https://help.superhosting.bg/server-clock.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да видя часа на сървъра?

PHP
час на сървъра, как да видя часа на сървъра

Можете да се провери датата и часа на сървъра, като се ползва PHP функцията date(). За целта можете да създадете файл с разширение .php, като в него бъдат поставени следните редове:

<?php
print(date('d/m/Y == H:i:s'));
?>

Запишете файла и го поставете в директорията, от която се зарежда домейна. При зареждане на скрипта в браузер, ще се появи информация за датата и часа в следния формат:

Дата/месец/година == час:минути:секунди

Забележка: При преминаването към лятно или зимно часово време, часовникът на сървъра се сверява автоматично. Това може да бъде проверено с примерния скрипт по-горе. Повечето системи за управление на съдържанието имат допълнителни настройки в администрацията на сайта. Ако забелязвате разлики в часа при администрация на сайт, проверете какво часове време е зададено в административния панел и при необходимост го актуализирайте.

500px270px
SuperHosting.BG
  PHP
 • Какво е PHP модул (PHP разширение)?
  PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от... »
 • Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH
  При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции... »
 • PHP CLI (Command Line Interface)
  PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI). От версия... »
 • Какво е CGI, FastCGI?
  CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите... »
 • Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта
  Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg