1. Начало
  2. Хостинг
  3. PHP
  4. Как да задам в Cron Job да се ползва собствен php.ini файл?

Как да задам в Cron Job да се ползва собствен php.ini файл?

Някои скриптове, които се стартират в Cron Job (автоматизирана задача), изискват различни настройки в PHP от зададените по подразбиране. Различни настройки в PHP могат да се зададат в php.ini файл. За да могат промените да окажат влияние и на скриптове, стартирани в Cron Job (или стартирани в команден режим през конзола), е необходимо в командата да се включи ползването на php.ini файла. Това става чрез добавяне на параметъра -c . След него се описва пътят до php.ini файла. Например:

/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php -c /home/cpuser/php.ini /home/cpuser/myscript.php
ea-phpXX - заменете с версията на PHP, например /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php; cpuser - заменете с потребителското име за хостинг акаунта
Важно: В командата по-горе е описан пътят до PHP интерпретатора (/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php), пълният път до php.ini файла (/home/cpuser/php.ini) и пълният път до PHP скрипта, който ще се стартира (/home/cpuser/myscript.php). Между тях има интервал, който е необходим за коректното стартиране на задачата.
Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel
Обновена: 24.09.2013

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още