https://help.superhosting.bg/mysql.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

бази данни

MySQL база данни

MySQL е релационна база данни, която използва SQL (Structured Query Language) – най-популярния език за добавяне, достъпване и обработване на информация в база от данни. Базата е с отворен код (open source), може да бъде свалена от Уеб и използвана от всеки според неговите нужди, без да има нужда от лицензиране. Предимството на MySQL е,… »

бази данни

SQLite бази данни

SQLite е компактна библиотека за релационни бази данни, подходяща както за по-малки уеб приложения с опростен интерфейс, така и за реализация на функционалности от големи проекти, целящи по-високо бързодействие и гъвкавост на приложенията. Поддържа езика SQL и транзакционния модел за манипулация на данните, които са неизменна част от уеб приложенията, използващи бази данни. За разлика… »

бази данни

PostgreSQL и поддръжка на PostgreSQL

PostgreSQL е обектно-релационна база данни (ORDBMS) с отворен код. Поддържа се на всички известни операционни системи като Linux, Unix и Windows. PostgreSQL се поддържа при СуперХостинг.БГ. PostgreSQL базите данни се създават през контролния панел cPanel. В случай че желаете да ползвате тази база данни, но не откривате менюто PostgreSQL бази данни в cPanel, моля изпратете… »

бази данни

Управление на базите данни (MySQL/PostgreSQL)

Към услугите споделен хостинг и Managed VPS се предлага възможността за създаване и управление на MySQL и PostgreSQL бази данни. Създаването на бази данни в хостинг акаунта се извършва през контролния панел cPanel. MySQL бази данни се създават през cPanel » MySQL бази данни. PostgreSQL бази данни се създават през cPanel » PostgreSQL бази данни.… »

бази данни

Релационни и нерелационни бази данни (SQL / NoSQL)

Базата данни представлява колекция от данни. Организацията и подредбата на данните може да следва определен модел. Според модела може да се опишат два типа бази данни – релационни и нерелационни. Най-известният и използван до момента тип бази данни е релационният (SQL бази данни). Другият тип бази данни, използващ нерелационен модел за данните, се нарича NoSQL… »

бази данни

Разликата между колациите utf8_general_ci и utf8_unicode_ci

И двете колации utf8[mb4]_general_ci и utf8[mb4]_unicode_ci се прилагат върху UTF-8 Unicode кодирани символи в базата данни MySQL. Разликата между тях е начинът, по който се сортира и сравнява текста. utf8_general_ci: utf8 – показва към коя кодова система се отнася колацията, в случая това е UTF-8 (Unicode Transformation Format – 8-bit) формат на Уникод кодовете на… »

бази данни

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg