1. Начало
  2. Хостинг
  3. Контролен панел cPanel
  4. Настройка на споделен календар и адресна книга на iPhone

Настройка на споделен календар и адресна книга на iPhone

След като имате календар или адресна книга, създадени през уебмейл клиента Horde, можете да ги достъпвате и синхронизирате локално на вашето iOS (iPhone) устройство.

Приложенията на iOS за календари и контакти поддържат напълно по подразбиране двата протокола CalDAV и CardDAV. За настройката на календар (CalDAV) или адресна книга (CardDAV) на MacOS устройство ще е нужно да изберете типа на акаунта и да въведете имейл адрес, неговата парола и URL адреса на сървъра или името на домейна.

Можете да видите уеб адреса на сървъра в cPanel » Имейл акаунти » Повече за мейл акаунта » Конфигуриране на календари и контактиСигурни SSL/TLS Настройки (Сървър URL).

Настройка на календар и адресна книга на iPhone

За да добавите акаунт за споделен календар или адресна книга, отворете Settings, изберете Accounts & Passwords и след това Add Account.

отворете Settings, изберете Accounts & Passwords и след това Add Account

Изберете от списъка с типове акаунти – Other.

Other

За да добавите календар, изберете Add CalDAV Account (1).

За да добавите адресна книга, изберете Add CardDAV Account (2).

На следващата стъпка се попълват данните за достъп до календара/книгата.

попълват се данните за достъп до календара/книгата

Настройки на календар:

Server (1): Въведете URL адреса на сървъра (или името на домейна) например mysupersite.com. В случай че не се установи връзка със сървъра, добавете към домейна порт 2080 и опитайте отново – mysupersite.com:2080.

User Name (2): Това е имейл акаунтът, собственик на календара. Въведете пълния имейл адрес.

Password (3): Паролата за имейл акаунта.

Description (4): Въведете име (описание) за акаунта.

Бележка: В случай че имате няколко календара и/или няколко устройства, които едновременно ги синхронизират, периодът за синхронизация е препоръчително да се зададе през 30 минути (минимално през 15 минути).

Настройки на адресна книга:

Server (1): Въведете URL адреса на сървъра (името на домейна) например mysupersite.com. В случай че не се установи връзка със сървъра, добавете към домейна порт 2080 и опитайте отново – mysupersite.com:2080.

User Name (2): Това е имейл акаунтът, собственик на календара. Въведете пълния имейл адрес.

Password (3): Паролата за имейл акаунта.

Description (4): Въведете име (описание) за акаунта.

След като календарът е добавен, може да създавате и редактирате събитията в него през меню Calendar, а задачите през Remainders.

Управление на контактите от споделената адресна книга можете да извършвате през меню Contacts. Ако не виждате контактите на адресната книга, от менюто Groups трябва да проверите дали има сложена отметка пред адресната книга.

Бележка: В случай че след добавяне на събитие в календара, или контакт в адресната книга, не го виждате през уебмейл клиента Horde, проверете в кой календар на iPhone е добавено събитието (или в коя адресна книга е създаден контакта).

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още