https://help.superhosting.bg/phpinfo.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP версия

Как да видя настройките на PHP (версия, директиви, модули)?

По подразбиране има системно определени стойности на директивите за PHP. Информация за тях може да се получи чрез извикване на функцията phpinfo(). С phpinfo можете да видите версията на PHP, активираните PHP модули/разширения, информация за сървъра, версия на операционната система, пътища, HTTP хедъри и други. Бележка: С phpinfo можете да видите какъв е пътят до… »

PHP версия, PHP модули/разширения, PHP параметри

PHP Manager by SuperHosting (SuperHosting Tools)

През контролния панел cPanel за всички хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, е възможно да се променят настройките на PHP. Можете да промените PHP версията, да активирате или деактивирате PHP модули и да променяте PHP директиви. Това можете да направите през инструмента „PHP Manager by SuperHosting“. За да извършите промени по PHP настройките, влезте в контролния… »

cPanel plugins by SuperHosting, PHP версия, PHP модули/разширения, PHP параметри

Как да ползвам друга версия на PHP?

На сървърите на СуперХостинг.БГ, за всички хостинг планове, работят паралелно няколко версии на PHP. Поддържаните версии на PHP са 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 и 7.3. Важно: Промяна на PHP версията може да се извърши през cPanel » PHP Manager. Можете да промените версията на PHP за целия хостинг акаунт или само за… »

.htaccess, PHP версия

Ползване на различна PHP версия през SSH

Достъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил. Версия на PHP по подразбиране през SSH Версията на PHP можете да проверите, след като се свържете с хостинг акаунта през SSH, със следната команда: php -v При достъп през SSH до хостинг… »

PHP версия, SSH

PHP и поддръжка на PHP

PHP е популярен скриптов език за създаване на динамични уеб страници. Негов създател е Размус Лердорф, който го нарича Personal Home Page Tools и първоначално е бил използван, за да следи посетителите на личния му сайт. От този език произхожда и името PHP, което по късно става PHP: Hypertext Preprocessor. PHP може да се вгражда… »

PHP версия

Deprecated функции

Промяната и усъвършенстването на дадена технология или софтуер е процес с етапи, които най-често се отбелязват с пореден номер или уникално име на версията. Във всяка следваща версия, освен подобренията и нововъведенията, се прилагат и поправки на вече съществуващи характеристики. В различните версии на много технологии и проекти като PHP, jQuery, WordPress, HTML и т.н.… »

PHP версия

Промяна на PHP версията за определена директория

През PHP Manager в cPanel можете да променяте PHP версията за целия акаунт или за отделна директория. По-долу е описан начинът за ползване на различна PHP версия, за конкретна директория (сайт) в хостинг акаунта. Избор на PHP версия за определена директория Активирането на различна PHP версия, за дадена директория (сайт), се осъществява в две стъпки.… »

PHP версия

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg