Собствен php.ini файл в Cron Job

Някои скриптове, които се стартират в Cron Job (автоматизирана задача), изискват различни настройки в PHP от зададените по подразбиране. Различни настройки в PHP могат да се зададат в php.ini файл. За да могат промените да окажат влияние и на скриптове, стартирани в Cron Job (или стартирани в команден режим през конзола), е необходимо в командата да се включи ползването на php.ini файла. Това става чрез добавяне на параметъра -c . След него се описва пътят до php.ini файла.

Например:

/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php -c /home/cpuser/php.ini /home/cpuser/myscript.php

ea-phpXX – заменете с версията на PHP, например /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php; cpuser – заменете с потребителското име за хостинг акаунта

Важно: В командата по-горе е описан пътят до PHP интерпретатора (/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php), пълният път до php.ini файла (/home/cpuser/php.ini) и пълният път до PHP скрипта, който ще се стартира (/home/cpuser/myscript.php). Между тях има интервал, който е необходим за коректното стартиране на задачата.

Вижте още:

🔗 Cron Jobs – за какво и как се ползва? | Help

🔗 PHP CLI (Command Line Interface) | Help

🔗 Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH | Help

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel

Обновена: 29.11.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още