1. Начало
  2. Хостинг
  3. Контролен панел cPanel
  4. cPanel – Пощенски списъци (Mailing Lists)

cPanel – Пощенски списъци (Mailing Lists)

Пощенски списъци в cPanel

В контролния панел cPanel можете да създавате и управлявате електронни пощенски списъци.

Пощенският списък може да се ползва за изпращане имейл съобщения, от един имейл адрес към много имейл адреси (добавени в списъка).

Електронните пощенски списъци могат да се разделят на два типа:

Пощенски списък за съобщения
Това е списък с имейл адреси, до които се изпращат имейл съобщения. Най-често тези съобщения представляват новини, промоционални оферти или друг вид информация, за получаването на която потребителя предварително е дал съгласието си. Имейл кореспонденцията в този пощенски списък е еднопосочна, собственикът на мейл списъка изпраща до много (абонирани) получатели, но върнати имейл съобщения от получателите не се разпращат към всички останали потребители в списъка (както е при пощенския списък за дискусия).

Пощенски списък за дискусия
При този вид пощенски списък, всеки абониран потребител може да изпраща имейл съобщение до списъка, което ще бъде разпратено до всички останали потребители. Услугата Пощенски "списъци" в cPanel е от този вид пощенски списъци.

info-iconВнимание! Пощенският списък в cPanel не е предназначен за изпращане на непоискани търговски съобщения и спам. Пощенските списъци са предназначени предимно за ежедневна комуникация между абонатите в списъка, като например вътрешно фирмена кореспонденция.

Създаване на пощенски списък link-to-this-section

За да създадете пощенски списък достъпете контролния панел cPanel и кликнете на (Имейл) Пощенски списъци.

Създаване на пощенски списък в cPanelВ отворилия се прозорец попълнете данните за създаване на нов пощенски списък.

(1) Име на пощенски списък: Въведете име за пощенския списък. От това име се генерира имейл адресът на пощенския списък. Например ако въведете news, имейл адресът и името на пощенския списък ще бъде news@mysitename.com

(2) Домейн: Ако в cPanel са добавени повече от един домейн, посочете към кой желаете да се създаде пощенския списък.

(3) Парола и Парола (Повторете): Въведете сложна парола и я повторете в следващото поле. Може да използвате генератора на пароли, за създаване на силна и сигурна парола.

(4) Тип на достъп: Публичен - Всеки ще може да се абонира за този пощенски списък. Частен - Само администратор може да одобри и абонира потребител към пощенския списък. Настройките за достъп може да се променят и след като списъкът е създаден.

Завършете с бутон Добавяне.

Административен панел на пощенския списък link-to-this-section

Управление на пощенския списъкСлед като има създаден пощенски списък в cPanel, можете да променяте настройките през административния му панел. Можете да достъпите панела или през cPanel » Пощенски списъци - Управление или директно на адрес:

http://mysitename.com/mailman/admin/името-на-списъка_mysitename.com

името-на-списъка_mysitename.com заменяте с имейл адреса на пощенския списък, вместо "@" в имейл адреса поставяте долна черта "_"

Подробно описание на опциите в административния панел можете да откриете на следния адрес: GNU Mailman List Management Guide

Администратор на пощенския списък link-to-this-section

При създаване на пощенски списък, за администратор на списъка автоматично се задава системния потребител за cPanel например cpaneluser@mysitename.com. Препоръчително е, след като създадете пощенски списък, да добавите реален имейл адрес към администраторите на пощенския списък.

Задаване на администратор на пощенския списъкСлед това всички системни имейли, изпратени от пощенския списък до администратора на списъка, ще се получават в кутията на този реален имейл адрес.

Добавяне на администратор към пощенския списък може да се извърши през cPanel » Пощенски списъци - Делегиране или от административния панел на списъка General Options - опция The list administrator email addresses. Multiple administrator addresses, each on separate line is okay. Когато се добавят повече администратори, всеки имейл адрес се въвежда на нов ред.

Добавяне на потребители към пощенския списък link-to-this-section

За да добавите един или повече абонати към пощенския списък, достъпете административния панел, кликнете на Membership Management и след това на Mass Subscription.

Добавяне на потребители към пощенския списък

(1) Изберете дали новите потребители да се добавят към списъка веднага (Subscribe) или само да им бъде изпратена покана за абониране (Invite).
(2) Дали на новите потребители да им бъде изпратено съобщение за добре дошли (Yes) или не (No).
(3) Да се изпратили ли съобщение до администратора на пощенския списък, за абонирането на новите потребители (Yes) или да не се изпраща (No).
(4) В това поле можете да въведете един имейл адрес или няколко. Когато въвеждате повече от един, всеки имейл адрес трябва да е на нов ред.
(5) Към съобщението за добре дошли, изпратено към новите потребители, можете да добавите допълнителен текст. Текстът въведен в това поле ще се показва в началото на изпратения имейл. Ако искате да въведете кирилица и текстът да се разчита безпроблемно от получателите на съобщението, първо ще е необходимо да промените езика в администрацията на пощенския списък от English (USA) на Russian.

Запишете промените с бутон Submit Your Changes.

Премахване на потребител от пощенския списък link-to-this-section

Премахване на един или повече потребители от пощенския списък може да се извърши или през меню Membership Management » Member List или Membership Management » Mass Removal.

От страницата, със списъка на потребителите Membership Management » Member List, за да премахнете потребител, маркирайте кутийката в първата колона unsub (!), пред дадения потребител и кликнете на бутона Submit Your Changes.

Премахване на потребители от пощенския списък

От специалната страница Membership Management -> Mass Removal, за да премахнете потребители от списъка въведете техните имейл адреси, всеки на нов ред (!) и кликнете на Submit Your Changes.

Премахване на потребители от пощенския списък

Настройки на пощенския списък link-to-this-section

Не изпращай на потребителя копие на собственото му съобщение

Настройката е глобална за пощенския списък и е деактивирана по подразбиране. Това означава, че всяко съобщение изпратено от потребителя ще се препраща към него като копие. За да спрете изпращането на копие на собствените съобщения достъпете меню General Options » Default options for new members joining this list и маркирате опцията Do not send a copy of a member's own post. Промяната на тази настройка ще окаже влияние само при следващо абониране на нови потребители. За вече съществуващите потребители към списъка, ще е необходимо настройката да се извърши ръчно през меню Membeship Management » Membership List кликвате на имейл адреса на потребителя и след това избирате No на опцията Receive your own posts to the list?

Брой получатели на имейл съобщение, изпратено до пощенския списък

В административния панел има настройка, която предпазва от получаване на спам в пощенския списък. Настройката определя позволения брой получатели на писмо, което е изпратено до имейл адреса на пощенския списък. По подразбиране настройката е зададена на до 10 получателя. Това не е броя на потребителите в пощенския списък.
Например изпратено е писмо до имейл адреса на пощенския списък, но освен към него, писмото има още десет получателя (имейл адреси извън пощенския списък). Тези получатели са добавени в писмото в полетата TO: и CC:. В този случай, писмото няма да бъде допуснато в пощенския списък (няма да бъде разпратено към всичките потребители на списъка) и ще бъде поставено в изчакване за одобряване от администратор.

Съобщението, което изпращача на това писмо ще получи, е:

Your mail to Mail List 'News' with the subject '...'Is being held until the list moderator can review it for approval.

The reason it is being held:

Too many recipients to the message

Either the message will get posted to the list, or you will receive notification of the moderator's decision.

Ако искате до промените стандартната стойност на тази настройка достъпете менюто Privacy options » Recipient filters и за опцията Ceiling on acceptable number of recipients for a posting променете стойността в кутийката.

Автоматично одобрение на съобщения, изпратени от неабониран изпращач

По подразбиране имейл съобщение, изпратено към листа от адрес, който не е абонат, ще бъде задържано за одобрение от администратора на листа.

Възможно е автоматичното задържане на писмото да бъде деактивирано и то да се получи от всички абонати, без одобряване от администратор. Деактивиране на задържането на писмото може да се извърши за всеки адрес, който не е абонат или за имейл адреси от точно определен домейн.

Ако желаете да разрешите съобщенията от имейл адресите на даден домейн, нужно е да посочите този домейн в настройките на листа в Privacy options... » Sender filters » List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.

В полето срещу опцията accept_these_nonmembers можете да добавяте, на нов ред, определени имейл адреси (или домейни), от които автоматично ще бъдат одобрявани имейл съобщенията.

За да разрешите съобщенията от точно определен домейн, ще е нужно да използвате регулярни изрази. Например за да се разрешат имейл съобщенията от неабонирани имейл адреси към домейна mysupersite.com, в кутийката се въвежда на нов ред израза:

^.*mysupersite\.com$

Ако искате да разрешите съобщенията от два домейна с окончание .com, то може този израз да се допълни. Например разрешаваме и домейна mysuperwp.com:

^.*(mysupersite|mysuperwp)\.com$

Забрана за получаване на съобщения от всички, освен определен домейн

За да забраните получаването на съобщения от имейл адреси, извън домейна на списъка, достъпете настройките на листа Privacy options... » Sender filters » List of non-member addresses whose postings will be automatically discarded.

В полето срещу опцията discard_these_nonmembers въведете израза:

^(?!.*mysupersite\.com$)

mysupersite и com заменете с домейна на списъка например;

Този израз указва на пощенския списък, че всички домейни, различни от mysupersite.com са забранени за публикуване в списъка. Имейл съобщенията на всички домейни, различни от mysupersite.com, ще бъдат автоматично отказвани за получаване в списъка.

Ако не искате да получавате нотификации за автоматично отказаните имейл съобщения (Auto-discard notification), деактивирайте опцията Privacy Options... » Sender filters - Should messages from non-members, which are automatically discarded, be forwarded to the list moderator? (forward_auto_discards) на "No".

Ограничение за абониране на всички, освен определен домейн

Можете да ограничите възможността за абониране в листа за всякакви домейни, освен точно определен. Настройката се извършва в Privacy Options » List of addresses which are banned from membership in this mailing list (ban_list). Например всички имейл адреси към домейна mysupersite.com ще са разрешени за абониране, но всички останали ще имат забрана:

^(?!.*mysupersite\.com$)

mysupersite и com заменете с домейна на списъка например;

Това правило указва на списъка, че всички домейни, различни от mysupersite.com са забранени за абонамент.

Настройки на пощенския списък за потребители ползващи DMARC link-to-this-section

Когато някой потребител има активирана имейл защита DMARC за неговия домейн и изпрати имейл до пощенския списък, неговото писмо може да се получи в спам кутията на останалите потребители на списъка.

Причината за това е, че при разпращане на имейла на потребителя, пощенския списък ще постави имейл адреса на потребителя в полето From:, но реално писмото ще бъде изпратено от имейл адреса на пощенския списък.

Точно при такъв тип несъответствие, на реалния изпращач и поставения изпращач, който се показва в полето From:, се активира DMARC защитата.

За да настроите вашият пощенски списък, така че потребителите ползващи DMARC да могат да изпращат безпроблемно имейли до него, достъпете административния панел на списъка.

В менюто Privacy options кликнете на Sender filters и в списъка с опции намерете:

Action to take when anyone posts to the list from a domain with a DMARC Reject/Quarantine Policy.
(Details for dmarc_moderation_action)

Ще видите няколко възможни опции, като ще трябва да изберете между: Munge From или Wrap Message.

Препоръчваме първо да пробвате с опцията Wrap Message. Ако писмата продължават да се маркират като спам, превключете на другата опция Munge From.

Wrap Message - Оригиналното съобщение на потребителя се поставя в нов имейл, който се разпраща от пощенския списък. По този начин няма разминаване в реалния и поставения изпращач.

Munge From - В хедъра From: се поставя имейл адреса на пощенския списък. По този начин няма разминаване в реалния и поставения изпращач.

Обновена: 08.01.2015

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още