1. Начало
  2. Shopiko
  3. Лични данни и GDPR съвместимост в Shopiko

Лични данни и GDPR съвместимост в Shopiko

В онлайн магазина има инструменти и настройки, които ще ви помогнат да се грижите по-добре за личните данни на вашите клиенти и по този начин да бъдете GDPR съвместими.

Обработка на личните данни в магазина

За обработката на личните данни в магазина има няколко настройки в администрацията, в меню Настройки » Сигурност и GDPR. Отделно през администрацията може да се извършват допълнителни действия с данните като анонимизиране и експорт.

Съгласие с общите условия и политиката за поверителност

За да е GDPR съвместим магазина, задължително трябва да активирате тази опция с „изисквай съгласие (GDPR съвместимост)„. По време на поръчка или регистрация, клиентът изрично трябва да отбележи, че се съгласява с общите условия и политиката за поверителност на магазина.

изисквай съгласие (GDPR съвместимост)

Активираната опция ще добави текст и възможност за поставяне на отметка, от страна на потребителя, в случай че той е съгласен с условията за ползване и политиката за поверителност.

В случай че допълнението за Бърза поръчка е активирано, в кутийката за бързата поръчка също ще бъде добавена отметката за съгласие и текста „Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на сайта.“.

В страницата Контакти, към контактната форма също ще бъде поставена отметката за съгласие и текста „Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на сайт“.

Когато активирате специалните странициОбщи условия за ползване“ и „Политика за поверителност„, в текста към отметката ще се добавят и линкове към тези страници.

Общи условия за ползване и Политика за поверителност

Бележка: Освен активиране на опцията за изискване на съгласие, задължително е следните две страници да са публикувани в магазина: „Общи условия за ползване“ и „Политика за поверителност„.

Съгласие за получаване на имейли с маркетингови цели

Според изискванията на GDPR, е необходимо изрично съгласие от страна на клиента, за да получава имейли с маркетингови цели. Ако планирате да изпращате рекламни имейли е необходимо да вземете съгласие от всеки клиент. Имейл комуникацията, свързана с обработването на поръчката не изисква допълнително съгласие. Активирайте тази опция „изисквай съгласие (GDPR съвместимост)„.

изисквай съгласие (GDPR съвместимост)

Когато тази опция е активирана, към поръчката и формата за регистрация ще се добави текст и възможност за поставяне на отметка, от страна на потребителя, в случай че той е съгласен да получава имейли от магазина с маркетингова цел.

имейли от магазина с маркетингова цел

Бележка: Освен активиране на опцията за изискване на съгласие, задължително е следните две страници да са публикувани в магазина: „Общи условия за ползване“ и „Политика за поверителност„.

Анонимизиране на лични данни

От тук можете да зададете нивото на анонимизиране на личните данни. Изберете една от двете възможности – средно или високо ниво. Анонимизиране на данните представлява заличаването им, или изменянето им до неузнаваемост, така че по тях да не може да се идентифицира даденото лице.

Анонимизиране на лични данни

Това анонимизиране ще се прилага след това при анонимизиране на поръчка или клиент на магазина.

Важно: След като данните бъдат анонимизирани, те не могат да се възстановят в предишния им вид.

Анонимизиране на поръчка и/или клиент

Анонимизиране на поръчката

Възможно е дадена поръчка да бъде анонимизирана, тоест данните в нея да бъдат анонимизирани, през меню Поръчки – избирате поръчката и в таб Данни за клиента ще има бутон Анонимизиране на поръчката.

След кликване на бутона ще се появи съобщение за потвърждаване на анонимизирането.

Важно: След като данните бъдат анонимизирани, те не могат да се възстановят в предишния им вид.

Анонимизирай на потребителя

Анонимизиране на потребител може да се извърши през меню Клиенти – избирате клиента и след това бутон Анонимизирай на потребителя.

След кликване на бутона ще е нужно да потвърдите анонимизирането като ще имате няколко варианта – дали да се анонимизират личните данни на потребителя в профила му, дали да се анонимизират личните данни + поръчките на потребителя и трети вариант – дали да се анонимизират личните данни, поръчките на потребителя + поръчките направени от неговия имейл адрес.

Важно: След като данните бъдат анонимизирани, те не могат да се възстановят в предишния им вид.

Google Analytics настройки

Анонимизиране на IP адресите в Google Analytics

Анонимизиране на IP адресите в Google Analytics

Настройката анонимизира IP адресите на всички версии на Google Analytics, както и при допълнението „AdWords динамичен ретаргетинг“.

Преносимост на лични данни (експорт)

Експортирай данните на клиента

Това е условие, заложено в GDPR. Всеки потребител да може да си изтегли данните в подходящ файлов формат, така че да може да ги пренася, да ги предоставя например на друга фирма. В случай че получите заявка за експорт, това можете да направите през администрацията на магазина – меню Клиенти – избирате клиента и след това бутон Експортирай данните на клиента.

Специални страници в магазина

Страница за политиката за поверителност

В магазина има специална страница „Политика за поверителност„, в която е нужно да поставите вашата политика за поверителност.

Можете да редактирате тази страница от Страници » Основни » Политика за поверителност. Преди да активирате показването на страницата в сайта, попълнете съдържанието й – Редакция.

Можете да се възползвате от готовото примерно съдържание за тази страница. Кликнете най-долу на страницата на „Зареди готова политика за поверителност“ и след това Потвърждение. След като се зареди готовото съдържание, задължително го прегледайте внимателно, редактирайте където е необходимо и попълнете данните ви в оставените за целта полета.

Към тази страница ще има линк в нотификацията за изискване на съгласие, намираща се във формата за регистрация.

Страница за общите условия за ползване

Също така в магазина можете да използвате страница „Общи условия за ползване“ – Страници » Основни.

За попълване на тази страница също можете да използвате вече готово съдържание, което само да модифицирате спрямо нуждите – от бутон „Зареди готови общи условия„. Прочетете внимателно съдържанието, за да сте сигурни, че то отговаря на вашите нужди и цели. Можете да допълвате или редактирате всяка част от това съдържание, като имате предвид, че платформата не носи отговорност свързана с употребата на „Общите условия“, както и за търговските отношения между вас и вашите клиенти. Също така е нужно да попълните вашите данни в оставените за целта полета.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още