https://help.superhosting.bg/carddav.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Какво е CardDAV?

Хостинг терминология
какво е carddav, carddav, стандарт carddav, интернет стандарт carddav

CardDAV (Card Distributed Authoring and Versioning) е протокол, чрез който е възможно да се достъпва специфична информация на отдалечен сървър, като адресна книга.

CardDAV е разработен и базиран на интернет протокол - WebDAV.

С CardDAV е възможно един или повече клиенти да достъпват и управляват контактните книги на даден сървър. За контактната информация се използва формат vCard.

Приложения на CardDAV

CardDAV се поддържа в различни уеб приложения за достъп и управление на споделени адресни книги.

Пример за приложение, което се инсталира от страна на клиента за достъп през CardDAV до информацията на сървъра, е Mozilla Thunderbird (с адон CardBook) и други.

Настройка на календар и адресна книга в Thunderbird

Настройка на споделен календар и адресна книга на Android устройства

Настройка на календар и адресна книга на MacOS

Настройка на календар и адресна книга на iPhone

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg