1. Начало
  2. Имейл (e-mail)
  3. Управление на имейл акаунти в cPanel

Управление на имейл акаунти в cPanel

Управлението на създаден имейл акаунт в cPanel се извършва през меню Имейл акаунти » Управление.

През това меню можете да променяте паролата за имейл акаунта, дисковата квота и ограниченията му.

Сигурност

За да промените паролата за имейл акаунта, въведете нова в полето Нова парола.

Използвайте бутона Генериране, за да създадете максимално силна и сложна парола.

Дисково пространство

Можете да зададете определен размер за пространството, което имейл акаунтът може да използва. Дисковото пространство за имейл акаунта се заделя от общото пространство на хостинг акаунта.

За квота на пощенска кутия може да зададете определен размер или да изберете опцията "Неограничена".

Когато зададената квота се запълни, получаването и изпращането на имейл съобщения от този имейл акаунт ще бъде невъзможно.

Ограничения

Можете да спирате и разрешавате определени функционалности на имейл акаунтите. За всеки имейл акаунт може да се поставят ограничения за получаване и изпращане на имейл съобщения и използване.

Можете да управлявате три действия с мейл акаунта:

  • разрешаване/спиране на входящите писма (получаване),
  • разрешаване/спиране/задържане на изходящите писма (изпращане) и
  • разрешаване/спиране на достъпа до имейл акаунта (вход).

При активирана опция "Задържане" за даден имейл акаунт, изходящите писма остават на изчакване в опашката на мейл сървъра и не се изпращат. Когато от този имейл акаунт се направи опит да се изпрати писмо, във входящата кутия се получава имейл нотификация, че изходящите писма са задържани (Sender email@goodexample.eu has an outgoing mail hold.). При деактивиране на опцията, писмата, които все още се намират в опашката на мейл сървъра, ще бъдат изпратени след определен период от време (около час).

Изтриване на имейл акаунт

От тук можете да изтриете имейл акаунта. При изтриването на имейл акаунта се изтрива цялата мейл кореспонденция и информация за акаунта.

Обновена: 08.05.2019

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още