https://help.superhosting.bg/mime-types.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Mime типове (Mime types)

Контролен панел cPanel
mime type, mime тип, Internet media type

Mime типовете (или Internet media type) се използват за обозначаване на вида на данните в даден файл, например:

javascript application/javascript
css text/css
html text/html
xml text/xml | application/xml
png image/png
mpeg  audio/mpeg

Обработката и визуализирането на данните в уеб браузъра, имейл клиента и други зависи от зададения Mime тип на файла.

Например text/html тип отговаря на файлове с разширения .html, .htm, и .shtml. Това указва на браузъра да интерпретира тези файлове като HTML файлове. Има определени Mime типове, които са зададени по подразбиране.

В случай че използвате контролен панел cPanel, системно дефинираните Mime типове можете да видите в меню "Mime типове". Също така, могат да бъдат дефинирани и допълнителни типове, спрямо конкретните нужди.

Списък на Mime типовете може да се види на страницата на официалния регистър на Mime типове IANA: Media Types.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg