Какво е I/O, IOPS?

I/O (Input/Output Operations) – входно-изходни операции. В сферата на компютърните технологии, комуникацията между две системи се осъществява чрез входно-изходни операции. Например, при устройствата за съхранение на данни, постъпващите към устройството сигнали/данни, от процесора или друг вид контролер, са входни операции. Четенето от диска и изпращането на данните към външна система, се определя като изходни операции.

I/O дисковите операции могат да се измерват в брой за секунда (IOPS) и скорост (големината на предаваните данни за една секунда).

IOPS (Input/Output Operations Per Second) – брой входно-изходни дискови операции в секунда, изпълняващи се от/към SSD дисковете на сървъра.

IO MB/sec (трансфер от/към диска) – скорост на трансфер на данните при I/O операциите, може да се изписва в килобайти KB/sec или мегабайти MB/sec.

Сравнени с обикновените HDD твърди дискове, SSD дисковете поддържат по-голям брой операции в секунда и по-висока скорост на трансфер.

SSD дисковете се отличават от стандартните HDD твърди дискове, с изключителни характеристики. Най-важните от тях са моментален достъп до данните, поразителен брой едновременни операции в секунда и отлична производителност.

По-бързата обработка на данните и по-големия брой едновременни операции при SSD дисковете се отразява в ускоряване на зареждането на уебсайтовете.
Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още