https://help.superhosting.bg/custom-php-ini-cron-job.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да задам в Cron Job да се ползва собствен php.ini файл?

PHP
cron job, автоматизирани задачи, задаване на промени в php.ini файл в cron job

Някои скриптове, които се стартират в Cron Job (автоматизирана задача), изискват различни настройки в PHP от зададените по подразбиране. Различни настройки в PHP могат да се зададат в php.ini файл. За да могат промените да окажат влияние и на скриптове, стартирани в Cron Job (или стартирани в команден режим през конзола), е необходимо в командата да се включи ползването на php.ini файла. Това става чрез добавяне на параметъра -c . След него се описва пътят до php.ini файла. Например:

/usr/local/bin/php -c /home/cpuser/php.ini /home/cpuser/myscript.php
cpuser - заменете с потребителското име за хостинг акаунта

info-iconВажно: В командата по-горе е описан пътят до PHP интерпретатора (/usr/local/bin/php), пълният път до php.ini файла (/home/cpuser/php.ini) и пълният път до PHP скрипта, който ще се стартира (/home/cpuser/myscript.php). Между тях има интервал, който е необходим за коректното стартиране на задачата.

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel

500px270px
SuperHosting.BG
  PHP
 • Какво е PHP модул (PHP разширение)?
  PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от... »
 • Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH
  При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции... »
 • PHP CLI (Command Line Interface)
  PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI). От версия... »
 • Какво е CGI, FastCGI?
  CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите... »
 • Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта
  Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg