https://help.superhosting.bg/import-export-db.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Импорт / експорт на база данни през phpMyAdmin

MySQL
експорт, импорт, база данни, phpMyAdmin, export, import, database

За управление на базите данни в хостинг акаунта може да ползвате уеб приложението phpMyAdmin.

Първо изберете базата данни, с която ще работитеСлед като достъпите контролния панел cPanel кликнете на (Бази данни) phpMyAdmin. Приложението се зарежда в нов прозорец.

Вляво, в списък с дървовидна структура, ще намерите всички бази данни, които са създадени в хостинг акаунта.

От списъка с бази данни, кликнете върху името на тази, с която ще работите.

Експорт на база данни

Експорт на данни от база данни в phpMyAdminСлед като сте избрали базата данни, кликнете на "Експорт", в основното менюто с табове.

В отворилият се прозорец имате възможност да направите настройките за експорта. Можете да свалите локално на вашия компютър базата данни, като файл.

Сваляне на sql файл от phpMyAdminТип на експортирането

Маркирайте Бързо - минимум настройки (1), ако искате да направите бърз експорт на данните, с настройки по подразбиране. При този тип експорт ще можете да свалите данните в .sql файл, който да запишете локално на компютъра.

Използвайте опцията Потребителско - всички настройки (2), само ако искате да направите прецизна настройка на експорта. Ще можете да изберете определени таблици, енкодинг за файла, формат на изходните данни, настройки на начина, по който се обработват и записват данните и други.

Формат

Изберете в какъв формат (3) да са изходните данни. По подразбиране е маркирана опцията SQL. Това означава, че данните ще бъдат във формат SQL и записани във файл с разширение .sql. Например cpuser_mydb.sql.

Други варианти за формат са: JSON, PHP array, CSV, CSV (MS Excel), MediaWiki Table, LaTeX, Texy! text, XML, YAML, OpenDocument Text/Spreadsheet и други.

Завършете с бутон Изпълнение и ще се отвори прозорец, в който е необходимо да укажете къде да се запише файлът с експортираните данни.

Импорт на база данни

Преди да можете да направите импорт на данни е необходимо да има създадена база данни.

Ако ще се прави импорт на данни във вече съществуваща база и в нея има данни, е препоръчително първо да направите експорт на тези данни, и след това да ги премахнете с Изтриване (Drop). След това вече може да правите импорт, в празната база данни.

info-iconВажно: Преди да изтриете или промените каквото и да е съдържание, направете бекъп на базата данни.

info-iconБекъп на базата данни може да се извърши по няколко начина. 1. Можете да направите експорт на базата данни през phpMyAdmin. 2. Можете да свалите архивно копие на базата от cPanel -> Бекъп, в раздел "Сваляне на архив на MySQL база данни".

Изчистване/премахване на цялото съдържание на базата данни, представлява премахването на всички таблици и съдържанието в тях. За целта е необходимо да изберете отляво името на базата данни, след което под редовете на базата да изберете Маркиране всички и от падащото меню - Изтриване. В следващия прозорец потвърдете с Да.

Импорт на данни в база данни през phpMyAdmin

След като сте избрали базата данни, в която ще се импортват данни, изберете от менюто "Импорт".

Трябва да изберете файл, локално от вашият компютър, след което изберете "Изпълнение".

След като импорта приключи, ще се получи потвърдително съобщение.

Успешен импорт на данни от .sql файл

500px270px
SuperHosting.BG
  MySQL
 • MySQL - Импорт на данни от текстов файл, с SQL заявка
  В случай че е необходимо да направите импорт на данни от текстов файл (.txt, .csv...), в таблица в базата данни, ще е необходимо да ползвате LOAD DATA LOCAL INFILE, вместо... »
 • Какво е INFORMATION_SCHEMA?
  INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията... »
 • Отдалечен достъп до база данни през ODBC
  Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. За връзка с MySQL... »
 • Поддръжка на MySQLi
  Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер. MySQLi има... »
 • Импорт на база данни със Stored Procedure
  При импорт на база данни, ако базата съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение You need Super Privileges for this operation Причината за появата на... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg