Какво е HTML (HyperText Markup Language)?

HTML5 лого

HTML е съкращение от HyperText Markup Language (буквално „хипертекстов език за маркиране“). Създаден е в края на 80-те години от англичанина Тим Бърнърс-Лий, който се опитва да намери нов метод (World Wide Web) за обмяна на информация с колегите си – учени от Европейската Лаборатория по Физика на Елементарните Частици в Женева. Същността на неговия метод е създаване на текстови документи, обвързани помежду си с хипервръзки, които да се прехвърлят чрез мрежата до отдалечен потребител. Така се появява необходимостта от специален език, на който да се пише (маркира) хипертекст.

В HTML се използват маркери (тагове), които уеб браузърът чете, за да подреди съдържанието и изгради уеб страницата на екрана на потребителя.

Основните елементи на HTML документа са html, head, title, body:

<!DOCTYPE html>
<html>>
 <head>
  <title>Заглавие</title>
 </head>
 <body>
  Съдържание на документа.
  хипервръзка (hyperlink): <a class="helplinkext" href="https://www.superhosting.bg">СуперХостинг.БГ</a>
  изображение: <img src="/images/image.png" width="64" height="64" />
 </body>
</html>

Вижте повече: Създаване на HTML страница (структура и основни елементи) | Help

Спецификациите и правилата в HTML се контролират от консорциума World Wide Web Consortium (W3C). Това е организация по стандартизация и установяване на различни стандарти за World Wide Web (Уеб).

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

XHTML е част от XML фамилията маркиращи езици, който наследява HTML езика.

Между HTML и XHTML съществуват няколко различия:

1. В HTML няма значение дали таговете (маркерите на езика) се изписват с големи или малки букви. В XHTML има изискване таговете да се изписват с малки букви. Например тагът за нов ред e BR, като буквите са затворени в ъглови скоби (както всички тагове на езика). В HTML той може да се изпише така: <BR>. В XHTML е задължително буквите да са малки: <br>.

2. HTML не изисква затварянето на стойностите на атрибутите в кавички. В XHTML съществува изискване за поставяне на двойни кавички. Например атрибутът за ширина на таблица, който е width, ако предположим, че трябва да е със стойност 150 пиксела, може да се изпише в HTML така: width=150. В XHTML стойността на атрибута задължително трябва да е в кавички, т.е. да изглежда така: width=“150″.

3. Почти всички тагове в HTML се въвеждат по двойки – начален и краен таг. Съществуват и няколко, които нямат краен (затварящ) таг. В XHTML е задължително всички тагове да имат затварящи тагове. Ако тагът е без затварящ таг, тогава в отварящия таг се изписва и наклонената на дясно черта за затваряне, като тази черта трябва да е на една стъпка разстояние от края на текста. Например тагът за нов ред <br> няма затварящ таг, затова в XHTML трябва да е: <br />.

4. На почти всички атрибути в HTML се задава някаква стойност. Съществуват и атрибути, които нямат стойност. В XHTML е задължително на всички атрибути да се задава стойност. Щом един атрибут няма стойност в HTML, тогава в XHTML като стойност се задава самото име на атрибута. Например атрибутът за премахване сянката на линия noshade няма стойност, затова в XHTML трябва да се изпише така: noshade=“noshade“.

Елементи, които не се поддържат от XHTML версия 1.0 Strict DTD:

Таговете (маркерите):

 • <font>;
 • <u> </u> (подчертаване на текст);
 • <strike> </strike> (зачертаване на текст);
 • <s> </s> (зачертаване на текст);
 • <xmp> </xmp> (показва html кода в браузъра);
 • <center> </center> (центриране на текста).

Атрибути на таговете:

 • всички атрибути на <body>: bgcolor, background, text, link, vlink, alink, topmargin, leftmargin, rightmargin, bottommargin;
 • всички атрибути на <hr>: width, align, size, color, noshade,
 • align на <div>;
 • align и bgcolor на <table>;
 • bgcolor на <tr>;
 • bgcolor, height и width на <td>;
 • type и start на <ol>;
 • align, border, hspace и vspace на <img>.

Вижте още:

🔗 Какво е хипертекст (hypertext)? | Help

🔗 Препратки (линкове, хипервръзки) в HTML | Help

Обновена: 13.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още