https://help.superhosting.bg/html-hypertext-markup-language.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

HTML (Hypertext Markup Language)

Хостинг терминология
HTML, Hypertext Markup Language, HTML страница, HTML сайт, HTML код, HTML хипертекст, HTML език за маркиране на хипертекст

HTML5 лого

HTML (HyperText Markup Language) е език за създаване на хипертекст и най-известния метод за създаване на уеб страници.

HTML се ползва за създаване и маркиране на хипертекстови документи (уеб страници) за World Wide Web (световната информационна мрежа). В HTML се използват елементи (маркери), които уеб браузърът чете, за да подреди и покаже уеб страницата на екрана на потребителя.

Основните елементи на HTML документа са:

<!DOCTYPE html>
<html>>
  <head>
   <title>Заглавие</title>
  </head>
 <body>
   Съдържание на документа.
   хипервръзка (hyperlink): <a class="helplinkext" href="http://www.superhosting.bg">СуперХостинг.БГ</a>
   изображение: <img src="/images/image.png" width="64" height="64" />
 </body>
</html>

Как би изглеждала уеб страницата с посочения код можете да тествате на сайта www.w3schools.com/html
С този онлайн HTML редактор можете да редактирате HTML и да кликнете върху бутона "Try it Yourself ", за да видите резултата.

Спецификациите и правилата в HTML се контролират от консорциума World Wide Web Consortium (W3C). Това е организация по стандартизация и установяване на различни стандарти за World Wide Web (Уеб).

500px270px
SuperHosting.BG

Коментари

Все още няма коментари

Уведоми ме при
avatar
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg