Mime типове (Mime types)

Mime типовете (или Internet media type) се използват за обозначаване на вида на данните в даден файл, например:

Обработката и визуализирането на данните в уеб браузъра, имейл клиента и други зависи от зададения Mime тип на файла.

Например text/html тип отговаря на файлове с разширения .html, .htm, и .shtml. Това указва на браузъра да интерпретира тези файлове като HTML файлове. Има определени Mime типове, които са зададени по подразбиране.

В случай че използвате контролен панел cPanel, системно дефинираните Mime типове можете да видите в меню „Mime типове„. Също така, могат да бъдат дефинирани и допълнителни типове, спрямо конкретните нужди.

mime types в cpanel

Списък на Mime типовете може да се види на страницата на официалния регистър на Mime типове IANA: Media Types.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още