Какво е Git?

Git е система за контрол и история на версиите на кода, която се използва предимно от уеб разработчици и програмисти за разработката на приложения. Включително самият проект на Git използва тази система, като много разработчици извършват промени в кода му (C, Shell).

Чрез Git е възможно един или много разработчици да прилагат промени в кода на файловете на един проект, по начин, чрез който се избягват несъответствия и конфликти от промените.

Git пази история за извършените промени, какво точно в кода е променено, от кого и кога и прави възможно връщането към предишни версии лесно.

🔗 Какви са ползите от Git и за какво се използва? | Blog

Git работи с хранилище (repository), което представлява директория, в която се съдържат файловете на проекта и една специална системна директория с име .git.

Директорията на хранилището, съдържаща файловете и системната директория .git.
Директорията на хранилището, съдържаща файловете и системната директория .git.

В директорията .git се съхранява информация за проекта, промените по клоновете, файловете и кода в тях.

Системната директория .git на създадено хранилище в cPanel.
Системната директория .git на създадено хранилище в cPanel.

С Git може да се създават разклонения (клон, branch) на основната линия на разработка. На тези клонове може да се извършват допълнителни разработки, които в краен етап да се слеят с основния клон (най-често наречен master).

🔗 Първи стъпки в Git | Blog

🔗 Основни Git понятия и команди | Help

Разработката и промяната на кода във файловете на проекта може да се извършва отдалечено, например на потребителското Ви устройство, а промените да се качват с Git в създаденото cPanel хранилище. Файловете в това хранилище може да се прехвърлят (Deploy) ръчно или автоматично към директорията на реалния сайт (например в public_html).

Друг вариант е, разработката да се случва в отдалечено хранилище като GitHub, а в cPanel само да се издърпват промените чрез опцията Pull и Deploy в Git Version Control.

🔗 Git Version Control в cPanel | Help

🔗 Създаване на Git хранилище в cPanel | Help

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още