1. Начало
  2. Имейл
  3. Настройки на пощенски списък (Mailing List)

Настройки на пощенски списък (Mailing List)

След като имате създаден пощенски списък в cPanel, настройките му можете да променяте през специалния административен панел, достъпен или през cPanel » Пощенски списъциУправление или директно на адрес:

https://mysitename.com/mailman/admin/името-на-списъка_mysitename.com

Не изпращай на потребителя копие на собственото му съобщение

Настройката е глобална за пощенския списък и е деактивирана по подразбиране. Това означава, че всяко съобщение, изпратено от потребителя, ще се препраща към него като копие.

За да спрете изпращането на копие на собствените съобщения, достъпете меню General Options » Default options for new members joining this list и маркирате опцията Do not send a copy of a member’s own post.

Промяната на тази настройка ще окаже влияние само при следващо абониране на нови потребители.

За вече съществуващите потребители към списъка ще е необходимо настройката да се извърши ръчно през меню Membeship Management » Membership List, кликвате на имейл адреса на потребителя и след това избирате No на опцията Receive your own posts to the list?

Брой получатели на имейл съобщение, изпратено до пощенския списък

В административния панел има настройка, която предпазва от получаване на спам в пощенския списък. Настройката определя позволения брой получатели на писмо, което е изпратено до имейл адреса на пощенския списък.

По подразбиране настройката е зададена на до 10 получателя. Това не е броя на потребителите в пощенския списък.

Например изпратено е писмо до имейл адреса на пощенския списък, но освен към него, писмото има още десет получателя (имейл адреси извън пощенския списък). Тези получатели са добавени в писмото в полетата TO: и CC:. В този случай, писмото няма да бъде допуснато в пощенския списък (няма да бъде разпратено към всичките потребители на списъка) и ще бъде поставено в изчакване за одобряване от администратор.

Съобщението, което изпращача на това писмо ще получи, е:

Your mail to Mail List ‘News’ with the subject ‘…’Is being held until the list moderator can review it for approval.
The reason it is being held:
Too many recipients to the message
Either the message will get posted to the list, or you will receive notification of the moderator’s decision.

Ако искате до промените стандартната стойност на тази настройка, достъпете менюто Privacy options » Recipient filters и за опцията Ceiling on acceptable number of recipients for a posting променете стойността в кутийката.

Автоматично одобрение на съобщения, изпратени от неабониран изпращач

По подразбиране имейл съобщение, изпратено към листа от адрес, който не е абонат, ще бъде задържано за одобрение от администратора на листа.

Възможно е автоматичното задържане на писмото да бъде деактивирано и то да се получи от всички абонати, без одобряване от администратор. Деактивиране на задържането на писмото може да се извърши за всеки адрес, който не е абонат или за имейл адреси от точно определен домейн.

Ако желаете да разрешите съобщенията от имейл адресите на даден домейн, нужно е да посочите този домейн в настройките на листа в Privacy options… » Sender filters » List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.

В полето срещу опцията accept_these_nonmembers можете да добавяте, на нов ред, определени имейл адреси (или домейни), от които автоматично ще бъдат одобрявани имейл съобщенията.

За да разрешите съобщенията от точно определен домейн, ще е нужно да използвате регулярни изрази. Например за да се разрешат имейл съобщенията от неабонирани имейл адреси към домейна mysupersite.com, в кутийката се въвежда на нов ред израза:

^.*mysupersite\.com$

Ако искате да разрешите съобщенията от два домейна с окончание .com, то може този израз да се допълни. Например разрешаваме и домейна mysuperwp.com:

^.*(mysupersite|mysuperwp)\.com$

Забрана за получаване на съобщения от всички, освен определен домейн

За да забраните получаването на съобщения от имейл адреси, извън домейна на списъка, достъпете настройките на листа Privacy options… » Sender filters » List of non-member addresses whose postings will be automatically discarded.

В полето срещу опцията discard_these_nonmembers въведете израза:

^(?!.*mysupersite\.com$)

mysupersite и com заменете с домейна на списъка например;

Този израз указва на пощенския списък, че всички домейни, различни от mysupersite.com са забранени за публикуване в списъка. Имейл съобщенията на всички домейни, различни от mysupersite.com, ще бъдат автоматично отказвани за получаване в списъка.

Ако не искате да получавате нотификации за автоматично отказаните имейл съобщения (Auto-discard notification), деактивирайте опцията Privacy Options… » Sender filtersShould messages from non-members, which are automatically discarded, be forwarded to the list moderator? (forward_auto_discards) на „No„.

Ограничение за абониране на всички, освен определен домейн

Можете да ограничите възможността за абониране в листа за всякакви домейни, освен точно определен. Настройката се извършва в Privacy Options » List of addresses which are banned from membership in this mailing list (ban_list). Например всички имейл адреси към домейна mysupersite.com ще са разрешени за абониране, но всички останали ще имат забрана:

^(?!.*mysupersite\.com$)

mysupersite и com заменете с домейна на списъка;

Това правило указва на списъка, че всички домейни, различни от mysupersite.com са забранени за абонамент.

Настройки на пощенския списък за потребители ползващи DMARC

Когато някой потребител има активирана имейл защита DMARC за неговия домейн и изпрати имейл до пощенския списък, неговото писмо може да се получи в спам кутията на останалите потребители на списъка.

Причината за това е, че при разпращане на имейла на потребителя, пощенския списък ще постави имейл адреса на потребителя в полето From:, но реално писмото ще бъде изпратено от имейл адреса на пощенския списък.

Точно при такъв тип несъответствие на реалния изпращач и поставения изпращач, който се показва в полето From:, се активира DMARC защитата.

За да настроите Вашият пощенски списък така, че потребителите ползващи DMARC да могат да изпращат безпроблемно имейли до него, достъпете административния панел на списъка.

В менюто Privacy options кликнете на Sender filters и в списъка с опции намерете:

Action to take when anyone posts to the list from a domain with a DMARC Reject/Quarantine Policy.
(Details for dmarc_moderation_action)

Ще видите няколко възможни опции, като ще трябва да изберете между: Munge From или Wrap Message.

Препоръчваме първо да пробвате с опцията Wrap Message. Ако писмата продължават да се маркират като спам, превключете на другата опция Munge From.

Wrap Message – Оригиналното съобщение на потребителя се поставя в нов имейл, който се разпраща от пощенския списък. По този начин няма разминаване в реалния и поставения изпращач.

Munge From – В хедъра From: се поставя имейл адреса на пощенския списък. По този начин няма разминаване в реалния и поставения изпращач.

Показване на реалния изпращач, а не името на пощенския списък

Когато абонат на списъка изпрати писмо към него, системата разпраща писмото към останалите абонати на списъка. Разпратените писма са реално изпратени от системата на пощенския списък, от името на абоната. От техническа гледна точка, реалният изпращач на писмото е пощенският списък.

При разпращане на писмото до абонатите, пощенският списък (приложението Mailman) ще подаде два мейл хедъра по следния начин:

  • From: Имейл адресът на абоната, който е изпратил писмото.
  • Sender: Имейл адрес на пощенския списък, който трябва да показва реалния от техническа гледна точка изпращач.

    Например Sender: „MyListName“ mylistname-bounces@goodexample.eu

    Този имейл адрес може да послужи за дестинация на върнати съобщения (bounce). Този „Sender“ хедър се изисква по спецификации за електронните съобщения (rfc6854).

Имейл клиентите и уебмейл клиентите гледат различно на тези хедъри и по-специално на хедъра „Sender„. Поради това някои абонати ще видят като изпращач имейла на абоната, изпратил първоначално писмото към списъка, докато други абонати ще видят имейла на пощенския списък.

Кой имейл адрес ще бъде показан като изпращач на писмото, зависи от имейл клиента на получаващия абонат.

В полето From като изпращач при някои имейл клиенти и уебмейл клиенти може да се види имейлът на пощенския списък.

Outlook

В Outlook като изпращач (From) ще се види имейл адресът на пощенския списък. Причината за това е, че Outlook взима под внимание хедъра Sender, а не хедъра From.

Mozilla Thunderbird

В Thunderbird като изпращач (From) ще се види имейл адреса на абоната, изпратил писмото до пощенския списък. Допълнително ще се види и полето Sender, което ще е празно.

Roundcube

В Roundcube като изпращач (From) ще се види имейл адреса на абоната, изпратил писмото до пощенския списък. Допълнително ще се види и полето Sender, което ще съдържа имейла на пощенския списък.

Horde

В Horde като изпращач (From) ще се види имейл адреса на абоната, изпратил писмото до пощенския списък. Полето Sender не се показва.

В настройките на пощенския списък в General Options има две опции, които се отнасят до хедъра From:

Replace the From: header address with the list’s posting address to mitigate issues stemming from the original From: domain’s DMARC or similar policies: No

Hide the sender of a message, replacing it with the list address (Removes From, Sender and Reply-To fields: No

За да се показва имейла на абоната, изпратил мейла до списъка, в полето From при получателите – стойностите за тези опции трябва да са No.

Вижте още:

🔗 Какво са мейл хедърите и каква информация се съдържа в тях? | Help

🔗 Как да видя хедърите на писмото (имейл съобщението)? | Help

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още