Какво е CalDAV?

CalDAV е интернет стандарт, чрез който е възможно да се достъпва специфична информация на отдалечен сървър, като календар и планирани задачи. CalDAV (Calendaring Extensions to WebDAV) е разширение към протокола – WebDAV.

С CalDAV е възможно един или повече клиенти да достъпват и променят специфичната информация на даден сървър. Тази информация се записва във формат iCalendar.

Приложения на CalDAV

CalDAV се поддържа в различни уеб приложения за достъп и управление на споделени календари и планирани задачи.

Пример за приложение, което се инсталира от страна на клиента, за достъп през CalDAV до информацията на сървъра е Mozilla Thunderbird (с адон Lightening), OutlookDAV и други.

Настройка на календар и адресна книга в Thunderbird

Настройка на споделен календар и адресна книга на Android устройства

Настройка на календар и адресна книга на MacOS

Настройка на календар и адресна книга на iPhone

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още