https://help.superhosting.bg/server-clock.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да видя часа на сървъра?

PHP
час на сървъра, как да видя часа на сървъра

Можете да се провери датата и часа на сървъра, като се ползва PHP функцията date(). За целта можете да създадете файл с разширение .php, като в него бъдат поставени следните редове:

<?php
print(date('d/m/Y == H:i:s'));
?>

Запишете файла и го поставете в директорията, от която се зарежда домейна. При зареждане на скрипта в браузер, ще се появи информация за датата и часа в следния формат:

Дата/месец/година == час:минути:секунди

Забележка: При преминаването към лятно или зимно часово време, часовникът на сървъра се сверява автоматично. Това може да бъде проверено с примерния скрипт по-горе. Повечето системи за управление на съдържанието имат допълнителни настройки в администрацията на сайта. Ако забелязвате разлики в часа при администрация на сайт, проверете какво часове време е зададено в административния панел и при необходимост го актуализирайте.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg