https://help.superhosting.bg/php-cli.html
 • bg
 • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP CLI (Command Line Interface)

PHP
php, php cli, php shell, php command line, php console, php-cli, php sapi, php sapi cli

PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI).

От версия 4.3.0 PHP поддържа допълнителен интерфейс, наречен CLI (Command Line Interface), който е предназначен за ползване през шел.

PHP CLI може да се ползва за създаване на PHP приложения, които могат да се стартират чрез крон задачи, за администриране, тестове и други цели подходящи за изпълнение през шел. PHP CLI работи директно в средата на сървъра, без да се обръща към CGI (FastCGI) интерфейса за връзка с уеб сървъра.

info-iconНа сървърите за споделен хостинг и Managed VPS при СуперХостинг.БГ се поддържат и двата интерфейса на PHP - PHP CGI (FastCGI) и PHP CLI.

PHP CLI се различава от другите интерфейси основно по това:

 • че не връща HTTP хедъри; стартира по подразбиране с опция -q (quiet-mode), което предотвратява изпращането на хедъри към стандартния изход (stdout);
 • не променя работната директория с тази на изпълняващия се скрипт;
 • използва само обикновен текст за съобщенията за грешки; php.ini директивата е зададена: html_errors: FALSE. Това е така, защото е доста затруднено в команден режим да се четат съобщенията за грешки, които са в HTML код. Затова HTML форматирането е деактивирано;
 • някои php.ini директиви са системно зададени за PHP CLI, поради несвойствената им употреба при изпълнение през шела;
  • max_execution_time: 0 (unlimited) - няма ограничение за времето, което един скрипт може да се изпълнява;
  • max_input_time: FALSE - PHP CLI не поддържа GET, POST и качване на файлове;

PHP е конфигурирано и инсталирано на сървъра с два отделни изпълними/бинарни файла, използващи се за двата интерфейса CLI и CGI (FastCGI).

За версията на PHP по подразбиране: За допълнителните версии на PHP:
PHP CGI (FastCGI) /usr/bin/php /usr/local/phpX.X/bin/php-cgi
PHP CLI /usr/local/bin/php /usr/local/phpX.X/bin/php
phpX.X - заменете с версията на PHP,
например /usr/local/php5.6/bin/php

info-iconБележка: През cPanel -> PHP Manager by SuperHosting можете да видите кои са наличните PHP версии.

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel

500px270px
SuperHosting.BG
  PHP
 • Какво е PHP модул (PHP разширение)?
  PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от... »
 • Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH
  При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции... »
 • Какво е CGI, FastCGI?
  CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите... »
 • Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта
  Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При... »
 • PHP модул - pspell (Portable Spell Checker Interface Library)
  pspell (Portable Spell Checker Interface Library) е разширение за PHP за проверка на правописа, работещо със системната библиотека GNU Aspell (C++). Aspell може да се ползва и от други езици, със... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg