Internal Server Error, Error 500

Съобщението Error 500 (Internal Server Error) е HTTP статус код, който може да се види при опит за зареждане на даден уеб сайт. Този код се връща от уеб сървъра към уеб браузъра, когато дадена заявка не може да бъде обработена.

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@mysupersite.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Това съобщение означава, че нещо е попречило на сървъра да обработи клиентската заявка и да подготви коректен отговор за нея или че няма друга специфична информация или друг статус код, който подходящо да описва състоянието, причинило този отказ за отговор.

Някои от причините за получаване на това съобщение може да са:

  • Некоректни права на файлове и директории
  • Некоректни директиви в .htaccess файл

Ако получите съобщение "грешка 500" на вашия сайт, първото нещо, което трябва да направите, е да погледнете логовете на уеб сървъра (cPanel » Error Log). Много често в тях се съдържа информация за грешката, а най-честата причина са некоректните права.

Некоректни права на файлове и директории

Правата на файла, който се опитвате да изпълните, са такива, че и други освен собственика могат да пишат в него. В този случай в Error Log-а ще видите съобщение подобно на това:

[2016-04-20 20:21:47]: error: file is writable by others: (/home/cpaneluser/public_html/pyt/do/fail/fail.php)

За да изчезне грешката, препоръчваме да сложите права на файла: 644. Това може да направите през контролния панел или с FTP клиента, който използвате.

Правата на директорията, в която се намира файлът, са такива, че и други освен собственика могат да пишат в нея. В този случай в Error Log-а ще видите съобщение, подобно на това:

[2016-04-20 20:20:53]: error: directory is writable by others: (/home/cpaneluser/public_html/pyt/do/direktoria)

За да изчезне грешката, препоръчваме да сложите права на директорията: 755. Това може да направите през контролния панел или с FTP клиента, който използвате.

Можете бързо и лесно да коригирате правата на файловете и директориите в хостинг акаунта през контролния панел cPanel от меню "Fix Permissions by SuperHosting".

Правата на директориите и файловете в хостинг акаунта можете да коригирате и чрез използване на следния скрипт.

Некоректни директиви в .htaccess файл

Ако при записване на правила в .htaccess файл бъде допусната синтактична или правописна грешка, съответното правило не може да бъде обработено и се получава грешка Error 500. Информация отново можете да намерите в меню "Error log" в cPanel. При получаване на грешката съобщението е подобно:

[Mon May 10 15:48:54 2016] [alert] [client XXX.XXX.XXX.XXX] /home/cpaneluser/public_html/.htaccess: Invalid command 'RewriteEngineOn', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

В примера по-горе грешката е, че е написано слято "RewriteEngineOn", което не е коректно. Коректното изписване е:

RewriteEngine On
Обновена: 09.10.2011

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още