраща към браузъра.

Server: Apache
Content-Encoding: gzip
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

В първата версия на протокола HTTP от 1991 г. е описан само един HTTP метод – GET. Браузърът е изпращал GET заявка, а в отговор уеб сървърът винаги е връщал HTML страница.

Обновена: 30.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още