https://help.superhosting.bg/php-cli.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP CLI (command line interface)

PHP
php, php cli, php shell, php command line, php console, php-cli, php sapi, php sapi cli

PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI).

От версия 4.3.0 PHP поддържа допълнителен интерфейс, наречен CLI (Command Line Interface), който е предназначен за ползване през шел.

PHP CLI може да се ползва за създаване на PHP приложения, които могат да се стартират чрез крон задачи, за администриране, тестове и други цели подходящи за изпълнение през шел. PHP CLI работи директно в средата на сървъра, без да се обръща към CGI (FastCGI) интерфейса за връзка с уеб сървъра.

info-iconНа сървърите за споделен хостинг и Managed VPS при СуперХостинг.БГ се поддържат и двата интерфейса на PHP - PHP CGI (FastCGI) и PHP CLI.

PHP CLI се различава от другите интерфейси основно по това:

  • че не връща HTTP хедъри; стартира по подразбиране с опция -q (quiet-mode), което предотвратява изпращането на хедъри към стандартния изход (stdout);
  • не променя работната директория с тази на изпълняващия се скрипт;
  • използва само обикновен текст за съобщенията за грешки; php.ini директивата е зададена: html_errors: FALSE. Това е така, защото е доста затруднено в команден режим да се четат съобщенията за грешки, които са в HTML код. Затова HTML форматирането е деактивирано;
  • някои php.ini директиви са системно зададени за PHP CLI, поради несвойствената им употреба при изпълнение през шела;
    • max_execution_time: 0 (unlimited) - няма ограничение за времето, което един скрипт може да се изпълнява;
    • max_input_time: FALSE - PHP CLI не поддържа GET, POST и качване на файлове;

PHP е конфигурирано и инсталирано на сървъра с два отделни изпълними/бинарни файла, използващи се за двата интерфейса CLI и CGI (FastCGI).

За всички версии на PHP:
PHP FastCGI /opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php-cgi
PHP CLI /opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php
ea-phpXX - заменете с версията на PHP,
например /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php

info-iconБележка: През cPanel » PHP Manager by SuperHosting можете да видите кои са наличните PHP версии.

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg