Дисково пространство (cPanel)

В контролния панел cPanel, в меню Дисково пространство, можете да видите информация за заетото дисково пространство в хостинг акаунта.

cPanel - сумарното използвано дисково пространство

В първата част от статистиките се предоставят данни за ползваното пространство от директориите и файловете, намиращи се в основната директория на хостинг акаунта.

В тези данни са включени и базите данни (MySQL, PostgreSQL), имейл кореспонденцията (mail/) и пощенските списъци (Mailing Lists).

Подробна таблица със заетото дисково пространство по директории

Във втората част от статистиките, в списък, можете да видите ползваното дисково пространство за всяка една директория в хостинг акаунта.

Списъкът може да се организира по име на директориите или по размер на ползваното дисково пространство.

За да се отвори списък с поддиректории, кликнете на стрелката вляво от името на директорията.

Чрез кликване върху името на директорията, в нов прозорец ще се зареди Файловия мениджър, със съдържанието на дадената директория.

Бележка: Статистиката за използваното дисково пространство се обновява веднъж на четири часа.

Можете да активирате получаването на системни имейл нотификации от cPanel, когато дисковото пространство в акаунта се запълни. Тези нотификации ще се изпращат до административния имейл адрес за cPanel. Достъпете меню Информация за контакт в cPanel и в списъка по-долу маркирайте опцията „Акаунтът запълва дисковото пространство„. Първата нотификация се изпраща при запълване на 80% от дисковото пространство.

Обновена: 11.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още