https://help.superhosting.bg/world-wide-web.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

World Wide Web

World Wide Web (световна информационна мрежа)

World Wide Web (наричана още WWW, W3, Уеб или световната информационна мрежа) е виртуална мрежа, съставена от свързани помежду си хипертекстови документи. Достъпът до тази информационна мрежа се извършва през Интернет (глобална система от взаимно свързани компютърни мрежи). Началото на World Wide Web Идеята за World Wide Web на английския учен Тим Бърнърс-Лий се заражда през… »

World Wide Web

Какво е хипертекст (hypertext)?

Терминът хипертекст (англ. hypertext) се състои от гръцката дума (представка) „υπερ-„, означаваща „супер-„, „свръх-„, „над-„, и думата текст (супер-текст, хипер-текст). Хипертекстът е обикновен текст, към който са добавени връзки към други текстове. Тези връзки се наричат хипервръзки, препратки или линкове и са начин за свързване и достъп до допълнителна информация. Чрез хипервръзките потребителят може да… »

World Wide Web

HTML (HyperText Markup Language)

HTML е съкращение от HyperText Markup Language (буквално „хипертекстов език за маркиране“). Създаден е в края на 80-те години от англичанина Тим Бърнърс-Лий, който се опитва да намери нов метод (World Wide Web) за обмяна на информация с колегите си – учени от Европейската Лаборатория по Физика на Елементарните Частици в Женева. Същността на неговия… »

World Wide Web

Какво е HTTP?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) е протокол за трансфер на хипертекст в интернет. Първата версия на протокола е от 1991г., а през 2015г. излиза новата и по-добра версия HTTP/2. 🚀При СуперХостинг.БГ всички хостинг и Managed VPS планове се предлагат с по-новия и по-добър протокол – HTTP/2. Голяма част от хостинг сървърите вече поддържат протокола HTTP/2. В… »

World Wide Web

Какво е уеб сървър (web server)?

Уеб сървър, на английски Web server, е приложение, което може да се инсталира на компютър. В сферата на компютърните мрежи, такъв компютър се нарича сървър. Сървърът накратко представлява машина в мрежата, която предоставя услуга, получава заявки, обработва ги и връща отговор. Всяко приложение, което иска информация от сървър, се нарича клиент. И всяка машина, която… »

World Wide Web

Какво е HTTP/2?

HTTP/2 е новата версия на основния протокол за пренос на данни в Уеб – HTTP. HTTP/2 е с повишена производителност, понижено потребление на трафик и нова, оптимизирана организация на комуникацията клиент-сървър. 🚀HTTP/2 се поддържа при СуперХостинг.БГ на всички хостинг планове. Всички клиентски сайтове, които имат инсталиран SSL сертификат и активирана сигурна HTTPS връзка, се зареждат… »

World Wide Web

Какво е cookie, cookies (бисквитки)?

Когато чуете „cookies (бисквитки)“ вероятно се сещате за невероятните сладки от детството, приготвени по любимата рецепта на баба. Когато обаче този термин се използва в Уеб, със сигурност не става въпрос за нещо, което можете да похапнете – колкото и вкусно да звучи. HTTP Cookie или HTTP „бисквитка“, мн.ч. „бисквитки“, е начин, използван от уеб сайтовете,… »

World Wide Web

Какво е CGI, FastCGI?

CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите на уеб сървъра, като добавя функционалността за обработка и генериране на динамично уеб съдържание. CGI се използва като свръзка между уеб сървъра и допълнително инсталирани… »

World Wide Web

HTTP хедъри (HTTP Headers)

HTTP Header Fields (HTTP хедърите) са полета с информация, в заглавната част на HTTP заявката и HTTP отговора, предавани между клиент и сървър. Клиентът може да е уеб браузър, а сървъра да е уеб сървър. HTTP хедърите съдържат указанията, от които зависи HTTP обмена на информация между клиент и сървър. Основните HTTP хедъри (request,response) са… »

.htaccess, World Wide Web

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg