Конфигурационен файл на PHP (php.ini)

Конфигурационният файл на PHP е php.ini (phpXX-fcgi.ini). Чрез промяна на директивите в този файл може да променят различни настройки на PHP.

По подразбиране на хостинг сървърите има зададени определени стойности на PHP директивите. Тези стойности са зададени така, че най-голяма част от приложенията да функционират коректно.

Информация за настройките на PHP може да се получи чрез извикване на функцията phpinfo().

В случай че е необходима промяна на определена настройка на PHP, промяна на съответната директива може да се извърши лесно през cPanel » PHP Manager by SuperHosting » раздел Промяна на PHP директиви.

Вижте още:

🔗 Как да видя настройките на PHP (версия, директиви, модули)? | Help

🔗 PHP Manager by SuperHosting (SuperHosting Tools) | Help

За какво се използва php.ini файла?

php.ini е конфигурационен файл, ползван за определяне на директиви за изпълнение на PHP скрипт. В него са поместени настройките за модулите на дадено приложение и самото приложение, което ползваме. Например:

  • Memory limit;
  • Време за изпълнение на един скрипт;
  • Глобални променливи – някои приложения изискват да бъдат включени допълнителни директиви като към главното или към допълнителен php.ini файл в определената директория на приложението се добавят такива директиви (magic_qoutes=on при Joomla);
  • Max uploading size;
  • Log error, Customized errors и други.

При изпълнение на един PHP скрипт сървърът първо търси php.ini файл, за да зареди различните изисквания на приложението.

Този файл се конфигурира главно от администраторите на даден сървър, за да има оптимални настройки за всички потребители на него. Следователно всеки сървър има един default php.ini файл, който е глобален за всички потребители на него, и той се зарежда при изпълението на всеки скрипт. Ако се правят промени по него трябва да се рестартира сървъра, за да влязат новите директиви в действие. Затова е по-добре ако имаме нужда от по-специфични настройки да си създадем собствен php.ini файл, в който да ги дефинираме. Той обаче ще е валиден само за тази папка, в която се намира, и всички подпапки в нея.

Най-добре е преди да предприемем някакви промени по php.ini файла да си направим резервно копие на работещия файл в случай, че нашите промени се окажат неудачни.

Обновена: 21.06.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още