1. Начало
  2. Shopiko
  3. Импорт на продукти в Shopiko

Импорт на продукти в Shopiko

В административния панел на Shopiko магазина е налична функционалност за импорт и синхронизация на продукти. Двете функционалности се намират в администрацията на магазина » Каталог » Импортиране на продукти.

Импортиране на продукти

Чрез опцията за импорт можете да добавите продукти в магазина си, като информацията за тях ще се извлече от външен файл.

При импорт се добавят продуктите, които се намират във файла, но не се променят съществуващи артикули.

При синхронизацията на продукти към системата се подава информация за продукти от външен файл, като тя се сравнява с вече наличните продукти в магазина. За да може да се открие кои продукти от файла на кои продукти в магазина съответстват, се използва ключово поле, по което се сравняват стоките. Най-често това е каталожният номер на артикула. Продукти от файла с ключово поле, което не е открито в магазина, се приемат за нови продукти и могат да бъдат добавени. Продукти от файла с ключово поле, съвпадащо с това на продукт от магазина биха могли да бъдат редактирани. Продукти в магазина, които не са намерени във файла могат да се игнорират, преместят или премахнат.

Повече информация за синхронизирането на продукти: Синхронизация на продукти в Shopiko


Поддържани файлови формати

Импорт на продукти е възможен от следните продуктови фийдове и файлови формати: CSV файл, CSV Shopiko файл, XML файл, XML Shopiko файл, Excel файл.

Първите три опции за импорт ви предоставят възможност да направите импорт от файлове в .xls, .csv, или .xml формат.

Универсален импорт от Excel

При импорт на данни от Excel файл ще можете да изберете коя колона във файла отговаря на съответния тип данни за продукта.

Универсален импорт от CSV файл

При импорт от .csv файл ще можете да изберете символа, който се използва във файла за разграничител на данните, както и коя колона отговаря на съответния тип данни за продукта.

Универсален импорт от XML файл

При импорт от необработен .xml файл ще можете да изберете кой таг или атрибут във файла отговаря на съответния тип данни за продукта.

Импорт от стандартен за платформата CSV файл

Можете да направите импорт на продукти, като предоставите CSV файл с подходящ за Shopiko формат. Файлът трябва да използва за разделител запетая (,) и колоните да спазват реда и мястото спрямо стандарта на платформата. За да създадете такъв файл, можете да използвате функцията за експорт на продукти в CSV файл и след това да модифицирате файла, спазвайки поредността на колоните.

Импорт от стандартен за платформата XML файл

По същия начин, както импорт от CSV файл, форматиран специално за Shopiko, можете да направите импорт на продукти от специално форматиран XML файл. Данните във файла трябва да са организирани във формат, който отговаря на стандартите за платформата.

Избор на файл за импорт

След като изберете от какъв тип файл ще се извърши импорта и кликнете Продължи, ще можете да изберете самия файл за импорт. Можете да изберете файл от вашия компютър с Импорт от файл или да предоставите линк към файла от Импорт от фийд.

След като файлът/фийдът е посочен, можете да изберете в коя категория да се импортират продуктите.

Excel, CSV, XML

Категория

Създай категориите според файла

Създай нова категория: При избор на тази опция ще можете да въведете в допълнително поле името за новата категория. Ако на следващата стъпка от импорта активирате колона за “Категория”, тази опция ще бъде деактивирана и ще се използва опцията Създай категориите според файла.

Създай категориите според файла: Категориите ще бъдат създадени спрямо данните във файла. За целта на следващата стъпка трябва да изберете коя колона отговаря на категорията за продукта. Импортират се единствено главните категории от първо ниво.

Избор на съществуваща категория: Можете да изберете вече съществуваща категория, в която ще бъдат импортирани продуктите от файла.

Разделител

CSV

Разделител

За този тип файл е нужно да посочите символа, който се използва във файла за разделител между отделните колони.

Най-често използваният символ за разделител е запетая. Какъв точно е символът може да се види в самия файл. Когато символът не е избран правилно, данните в примерната таблица няма да са подредени.

Анализ на файла

След като сте кликнали на Продължи от предишната стъпка, системата на Shopiko автоматично ще извърши проверка на подадения файл/фийд.

Excel, CSV

В резултат от проверката на файла ще бъде генерирана таблица с част от данните, съдържаща първите няколко продукта. Те ще ви послужат за преглед и настройка на съответствието между данните от файла и структурата на данните в магазина.

таблица с част от данните

Над всяка колона има падащо меню с опции за избор. Ще трябва да изберете коя колона от файла на коя характеристика на продукта отговаря. За да изключите колона от обработка, тоест информацията от нея да не се импортира, оставете статуса [игнорира се].

Маркирайте опцията Игнориране на първия ред от файла, когато той съдържа имената на колоните.

XML

Когато импортът е от XML файл, след анализа на файла, ще трябва да се премине през фина настройка на данните от файла.

Основен продуктов елемент

Тук е необходимо да се избере елемента от файла, който отговаря на продукт.

избере елемента от файла, който отговаря на продукт

Най-често ще се съдържа в началото на показаните опции в падащото меню и ще е с име product, Product, ProductItem или много подобно. Продължете с Избери.

Характеристики на продукта

Следващата стъпка е за определяне кой таг или атрибут от подадения файл на коя характеристика на продукта отговаря.

определяне кой таг или атрибут от подадения файл на коя характеристика на продукта отговаря

Кликнете на линкчето в края на параметъра, за да изберете характеристика. За да изключите таг/атрибут от обработка, тоест информацията от него да не се импортира, оставете статуса [игнорира се].

Импортиране на данните

Импортиране на данните

След като всички настройки на данните от файла са завършени, преминете към импорта с бутон Продължи.

Когато има голям брой продукти за импортиране, процесът може да продължи известно време.

Важно: Не затваряйте и не напускайте страницата, докато процесът по импорт не завърши.

След като импортирането приключи с бутон Вижте продуктите, ще можете да прегледате импортираните продукти в Каталога на магазина.

Обновена: 29.09.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още