Инсталация на WP-CLI

WP-CLI е инсталиран на всички сървъри за споделен Linux хостинг, при СуперХостинг.БГ. В cPanel -> WordPress Manager by SuperHosting -> WP-CLI можете да видите дали WP-CLI е активиран за хостинг акаунта.

Тази статия може да послужи за инсталиране на WP-CLI на Linux хостинг услуга, при която WP-CLI не е инсталиран по подразбиране.

1. Необходимо е първо да се инсталира composer. За целта достъпете през SSH основната директория в хостинг акаунта /home/cpaneluser и изпълнете следната команда:

php -r „readfile(‘https://getcomposer.org/installer’);“ | php

Бележка: cpaneluser е потребителското име за хостинг акаунта.

Ще видите следното съобщение:

Инсталиране на Composer

2. След като composer е инсталиран успешно, може да инсталирате WP-CLI. Докато все още се намирате в основната директория, изпълнете командата:

php composer.phar create-project wp-cli/wp-cli –no-dev

Ще видите следния резултат:

Инсталиране на WP-CLI

3. Във файл /home/cpaneluser/.bash_profile е необходимо да се добави следния ред:

export PATH=/home/cpaneluser/wp-cli/bin:$PATH

4. Презареждане на файла .bash_profile:

source ~/.bash_profile

5. Файлът /home/cpaneluser/wp-cli/bin/wp е необходимо да бъде с права 0755.

6. При успешна конфигурация, след изписване в конзолата:

wp –info

ще се покаже информация относно WP-CLI:

Презареждане на .bash_profile файла

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още