Какво е autodiscover, autoconfig?

Autodiscover (MS Outlook) и AutoConfig (Thunderbird) е функционалност в имейл клиента за автоматично намиране и задаване на параметрите за връзка с входящия/изходящия мейл сървър.

С тази функционалност потребителите могат много лесно да конфигурират своя имейл акаунт в имейл клиента, като само въведат имейл адреса си и паролата.

На всички сървъри за споделен хостинг, с контролен панел cPanel, функционалността Autodiscover (MS Outlook) и AutoConfig (Thunderbird) е активирана и може да се ползва при настройка на имейл акаунт в имейл клиент.

Имейл клиентът ще потърси специфичната информация за настройка, като провери поддомейните autodiscover.mydomain.com или autoconfig.mydomain.com, за наличието на .xml файл.

В този .xml файл предварително са описани настройките за връзка с мейл сървъра като изходящ/входящ мейл сървър, портовете, протоколите и използвания механизъм за идентификация (SMTP-AUTH).

В случай че открие такъв .xml файл, имейл клиентът автоматично ще попълни препоръчителните настройки за връзка с мейл сървъра.

За да ползвате тази функционалност във вашия имейл клиент, единствено ще е необходимо да попълните имейл акаунта и неговата парола.

Имейл клиентът ще открие и попълни препоръчителните настройки за връзка с мейл сървъра. При автоматичната конфигурация ще се получи съобщение за сигурната връзка с мейл сървъра, което е необходимо да потвърдите.

Имейл клиентите, които поддържат тази функционалност са: MS Outlook от версия 2007 и Mozilla Thunderbird от версия 3.0.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още