Мениджър на потребители в cPanel

През мениджъра за потребители в cPanel можете да създавате нови имейл акаунти и FTP потребители, да редактирате съществуващи, да променяте пароли и да задавате права за достъп до FTP и имейл.

Бележка: Тази опция в cPanel не е за създаване на допълнителни потребители за самия контролен панел cPanel. Потребителите, които се управляват от тук, са имейл „потребители“ (което е имейл акаунти) и FTP потребители.

Списък с потребители

При достъп до мениджъра ще видите в списък всички потребители, които са създадени в cPanel. Всеки съществуващ имейл (1) и FTP акаунт (2) се вижда в този списък.

Всички потребители (акаунти) в cPanel

За всеки имейл и FTP потребител може да се активират и двете услуги (Имейл и FTP). Според активираните услуги, в списъка съответните икони ще са в син цвят (3).

Към момента услугата Web Disk не се поддържа в cPanel, за споделената хостинг услуга.

Редакция на потребител

През опция Редактиране можете да редактирате данните за потребителя. Можете да попълните име и контактен имейл адрес за този акаунт, както и да промените паролата му. От тук можете да активирате или деактивирате услугите Имейл и FTP, които потребителят може да ползва. За имейл услугата можете да промените Квотата. За FTP услугата можете да промените Квотата и директорията, до която потребителят има достъп.

За вече съществуващ имейл акаунт, можете да активирате и FTP достъп. И обратното, за FTP акаунт можете да активирате и имейл услугата. За достъп до услугите, потребителят трябва да ползва пълното потребителско име, например email@myshsite.com.

Промяна на парола

При избор на тази опция ще се зареди страницата за Редакция на потребител, където можете да промените паролата.

Изтриване

За да премахнете потребител от cPanel, изберете опция Изтриване. Премахването на имейл потребител включва изтриване на съдържанието (писмата) в mail папката. При изтриване на FTP потребител, съдържанието му в хостинг акаунта не се премахва.

Добавяне на потребител

За да добавите нов потребител в cPanel, изберете Добавяне на потребител.

Добавяне на нов потребител в cPanel

Основна информация

Попълнете „Име“ за потребителя, което ще е видимо само в списъка в cPanel.

Попълнете „Потребителско име“ и изберете „Домейн„. Комбинацията от двете ще представлява потребителското име, което потребителят ще ползва за достъп до услугите, например mailftp@myshsite.com.

Контактен имейл адрес – Попълнете имейл адрес, който ще е контактен за този потребител. На този имейл адрес ще се получават системни съобщения, свързани с акаунта, както и имейл съобщенията за промяна на паролата.

Информация за сигурността

The user will set the account password – Изберете тази опция, ако искате потребителят сам да зададе паролата за този акаунт. В допълнителен имейл ще му бъде изпратен линк за промяна на паролата.

Set the user’s password – Ако изберете тази опция, ще трябва вие да зададете паролата за този акаунт. Използвайте опцията, ако например потребителят няма контактен имейл адрес.

Услуги

Изберете услугите, които този потребител ще използва

От тук можете да изберете услугите, които потребителят  ще ползва.

За Имейл услугата можете да зададете определен размер на квотата или да я оставите „Неограничена„.

За FTP услугата също можете да определите квотата, както и да зададете директория, до която потребителят ще има достъп.

Завършете с бутон Добавяне.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още