https://help.superhosting.bg/ptr-records-vps-dedicated.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Kлиентски профил

Задаване и редакция на обратни записи (PTR record) за VPS и нает сървър

За услугите VPS и нает сървър през клиентския ви профил можете да промените PTR записите на използваните IP адреси. След като сте достъпили профила изберете услугата и след това Детайли. Срещу всеки IP адрес ще намерите бутон Детайли. Можете да добавите нов PTR запис или да изтриете вече съществуващ. От падащото меню изберете IP адрес,… »

DNS записи

Преиздаване на SSL сертификат

След като даден SSL сертификат е издаден, има възможност той да се преиздаде, в случай че е нужно да се промени информация от заявката за издаване (CSR), например нов частен ключ, името на фирмата, адресът й и други. При преиздаването НЕ може да се променя домейнът, за който вече е издаден сертификатът. За да пуснете… »

Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg