Виртуална среда за Python приложения в cPanel

За да можете да инсталирате и използвате Django или друго Python приложение в хостинг акаунта, първо е нужно да създадете виртуална среда за него през cPanel » Setup Python App.

Setup Python App е включен към хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и Managed VPS плановете Pro, Mega, Business и Business+ от СуперХостинг.БГ.

Създаване на нова среда за Python приложения

Създаването на средата изисква попълване на данни за приложението в Setup new application.

Настройки за създаване на виртуална среда за Python приложения
Настройки за създаване на виртуална среда за Python приложения

1) Python version

Можете да изберете версия на Python, с която ще работи средата. След създаване на средата можете да променяте версията на Python.

В директорията на виртуалната среда (appdir) ще се разположат бинарните файлове на избраната Python версия например /home/goodexmp/virtualenv/appdir/3.5/bin/python3.5. След създаване на средата, версията на Python може да се променя от настройките в cPanel » Setup Python App. При промяна на версията се добавя нова директория с файловете на съответната версия (например /home/goodexmp/virtualenv/appdir/3.3/bin/python3.3), това променя и пътя за активиране на виртуалната среда в конзолата.

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда;

2) App Directory /home/cpuser/

Изберете директория, в която желаете да разположите Python проектите.

Важно: За разлика от PHP приложенията, кодът и файловете на Python приложенията не е нужно да се поставят в публичната уеб директория в хостинг акаунта (public_html). За повишаване на сигурността на Django например, директорията за файловете му може да се намира извън public_html.

При създаване на средата автоматично се създават две директории:

• /home/goodexmp/appdir – Това е директорията, в която се разполагат Python проектите и приложенията.

В директорията ще се разположи скелет на първоначален проект, който може да се използва за разработка на ново приложение. Автоматично е създадена страница „It works“ (файлът е passenger_wsgi.py), която може да се замени с вече разработено приложение.

Първоначално съдържание на директорията за приложенията.
Първоначално съдържание на директорията за приложенията.

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда;

• /home/goodexmp/virtualenv/appdir – В тази директория се съдържат всички системни компоненти за виртуалната среда – инсталирани Python модули, изпълнимите файлове на Python и други.

Съдържание на директорията за виртуалната среда.
Съдържание на директорията за виртуалната среда.

При създаване на средата автоматично се активира и използва модул virtualenv. Създава се директория с името на проекта например /home/goodexmp/virtualenv/appdir.

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда;

3) App Domain/URI

Това е уеб адресът за достъп до приложението в уеб. Изберете домейн/поддомейн от падащото меню. Този домейн след това трябва да се укаже в настройките на приложението, например в настройките на Django в ALLOWED_HOSTS.

При създаване на средата автоматично се създава файл .htaccess, в който са поставени хендлъри за стартиране на приложението пoд WSGI.

• /home/goodexmp/d.goodexample.eu/.htaccess

Съдържание в директорията на домейна.
Съдържание в директорията на домейна.

В директорията на избрания домейн/поддомейн (в случая поддомейн с основна директория /home/goodexmp/d.goodexample.eu) автоматично се създава файл .htaccess. В него са поставени нужните правила и директиви, с които е указана директорията на приложението (/home/goodexmp/appdir):

# DO NOT REMOVE. CLOUDLINUX PASSENGER CONFIGURATION BEGIN
PassengerAppRoot "/home/goodexmp/appdir"
PassengerBaseURI "/"
PassengerPython "/home/goodexmp/virtualenv/appdir/3.5/bin/python3.5"
# DO NOT REMOVE. CLOUDLINUX PASSENGER CONFIGURATION END

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда;

4) Завършете с бутон Setup и изчакайте докато средата се създаде.

След като средата е готова, в раздел Existing applications в същата страница, ще се покаже таблица с настройките и параметрите й.

Настройки на създадената среда.
Настройки на създадената среда.

5) Запишете командата от поле „Command for entering to virtual environment“.

Командата за влизане и работа във виртуалната среда през SSH.
Командата за влизане и работа във виртуалната среда през SSH.

Тази команда ще ви е необходима за влизане и работа във виртуалната среда, през SSH достъп до хостинг акаунта.

source /home/goodexmp/virtualenv/appdir/3.5/bin/activate

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда;

6) Заредете домейна в браузъра.

За да проверите дали средата е създадена и работи, достъпете домейна в уеб браузър. Трябва да видите съобщението:

It works!

Python 3.5.6

След потвърждението за работеща среда, вижте как лесно можете да инсталирате в нея Django:

🔗 Инсталиране на Django в хостинг акаунта | Help

Настройки на средата

След като средата е създадена, през Setup Python App в cPanel можете да променяте някои от настройките й.

App Directory, App URI, WSGI file location

App Directory, App URI, WSGI file location: Можете да промените директорията за проекта, домейна на който ще се достъпва в уеб, както и местоположението на стартовия файл на приложението. След всяка промяна на тези параметри е нужно първо да се кликва на Save и след това на Update.

Python version

Python version: За вече създадена среда може да се променя версията на Python. При промяна на версията се добавя нова директория с файловете на съответната версия (например /home/goodexmp/virtualenv/appdir/3.3/bin/python3.3), това променя и пътя за активиране на виртуалната среда в конзолата.

modules

modules: От тук можете да инсталирате нови модули или да премахвате вече инсталираните за тази среда. Изпишете името на модула, от падащото меню изберете желания модул, след това версията му и кликнете на бутона Add. За да се инсталира модулът, кликнете на бутона Update. С кликване върху [x] можете да премахвате модули.

Бележка: В случай че е необходим допълнителен модул, за който срещате затруднение при инсталацията, може да изпратите запитване за инсталацията му до техническа поддръжка.

Execute command

Execute command: От тук можете да изпълнявате команди във виртуалната среда. Например можете да инсталирате модули. Директорията, в която се изпълняват командите е основната за хостинг акаунта (/home/cpuser). Например ако създадете Django проект с командата django-admin startproject myproject, директорията на проекта ще се създаде в основната директория на хостинг акаунта: /home/cpuser/myproject.

Update

Update: След като промените някоя настройка и запишете промяната, за да може тя да се приложи реално, използвайте бутон Update.

Reset: След като извършите промени по настройките, преди да сте ги приложили с Update, можете да използвате Reset за да върнете първоначалното състояние на настройките, преди вашите промени.

Restart: След като извършите промяна по кода на приложението, за да видите резултатите при зареждане в браузъра, може да е нужно да рестартирате процеса на приложението (средата). Рестарт можете да извършите и през конзолата, чрез специалния файл restart.txt:

touch /home/goodexmp/appdir/tmp/restart.txt

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда;

Remove: Използвайте Remove, за да премахнете създадената среда. При премахването се изтрива директорията на виртуалната среда (/home/cpuser/virtualenv/appdir) и се премахват директивите в .htaccess файла. Не се изтрива директорията за проектите (/home/cpuser/appdir/).

Вижте още:

🔗 Инсталиране на Django в хостинг акаунта | Help

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още