1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Основни изисквания за регистрация на BG домейни от СуперХостинг.БГ

Основни изисквания за регистрация на BG домейни от СуперХостинг.БГ

Регистрацията на домейн от областта .BG е свързана с допълнителни изисквания, включително идентификация на Регистранта (лицето, което ще регистрира домейна), както и подписване на заявката за регистрация или упълномощаване на СуперХостинг.БГ да извърши регистрацията на домейна.

Бележка: Условията и изискванията за регистрация на домейни на кирилица (име.bg/име.бг) са същите, като тези за домейни на латиница (name.bg).

1. Подписване на заявката за регистрация на домейна

Подписването на заявката за регистрация е една от най-важните стъпки при регистрацията на .BG домейни. Чрез подписа си Регистрантът декларира, че желае да регистрира избраното име на домейн и се идентифицира пред Регистър.БГ/Имена.БГ.

Заявката за регистрация може да се подпише директно от Регистранта или Регистранта може да упълномощи СуперХостинг.БГ да подпише заявката.

Заявката за регистрация се генерира служебно ОТ НАС в системата на Регистъра, като за целта  използваме въведените при конфигурацията данни. След като заявката е генерирана домейнът е запазен за 30 дни. Заявката за регистрация на домейна се изпраща на Регистранта ОТ НАС, на посочения от него e-mail адрес. Ако Регистрантът е избрал да упълномощи СуперХостинг.БГ за подписването на заявката, вместо заявката му се изпраща попълнено пълномощно, а самата заявка се подписва служебно от нас.!!!

Собственоръчно генерирани от Регистранта заявки през системата на Регистър.БГ/Имена.БГ НЕ МОГАТ да се обслужват от нас и могат да бъдат обработени единствено от съответния Регистър. Поради тази причина такива заявки не трябва да се правят!!!

Основната разлика между подписването на заявка за регистрация или пълномощно е при юридическите лица, тъй като заявката за регистрация може да се подпише директно от управител на фирмата, да се завери с фирмения печат и да се изпрати в офиса ни.

Пълномощното обаче задължително трябва да бъде подписано ПО ЕДИН от следните начини:

  • електронен подпис;
  • пред нотариус.

За физически лица няма значение, дали ще подпишат заявката за регистрация или пълномощното, тъй като и в двата случая документът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде нотариално заверен, или подписан с ел. подпис.

2. Идентификация на Регистранта

За да се извърши регистрацията на домейн от областта .BG задължително трябва да се направи идентификация на Регистранта.

За физически лица идентификацията се прави по лична карта, при подписването на заявката или пълномощното.

За юридически лица трябва да се представят съответните фирмени документи.

За всички фирми (организации) , които са регистрирани в Търговския регистър, и може онлайн да се направи справка за тяхното актуално състояние, не се налага подаването на допълнителни документи за идентификация.

За останалите юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър, и за които не може да се направи онлайн справка се прилага и ЕДИН от следните документи, в зависимост от статута на фирмата:

а/ Удостоверение за актуално състояние на фирмата (организацията)

Актуалното състояние не трябва да е по-старо от шест месеца. Ако на него има срок на валидност от значение е посочената дата. Прилага се копие, подписано от управител и заверено „Вярно с оригинала“ и фирмен печат. Удостоверение за актуално състояние се издава от съда, като Регистърът признава и такива издадени от „Информационно обслужване“ АД.

б/ Съдебно решение за регистрация на фирмата (организацията)

За новорегистрирани фирми (организации) през първите шест (6) месеца след регистрацията съдебното решение играе ролята на удостоверение за актуално състояние.

Адресът, на който трябва да изпратите документите, е: гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36.

Електронно подписани документи се изпращат на e-mail адрес: sales@superhosting.bg.

3. Основание за ползване на името – ЗАЩИТЕН и НЕЗАЩИТЕН домейн.

При регистрация на домейн от областта .BG можете да изберете домейнът да бъде регистриран с основание. По този начин след регистрацията домейнът става ЗАЩИТЕН. Това означава, че след регистрацията други лица не могат да имат претенции към този домейн.

Основанието за регистрация на защитен домейн може да бъде името на Регистранта, името на организацията (фирмата), регистрирана търговска марка, географско означение, име на културно, спортно, научно или друго събитие и т.н. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на домейна.

Ако нямате възможност да приложите основание за регистрацията на домейна той може да бъде регистриран без основание, само че като НЕЗАЩИТЕН.

Ако един домейн е НЕЗАЩИТЕН това не означава, че може да бъде отнет, изтрит или предоставен на друго лице. Също така може основанието да бъде приложено в последствие, примерно 3-4 месеца след регистрацията на домейна, като по този начин домейнът става защитен. Когато обаче един домейн е незащитен е възможно друго лице да арбитрира правото на ползване на даденото име, ако лицето има основание, което е било налично преди датата на регистрация на домейна.

Подробно описание на процедурата по регистрацията на домейн от областта .BG >>>

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още