Импорт / експорт на база данни през phpMyAdmin

За управление на базите данни в хостинг акаунта може да ползвате уеб приложението phpMyAdmin.

Бележка: Импорт и  експорт на база данни с голям размер, над 100MB, може да се извърши през SSH достъп до хостинг акаунта.

След като достъпите контролния панел cPanel кликнете на (Бази данни) phpMyAdmin. Приложението се зарежда в нов прозорец.

Първо изберете базата данни, с която ще работите

Вляво, в списък с дървовидна структура, ще намерите всички бази данни, които са създадени в хостинг акаунта. От списъка с бази данни, кликнете върху името на тази, с която ще работите.

Експорт на база данни

Експорт на данни от база данни в phpMyAdmin

След като сте избрали базата данни, кликнете на „Експорт„, в основното менюто с табове.В отворилият се прозорец имате възможност да направите настройките за експорта. Можете да свалите локално на вашия компютър базата данни, като файл.

Сваляне на sql файл от phpMyAdmin

Тип на експортирането

Маркирайте Бързо – минимум настройки (1), ако искате да направите бърз експорт на данните, с настройки по подразбиране. При този тип експорт ще можете да свалите данните в .sql файл, който да запишете локално на компютъра.

Използвайте опцията Потребителско – всички настройки (2), само ако искате да направите прецизна настройка на експорта. Ще можете да изберете определени таблици, енкодинг за файла, формат на изходните данни, настройки на начина, по който се обработват и записват данните и други.

Формат

Изберете в какъв формат (3) да са изходните данни. По подразбиране е маркирана опцията SQL. Това означава, че данните ще бъдат във формат SQL и записани във файл с разширение .sql. Например cpuser_mydb.sql.

Други варианти за формат са: JSON, PHP array, CSV, CSV (MS Excel), MediaWiki Table, LaTeX, Texy! text, XML, YAML, OpenDocument Text/Spreadsheet и други.

Завършете с бутон Изпълнение и ще се отвори прозорец, в който е необходимо да укажете къде да се запише файлът с експортираните данни.

Импорт на база данни

Преди да можете да направите импорт на данни е необходимо да има създадена база данни.

Ако ще се прави импорт на данни във вече съществуваща база и в нея има данни, е препоръчително първо да направите експорт на тези данни, и след това да ги премахнете с Изтриване (Drop). След това вече може да правите импорт, в празната база данни.

Важно: Преди да изтриете или промените каквото и да е съдържание, направете бекъп на базата данни.

Бекъп на базата данни може да се извърши по няколко начина. 1. Можете да направите експорт на базата данни през phpMyAdmin. 2. Можете да свалите архивно копие на базата от cPanel -> Бекъп, в раздел „Сваляне на архив на MySQL база данни„.

Импорт на данни в база данни през phpMyAdmin

Изчистване/премахване на цялото съдържание на базата данни, представлява премахването на всички таблици и съдържанието в тях. За целта е необходимо да изберете отляво името на базата данни, след което под редовете на базата да изберете Маркиране всички и от падащото меню – Изтриване. В следващия прозорец потвърдете с Да.

След като сте избрали базата данни, в която ще се импортват данни, изберете от менюто „Импорт„.

Трябва да изберете файл, локално от вашият компютър, след което изберете „Изпълнение„.

След като импорта приключи, ще се получи потвърдително съобщение.

Успешен импорт на данни от .sql файл

Вижте още:

Възстановяване на сайт (файлове и/или база данни) от архив

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още