https://help.superhosting.bg/custom-php-ini-cron-job.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да задам в Cron Job да се ползва собствен php.ini файл?

PHP
cron job, автоматизирани задачи, задаване на промени в php.ini файл в cron job

Някои скриптове, които се стартират в Cron Job (автоматизирана задача), изискват различни настройки в PHP от зададените по подразбиране. Различни настройки в PHP могат да се зададат в php.ini файл. За да могат промените да окажат влияние и на скриптове, стартирани в Cron Job (или стартирани в команден режим през конзола), е необходимо в командата да се включи ползването на php.ini файла. Това става чрез добавяне на параметъра -c . След него се описва пътят до php.ini файла. Например:

/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php -c /home/cpuser/php.ini /home/cpuser/myscript.php
ea-phpXX - заменете с версията на PHP, например /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php; cpuser - заменете с потребителското име за хостинг акаунта

info-iconВажно: В командата по-горе е описан пътят до PHP интерпретатора (/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php), пълният път до php.ini файла (/home/cpuser/php.ini) и пълният път до PHP скрипта, който ще се стартира (/home/cpuser/myscript.php). Между тях има интервал, който е необходим за коректното стартиране на задачата.

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg