1. Начало
  2. Имейл
  3. Настройки на имейл клиент
  4. Настройка на споделен календар и адресна книга на Android

Настройка на споделен календар и адресна книга на Android

След като имате календар или адресна книга, създадени през уебмейл клиента Horde, можете да ги достъпвате и синхронизирате локално на вашето Android устройство чрез допълнително инсталирано приложение.

Независимо от приложението, най-важните данни при настройката са имейл адресът и неговата парола и URL адресът за календара/адресната книга. Има няколко варианта на URL адреса, като в зависимост от приложението ще е нужно да въведете подходящия.

URL адрес на CalDAV/CardDAV сървъра

Този сървърен уеб адрес (CalDAV/CardDAV) съдържа името на домейна и завършва с порт 2080:

https://mysupersite.com:2080

Можете да видите уеб адреса на сървъра в cPanel » Имейл акаунти » Календари и Контакти Сигурни SSL/TLS Настройки (Сървър URL).

Директен уеб адрес на календара/книгата

Възможно е приложението да не приема или поддържа URL адреса на сървъра, така че можете да направите опит за настройка като ползвате директния уеб адрес на календара/адресната книга.

Директният уеб адрес на календара/книгата изглежда по подобен начин:

календар:
https://mysupersite.com:2080/rpc/calendars/info@mysupersite.com/calendar:liXpIQCeg6fGCLqv

адресна книга:
https://mysupersite.com:2080/rpc/addressbooks/info@mysupersite.com/contacts~InRQtYwkkgzbHjkWON

Директният уеб адрес на календара/адресната книга можете да видите в cPanel » Имейл акаунти » избирате Управление на имейл акаунта » кликвате на линка вдясно „Конфигуриране на календари и контакти“ – в отворилата се страница най-долу се намират адресите на календарите/адресните книги – Директни URLs адреси за календари и контакти.

Настройка на календар в Android

За синхронизиране на отдалечен календар с Android устройство ще ви е нужно приложение, което поддържа CalDAV протокола. Такива приложения можете да намерите в Play Store като aCalDav, Caldav Sync Free Beta и други.

Добавяне на календар в Android/aCalDav

След като инсталирате приложението aCalDAV (Android 7+), отворете приложението за календари на вашето устройство (Calendar, S Planner).

aCalDAV (Android 7+)

Отворете настройките на календарите, изберете Add account » aCalDAV и попълнете внимателно данните:

Add account » aCalDAV

User (1): Това е имейл акаунтът, собственик на календара. Въведете пълния имейл адрес.

Password (2): Паролата за имейл акаунта.

URL (3): Въведете URL адреса на сървъра например https://mysupersite.com:2080

Account Name (4): Задължително попълнете тук имейл акаунта, който е собственик на календара (същият, който сте въвели в първото поле User).

Update interval (5): Изберете през колко минути да се обновява календара на вашето устройство. Въпреки че тук може да се зададе интервал за опресняване на календара, възможно автоматичното обновяване да не се случва. В този случай ще е нужно ръчно да пускате синхронизация на календара, през Settings » Accounts » aCalDAV » Sync Calendar.

Бележка: В случай че имате няколко календара и/или няколко устройства, които едновременно ги синхронизират, периодът за синхронизация е препоръчително да се зададе през 30 минути (минимално през 15 минути).

В случай че получите съобщение „Invalid server answer check URL“ проверете URL адреса на сървъра и имейл адреса, който е въведен в полето Account name (optional) – трябва да е същият като този в полето User.

За да завършите добавянето на акаунта изберете Sign in or register. Следващата важна стъпка, преди да се появят отдалечените календари, е да се направи първо ръчна синхронизация през Settings » Accounts » aCalDAV » Sync Calendar.

Настройка на адресна книга в Android

За добавяне на адресна книга на Android устройство е нужно приложение, което поддържа CardDAV протокола като CardDAV-Sync free и други.

Добавяне на адресна книга в Android/CardDAV-Sync free

След като приложението CardDAV-Sync free (Android 7+) е инсталирано на вашето Android устройство, отворете настройките на контактите ви – Contacts » More » Settings.

Отворете опцията за добавяне на нов акаунт Accounts » Add account и изберете CardDAV.

Accounts » Add account и изберете CardDAV

Изберете отново CardDAV и попълнете внимателно данните:

попълнете внимателно данните

Server name or URL (1): Въведете URL адреса на сървъра например https://mysupersite.com:2080

Use SSL (2): Оставете маркирано.

Username (3): Това е имейл акаунтът, собственик на календара. Въведете пълния имейл адрес.

Password (4): Паролата за имейл акаунта.

Client certificate (5): Оставете None.

Продължете с Next и от списъка с адресни книги маркирайте тази, която искате да се синхронизира с вашето устройство. Продължете с Next.

Finish

Въведете име за акаунта и завършете с Finish.

На последната стъпка може да изберете „Edit account settings now“ и да извършите допълнителна настройка за акаунта например интервала за синхронизация.

Можете да извършвате и ръчна синхронизация, през настройките на акаунта Contacts » More » Settings » Accounts » името на добавения акаунт » Sync Contacts.

Sync Contacts

Контактите от споделената адресна книга ще се появят автоматично в списъка с контакти на устройството. При добавяне на нов контакт ще можете да изберете в коя адресна книга да се създаде.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още