https://help.superhosting.bg/php-modules-extensions.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP модули/разширения

Какво е PHP модул (PHP разширение)?

PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от бинарния файл на PHP) или динамично (с директивата в php.ini: extension=modulename.so). Има различни PHP модули – вградени в ядрото на PHP, външни на ядрото, но… »

PHP модули/разширения

PHP Manager by SuperHosting (superhosting tools)

През контролния панел cPanel за всички хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, е възможно да променяте настройките на PHP. Можете да промените PHP версията, да активирате или деактивирате PHP модули и да променяте PHP директиви. Това можете да направите от „PHP Manager by SuperHosting“. За да извършите промени по PHP настройките, влезте в контролния панел cPanel… »

cPanel plugins by SuperHosting, PHP версия, PHP модули/разширения, PHP параметри

Как да видя настройките на PHP (версия, директиви, модули)?

По подразбиране има системно определени стойности на директивите в PHP. Информация за тях може да се получи чрез извикване на функцията phpinfo(). С phpinfo можете да видите версията на PHP, активираните PHP модули/разширения, информация за сървъра, версия на операционната система, пътища, HTTP хедъри и други. В директория, достъпна през уеб, създайте файл с разширение .php,… »

PHP версия, PHP модули/разширения, PHP параметри

Поддържани PHP модули/разширения

При всички Linux хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, се поддържат допълнителни PHP модули/разширения, като: apc bcmath bz2 calendar ctype curl date dom eAccelerator ereg exif fileinfo* filter ftp gd gettext hash iconv imagick* imap intl* ionCube Loader* json libxml mbstring mcrypt memcache memcached mysql mysqli openssl pcre PDO pdo_mysql pdo_sqlite posix pspell* Reflection session SimpleXML… »

PHP модули/разширения

Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта

Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При всички Linux хостинг планове управлението на PHP модули може да се извърши през контролния панел cPanel -> „PHP Manager by SuperHosting“ в секция… »

PHP модули/разширения

PEAR пакети

PEAR (PHP Extension and Application Repository) е хранилище за съхраняване и разпространение на PHP преизползваеми компоненти. PEAR пакетите представляват колекции от файлове, с PHP код, подходящи за вграждане в PHP приложения. PEAR пакетите може да се съдържат в архив – .phar, .tar или .zip. При разработване на приложение на PHP може да се вмъкват различни… »

PHP модули/разширения

Инсталиране и използване на PEAR пакет

За да ползвате PEAR пакет първо е необходимо да го инсталирате в хостинг акаунта и след това да го активирате за ползване към PHP приложението/скрипта. Инсталиране на PEAR пакет Автоматична инсталация през cPanel Автоматична инсталация на PEAR пакет може да се извърши през контролния панел cPanel -> (Софтуер) PHP PEAR Пакети. От това меню можете… »

PHP модули/разширения

Zend Optimizer (Zend Guard Loader) - сигурност за вашия PHP код

Всеки разработчик, който професионално се занимава със създаване и администрация на уеб базирани приложения има възможност за „скриване“ на написания от него код от любопитни очи, които биха могли да видят кода и да го „откраднат“. „Скриването“ на кода се осъществява чрез кодиране на файловете във формат, който няма как да бъде разчетен без необходимия… »

PHP модули/разширения

PHP модул - pspell (Portable Spell Checker Interface Library)

pspell (Portable Spell Checker Interface Library) е разширение за PHP за проверка на правописа, работещо със системната библиотека GNU Aspell (C++). Aspell може да се ползва и от други езици, със съответните им разширения, например Text:Aspell за Perl. За проверка на правописа може да се използват предварително инсталирани към Aspell езикови речници (или бази с… »

PHP модули/разширения

PHP модул - Fileinfo

Fileinfo е допълнителен модул към PHP. Функцията му е да покаже типа на файла, както и неговия енкодинг. Определянето на информацията става чрез търсене на определени байтове на специфични позиции в самия файл. Активирането на модула Fileinfo, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting -> Управление на PHP… »

PHP модули/разширения

PHP модул - IonCube Loader

IonCube Loader се изисква за зареждане на програмен код, който предварително е кодиран с IonCube Encoder и е често ползван при различни системи, модули и компоненти. Важно: Активирането на IonCube Loader, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули. За активиране на IonCube Loader… »

PHP модули/разширения

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg